Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.11.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 02.11.2007 Cuma  günü saat 14.30 da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

                                                                                   Mehmet Zekeriya ÖZAK   

                                                                              Saraybahçe Belediye Başkan V.
 
G Ü N D E M

1-     Yoklama,

2-     19.10.2007 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-     Belediyemiz mücavir alanında bulunan Arızlı köyüne ait ekli krokide A ve B harfi ile gösterilen alanların 5393 sayılı Belediye kanununun 8. maddesine göre Belediyemiz sınırlarına katılması; 5393 sayılı kanunun 9. maddesine göre A harfi ile gösterilen kısmının Yenimahalle mahallesine, B harfi ile gösterilen alanın Serdar mahallesine bağlanması teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 22.10.2007 tarih ve 909 sayılı yazısı,

4-     İzmit- Hacıhızır mahallesi, G23b-24c- 1a pafta, 4172 ada, 6 nolu parselden geçen imar yolunun 5 nolu parsele kaydırılarak yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.10.2007 tarih 2786 sayılı yazısı,

5-     Engelliliğin önlenmesi konusunda, yeni evlenen çiftlerin bilinçlendirilmesinin büyük öneminin olması sebebi ile söz konusu kitap ve CD ?lerin basılması ve tüm evlenen çiftlere ücretsiz dağıtımının yapılabilmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 24.10.2007 tarihli raporu,

6-     2008 Senesi Tarife Cetveli konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun  23.10.2007 tarihli raporu, 

7-     Suyun okullarda ekonomik kullanımını öğretmek ve öğrencileri bilgilendirmek maksadı ile çalışma yapılması konusu devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının  26.10.2007 tarihli raporu, 

8-     GELEN EVRAK