Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
25°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.10.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılıBelediye Kanununun 20. maddesi gereğince 02.10.2012 Salı günü saat 15.00 ´detoplanacaktır.

             

 

İzmitBelediye Başkanı

 

 

Yoklama

2-     3-     4-     

Körfez mahallesi,2547 ada,1 parselde bulunan verevizyonu yapılan isimsiz parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park veBahçeler Müdürlüğünün 05.09.2012 tarih ve 1025 sayılı yazısı.

 

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çukurbağ Mahallesi,54 pafta, 411 ada, 25 nolu parselde bulunan binanın zemin katı ve birincikatının tahsisi, İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından Kuran Kursuolarak kullanılmak üzere 01.08.2012 tarih ve 810 sayılı yazıları ile talepedilmiş olup, 04.09.2012 tarih ve 71 sayılı meclis kararı ile 3 yıl müddetletahsis kararı onaylanmıştır. Ancak İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün18.09.2012 tarihli dilekçelerinde söz konusu yerin tahsis süresinin 5 (Beş) yılmüddetle tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´nün24.09.2012 tarih ve 6487 sayılı yazısı.

7-     İzmit- Körfez Mahallesi, G23b.25d.1duygulama imar planı paftası, 541 ada 23 nolu parselin 3/A-4/3, 0.50/2.00yapılaşma koşuluna sahip "Tali İş Merkezi Alanı" kullanımının çekmemesafelerinin yeniden düzenlenerek plan üzerine işlenmesi ile ilgili İmar veŞehircilik Müdürlüğünün 24.09.2012 tarihli yazısı.

 

 

 

9-      

İzmit - Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.4b-4c-4d,G23b.25a.3a-3d Uygulama İmar Planı paftaları, 794 ada, 1 nolu parselde yer alan"Sağlık Tesis Alanı" Kamu-Özel Ortaklığı Modeli kapsamında Entegre SağlıkKampüsü kurulabilmesi amacıyla 795 ada, 1 nolu parselde bulunan "OrtaöğretimTesis Alanı" kullanımın bir kısmının "Sağlık Tesisi Alanı" olarak planlanmasıile kaldırılan "Ortaöğretim Tesis Alanı"na karşılık eşdeğer alanın mevcutuygulama imar planında "Kültürel Tesis Alanı" kullanımında olan 798 ada, 1 noluparselin bir kısmında planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıteklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 20.09.2012 tarihli raporu.

 

İzmit - Mehmetalipaşa Mahallesi,G23b.25c.1d Uygulama İmar Planı paftası, 1557 ada, 1 nolu parselde yer alan"Spor Tesisi Alanı"nın batı sınırının mevcut spor salonu kullanımı ileörtüştürülecek şekilde batısında yer alan yeşil alana doğru genişletilerekyeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ileilgili İmar Komisyonu´nun  20.09.2012tarihli raporu.

 

5393 SayılıBelediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleridoğrultusunda düzenlenmiş olan 2013 yılı Tarife Cetveli ile ilgili Plan veBütçe Komisyonunun 21.09.2012 tarihli raporu.

13-  14-  15-  MülkiyetiBelediyemize ait olan ve imar planında ´konut alanı´ olarak gösterilen Arızlı139 ada 7 nolu 388,00 m2 alanlı, Çukurbağ Mahallesi 4154 ada 8 nolu 335 m2alanlı, Yenidoğan Mahallesi 3932 ada 13 nolu 607,00 m2 alanlı, Orhan Mahallesi3439 ada 7 nolu 400,00 m2 alanlı, Orhan Mahallesi 3466 ada 24 nolu 665,97 m2alanlı, Hatip 2134 ada 47 nolu 329,00 m2 alanlı, Hatip 4870 ada 1 nolu 280,82m2 alanlı, Durhasan 186 ada 2 nolu 384,00 m2 alanlı, Durhasan 186 ada 4 nolu347,00 m2 alanlı parsellerin satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun18. Maddesinin (e) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´eyetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.09.2012 tarihliraporu.

Pazar yerlerinin işgal harçlarıteklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.09.2012 tarihli raporu.

17-  

 

<span "times="" new="" roman","serif";="" font-size:="" 12pt;="" mso-fareast-font-family:="" roman";="" mso-fareast-language:="" tr;´="">GELEN EVRAK