Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.01.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

 SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.01.2008 Perşembe  günü saat 14.30 da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

                                                                                   Mehmet Zekeriya ÖZAK

                                                                               Saraybahçe Belediye Başkan V.  

                                                                                            
 
G Ü N D E M
 

1-     Yoklama,

2-     04.12.2007 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-     02.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli personele net ücreti ödenebilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.12.2007 tarih ve 1162 sayılı yazısı,

4-     Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.12.2007 tarih ve 1163 sayılı yazısı,

5-     5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2007 tarih ve 139 sayılı yazısı,

6-     Denetim komisyonunda görevlendirilecek kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2007 tarih ve 138 sayılı yazısı,

7-     Körfez mahallesi, 19N-IIc pafta, 1855 nolu yapı adası batı sınırının imar hattı ile kamulaştırma sınırının uyumlandırılması suretiyle düzenlenen plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 13.12.2007 tarihli raporu,

8-     Kozluk mahallesi 63 pafta 210 nolu adanın İmar planı yapılanma koşulunun -/B-3 olarak yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 18.12.2007 tarihli raporu,

9-     Belediyemiz sınırları içersinde yer alan yapılarda cephe tamir-tadil işlemleri sırasında alınması gereken önlemler ile ilgili imar komisyonunun 26.12.2007 tarihli raporu,

10- Tescilli ve Koruma altındaki yapı cephelerine konulmak istenen reklam tabelalarına standart getirilmesi ile ilgili çalışmalar tamamlanmadığından, çalışmalar tamamlanıncaya kadar ek süre istenmesi teklifi ile ilgili imar komisyon Başkanlığının 26.12.2007 tarihli yazısı,

11- Zabıta Personelinin Maktu mesai ücretleri Resmi Gazete de yayımlanmadığından Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra görüşülmesi için meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 26.12.2007 tarihli raporu,

12-  Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde köy ürünleri satanların sayılarının ; ürünlerini sattıkları yerlerin tespiti ve satış yeri temini konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.12.2007 tarihli raporu,

13- Basit tamir, tadil izinleri ve bu durumdaki uygulamalarda aksine hareket edenler hakkında yapılacak cezai uygulamalarının tespitinin sağlanması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve İmar komisyonlarının 25.12.2007 tarihli raporu,

14-  Şehrimizin tarihi yerlerinin ilköğretim okulu öğrencilerine tanıtımı amacı ile çalışmalar yapılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun 27.12.2007 tarihli raporu,

15- GELEN EVRAK