Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.09.2005 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 02.09.2005 Cuma günü saat 16.00 da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

Halil Vehbi YENİCE 
Saraybahçe Belediye Başkanı 
 
GÜNDEM

1-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 
2-Yoklama,

3-05.07.2005 tarihli tutanak özetinin okunması , 
4-Seçimler 
a) Meclis katiplikleri seçimi, 
b) Meclis I.ve II.Başkan Vekilleri seçimi, 
c) Encümen üyeleri seçimi,
d) Bütçe komisyon üyelikleri seçimi, 
e) İmar komisyon üyelikleri seçimi,
f) Türlü İşler komisyon üyelikleri seçimi, 
g) Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyon üyelikleri seçimi, 
h) Çevre Sağlık komisyon üyelikleri seçimi, 
5- Terra 1 projesi ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Hesap İşleri Müdürlüğünün 26.08.2005 tarih ve 321 sayılı yazısı,

6- 237 sayılı Taşıt kanunu gereği taşıt alımı için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 29.08.2005 tarih ve 324 sayılı yazısı,

7- Saraybahçe Belediyesi sınırlarında ruhsatlı binalara iskan verilmesi aşamasında alınan bina iskan harçlarının taksitlendirilmesi teklifi ile ilgili İmar İşleri Müdürlüğünün 26.08.2005 tarih ve 2627 sayılı yazısı,

8- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 09.08.2005 tarih ve 7093 sayılı yazısına istinaden Belediyemiz bünyesinde 2006 yatırım programı doğrultusunda Körfez mahallesinde yapılması hedeflenen Spor Tesisinin (stadyum) yapılması teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 26.08.2005 tarih ve 763 sayılı yazısı ,

9- Yeni Hizmete açılacak olan Nikah Salonu ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Gelir Müdürlüğünün 29.08.2005 tarih ve 1332 sayılı yazısı,

10- 5 yıllık imar programı ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.08.2005 tarih ve 62 sayılı yazısı, 
11- İzmit- Kemalpaşa mahallesi, 19M-II c uygulama paftası, 3 kadastro paftası, 257 ada, 5 ve 14 nolu parsellerin bulunduğu kesimde imar hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.08.2005 tarih ve 258 sayılı yazısı,

12- İzmit- Kozluk mahallesi, 64 kadastro paftası, 211 ada, 2 nolu parselde yer alan İlköğretim alanının yapılanma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.08.2005 tarih ve 246 sayılı yazısı, 
13- İzmit- Yenidoğan mahallesi, 20M-IIIa uygulama paftası, 4868 ada, 1 nolu parsel ile 4869 ada 9 nolu parselin konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.08.2005 tarih ve 275 sayılı yazısı ,

14- Hacıhızır mahallesi, 20N-IV d ; 19N-Ia uygulama imar planı paftaları 403 ada içerisinde yer alan imar yollarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.08.2005 tarih ve 264 sayılı yazısı ,

15- İzmit- Kozluk mahallesi, 63 kadastro paftası, 204 ada, 7 nolu parselin doğusunda bulunan imar yolunun genişletilmesi suretiyle imar planı değişikliği ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.08.2005 tarih ve 268 sayılı yazısı,

16- İzmit-Kemalpaşa mahallesi, mülkiyeti maliye hazinesine ait 219 ada, 2 nolu parselin güneyinde yer alan parsellerin Kültür Varlıkları Koruma alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.08.2005 tarih 242 sayılı yazısı,

17- Saraybahçe Belediyesi uygulama imar planı notları revizyonu ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.08.2005 tarih ve 285 sayılı yazısı,

18- İzmit- Körfez mahallesi, 8 kadastro paftası, 479 ada 12 nolu parselin bir kısmının konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.08.2005 tarih ve 228 sayılı yazısı,

19- İzmit- Cedit mahallesi, 20N-IV a, 20N-IV b, 20N-IV c, 20N-IV d uygulama imar planları üzerinde ağaçlandırılacak alan,park alanı ve konut alanında mevcut yapılaşma ve yollar göz önünde bulundurularak hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili imar komisyonunun 29.07.2005 tarihli raporu,

