Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.05.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
 
          Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.05.2006 Çarşamba günü saat 16.00 da toplanacaktır.
          Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur. 

                                                                                Halil Vehbi YENİCE

                                                                         Saraybahçe Belediye Başkanı
 

G Ü N D E M

1-       Yoklama,

2-        05.04.2006 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-       Seçimler

a) Meclis Katipleri seçimi,

b) Meclis I.ve II.Başkan Vekilleri seçimi,

4-       Şemsettin Ceyhan´nın 18.04.2006  tarih ve 2858 sayılı istifa talebinden dolayı boşalan  Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyon Üyesi olduğundan boşalan Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyon Üyeliğine yeni üyenin belirlenmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün 26.04.2006 tarih ve 52 sayılı yazısı,

5-       2005 yılı Kesin Hesabı ile ilgili Hesap İşlerinin Müdürlüğünün 21.04.2006 tarih ve 123 sayılı yazısı ,

 6-       1 adet paletli yükleyici, 2 adet Arazöz, 2 adet Traktör´ün  İller Bankasından  Kredi alınarak Satın alınması ve Hazine Müsteşarlığından KDV teşvik belgesinin çıkarılması teklifi ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 28.04.2006 tarih ve 127 sayılı yazısı,

7-       İzmit-Arızlı mevkii 40 kadastro paftası, 1696 nolu parselde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2006 tarih ve 152 sayılı kararıyla uygun görülen imar planı doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 27.04.2006 tarih 139 sayılı yazısı,

8-       İzmit- Çukurbağ mahallesi, G236- 24c-1c ve G29-6-24-c-1d pafta, 418-420 adaların güneyinde 17 m.lik imar yoluna cepheli kısımların imar planı yapılanma koşullarının B-5 olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 27.04.2006 tarih ve 140 sayılı yazısı,

9-       İzmit- Çukurbağ mahallesi, 54 pafta, 426 ada, 5 nolu parselin bulunduğu kesimde imar hattının mevcut duvara göre düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 27.04.2006 tarih ve 141 sayılı yazısı,

10-     İzmit- Yenimahalle, 19L-IIa uygulama paftası, 1813 ada, 21 nolu parselin imar planı üzerindeki akaryakıt ve servis istasyonu kullanımına LPG ibaresinin eklenmesi sureti ile Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2006 tarih 235 sayılı kararı ile uygun görülen Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 27.04.2006 tarih ve 142 sayılı yazısı,

-2-

11-    İzmit- Körfez mahallesi, 19N-IId  uygulama imar planı paftası, 3212 ada, 1 nolu parselin bulunduğu kesimde Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2006 tarih 232 sayılı kararı ile uygun görülen Akaryakıt ve Servis istasyonu kullanımına LPG ibaresinin eklenmesi suretiyle düzenlenmesini içeren Nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 27.04.2006 tarih ve 143 sayılı yazısı, 

12-    İzmit- Turgut mahallesi, 20M-IIIc uygulama paftası, 3507 ve 308 nolu adaların bulunduğu kesimde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2006 tarih 199 sayılı kararı ile uygun görülen Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28.04.2006 tarih ve 145 sayılı yazısı,

13-     Akaryakıt ve Servis İstasyonları ile LPG İkmal İstasyonlarında Kanopi ve Sundurma olarak tasarlanan yapıların yapı yaklaşma mesafeleri ile ilgili standartlarının belirlenmesi amacıyla plan notlarının 10. maddesine yeni hükümler eklenmesi ile ilgili İmar komisyonunun 27.04.2006 tarihli raporu,

14-    Veliahmet mahallesi, 28 kadastro paftası, 352 ada, 113 nolu parselin imar planı yapılanma şartlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 27.04.2006 tarihli raporu,

15-    Belediyemize ait hisseli veya müstakil parseller üzerinde binası bulunan kişilerden, hissemiz oranında kira (ecrimisil) alınması hakkında Başkana ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Bütçe Komisyonunun 21.04.2006 tarihli raporu

16-    Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği teklifi ile ilgili Bütçe ve Türlü İşler Komisyonunun 24.04.2006 tarihli raporu,

17-    Saraybahçe Belediye Başkanlığında 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışmakta olan memur personelin Sicil Amirleri Yönetmeliği teklifi ile ilgili Bütçe ve Türlü İşler Komisyonunun 24.04.2006 tarihli raporu,

18-    Akçakoca mahallesi, Kapanca sokak 190 ada 8 parseldeki alana yapılacak olan parka Akçakoca mahallesinin 12 yıl muhtarlığını yapmış olan merhum Namık Kamberoğlu´ nun adının verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 27.04.2006 tarihli raporu,

19-    Sinek ve  Sivri Sineklerin yok edilmesi ile ilgili en etkin mücadele  yöntemlerinin araştırılması konusu  hakkında çalışmalar yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 25.04.2006 tarihli raporu,

20-    Gürcistan ? Gori Vilayeti Belediyesi, Belediyemiz ile Kardeş Şehir olması teklifi ile ilgili  Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun  26.04.2006 tarihli raporu,

21-    GELEN EVRAK