Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
25°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.11.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 02.11.2010 Salı günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

 

 

G Ü N D E M

 

1-   Yoklama.

 

2-   11.10.2010 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-   Kuruçeşme bölgesindeki parklara ve Alikahya Atatürk mahallesinde yeni yapılmakta olan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 21.10.2010 tarih ve 691 sayılı yazısı .

 

4-   2011 yılı Tarife Cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08.10.2010 tarih ve 3920 sayılı yazısı.

 

5-   Belediyemiz, Arızlı Mevkii, G23b.23c.2b uygulama imar planı paftası, 201 ada, 36 ve 25 nolu parsellerin üzerinden geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 25.03.2004 tarihli kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği´nde kaldırıldığı tespit edilen 7 m.lik imar yolunun sonraki yıllarda yapılan planların sayısallaştırılması çalışması kapsamında plana sehven yeniden işlendiği belirlendiğinden söz konusu mağduriyetin giderilmesi için yolun imar planından kaldırılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2010 tarih ve 2674 sayılı yazısı.

 

6-   Alikahya-Fatih Mahallesi, G23b.25b Nazım İmar Planı paftası, G23b.25b.3c Uygulama İmar Planı paftası, 683 ada 1 nolu parselin üzerinden geçen 12.00 metre genişliğindeki "imar yolu"nun güzergahının kadastral parsel sınırı ile örtüşecek şekilde güneye kaydırılması ve yine devamında 689 ada 1 parselin güney sınırından geçirilerek devam ettirilmesi şeklindeki Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 07.10.2010 tarihli raporu.

 

7-   Bekirdere mahallesi, G23b.25a.4d uygulama imar planı paftası, 326 ada, 1 nolu parselin "Dini Tesis Alanı" olan kullanımının "Çocuk Bahçesi Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini ve 313 ada, 1 nolu parselin güneydoğusunda 1260 m2 lik alanın "Çocuk Bahçesi Alanı" olan kullanımının "Dini Tesis Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 20.10.2010 tarihli raporu.

 

8-   Yenidoğan Mahallesi, G23b-24d-1b,  2a uygulama imar planı paftaları, 4363 ada, 46, 47, 53, 54, 56, 58 no´lu parseller ile 4366 ada, 36, 37, 38, 39, 23, 41, 42 no´lu parsellerin cepheli olduğu 8 m. kesitteki imar yolu hattının, topoğrafik özelliklerden dolayı söz konusu parsellerde yapı yapılamaması sebebiyle, imar yolunun batı hattının sabit tutularak doğu hattının 4366 ada, 36, 37, 38, 39, 23, 41, 42 no´lu parsellerden kamulaştırılma yapılacak şekilde kaydırılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 25.10.2010 tarihli raporu.

 

9-   M.Alipaşa Mahallesi, 3050 ada, 9 nolu parsel ve 3058, 3059 ada, 6 nolu parsellerin cephe aldığı 10m ve 7m kesitteki imar yollarının, toplu site yapılması amacıyla kaldırılması ve oluşan donatı alan kaybına eşdeğer alan kadar 3058 ile 3059 ada, 6 nolu parsellerin bir kısmının park alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun  25.10.2010 tarihli raporu.

 

10-    2011 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun  raporu.

 

11-    Mülkiyeti belediyemize ait 5 adet sağlık ocağının Kocaeli Valiliğine Aile Hekimliği uygulamasına geçinceye kadar bedelsiz, geçildikten sonra Aile Hekimlerine bedelli olarak

kiraya verilmesi ve bu konularda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye

Başkanına, kiralama işlemleri için Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.10.2010 tarihli raporu.