20- İzmit- Arızlı, 19L-II b uygulama paftası, 154 nolu imar adasının imar planı yapılaşma koşullarından yan bahçe mesafesinin 3 m. olarak düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 07.07.2005 tarihli raporu,

21- İzmit- Hacıhızır mahallesi, 20N-IV d uygulama paftası, 4175 ada, 38 nolu parselin bulunduğu imar adasının yapılaşma koşullarının (-/B-3 ) ve 0,40/1.20 olarak düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 29.07.2005 tarihli raporu,

22- İzmit- Körfez mahallesi, 18N-IIIa ; 18N-IIIb uygulama imar planı, paftaları , 4205 ada, 5 nolu parselin bulunduğu yapı adasının güneyindeki yapı yaklaşma sınırının 8 m. olarak düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 26.07.2005 tarihli raporu, 
23- İzmit- Kemalpaşa mahallesi, 19M-II b ve 19M-II c uygulama paftaları,4 kadastro paftası, 219 ada, 1 ve 22 nolu parsellerin Park ve Kültür Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar komisyonunun 07.07.2005 tarihli raporu,

24- İzmit Çukurbağ ve Cedit mahallelerinde Çınarlı camiinin batısında yer alan Musa Kazım caddesinin 17 m. olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 21.07.2005 tarihli raporu, 
25- Cumhuriyet mahallesi, Plaj yolu mevkiinde yer alan Demokrasi Parkının Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili imar komisyonunun 14.07.2005 tarihli raporu,

26- İzmit- Kabaoğlu, 20M-II b uygulama paftası, 198 ada, 1 nolu parselin konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 14.07.2005 tarihli raporu, 
27-İzmit- Ömerağa mahallesi, 19N-Ia uygulama paftası, 12 kadastro paftası, 279 ada, 30 numaralı parselin bulunduğu kesimde MİA derinlik şartının 40 m.ye çıkarılması ile ilgili imar komisyonunun 21.07.2005 tarihli raporu,

28- İzmit- Körfez mahallesi, 19N-Ic uygulama paftası, 558 ada, 24 nolu parselin bulunduğu kesimde imar planı şartlarının kitle-blok gösterimi suretiyle düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 25.08.2005 tarihli raporu, 
29- İzmit- Ömerağa mahallesi, 19N-Id uygulama paftası, 13 kadastro paftası, 301 ada,77 nolu parselde yer alan Resmi Kurum Alanı yapılanma şartlarından saçak kotu yüksekliğinin max 5 kat koşulu ile tadilen yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 25.08.2005 tarihli raporu,

30- Yenidoğan mahallesi, 20M-IV c uygulama paftası, 4412 ada, 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanın Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden Belediye meclisinden ek süre istenmesi ile ilgili İmar Komisyon Başkanlığının 26.08.2005 tarih ve 9 sayılı yazısı, 
31- Yenimahalle, D-100 Devlet yolunun iyileştirilmesi ve Nato Tank Sahası ile doğusunda kalan servis yolunun Nato Kriterlerine göre imar planı revizyonu teklifinin incelenmesine devam edildiğinden Belediye meclisinden ek süre istenmesi ile ilgili İmar Komisyon Başkanlığının 26.08.2005 tarih ve 153(2003) sayılı yazısı,

32- Körfez mahallesi, 19 kadastro paftası, 480 ada, 658 nolu parselde yapı bloğu işlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliğinin incelenmesine devam edilmesi nedeniyle Belediye meclisinden ek süre istenmesi ile ilgili İmar Komisyon Başkanlığının 26.08.2005 tarih ve 88 sayılı yazısı 
33- Yuvam İzmit Turgut Toplu Konut alanı içerisinde uygun görülen bir alana semt pazarı kurulması teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 23.08.2005 tarihli raporu,

34- Arıtma Tesisleri İşletim Operatörü Sertifika Programı isimli proje teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 17.08.2005 tarihli raporu,

35- Engellilerin hayattaki zorlukları ve bunların çözüm yollarını araştırmak ve bilgilendirmek konusunun araştırılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 26.08.2005 tarihli raporu,

36- GELEN EVRAK