Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.07.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.07.2009 Cuma günü saat 15.00´ de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

Hüseyin ÜZÜLMEZ

İzmit Belediye Başkan V.

 

G Ü N D E M

 

1- Yoklama.

2- 02.06.2009 tarihli tutanak özetinin okunması.

3- Bosna Hersek Travnik belediyesinin İzmit belediyesi ile kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.06.2009 tarih ve 65 sayılı yazısı.

4- İzmit- Kabaoğlu köyü G23B-19c-1b uygulama imar planı paftası, 2116 nolu parselin yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2009 tarih ve 2247 sayılı yazısı.

5- İzmit- Yenimahalle, G23b-23d-2c uygulama imar planı paftası, 27 ada, 443 nolu parselin bulunduğu alanda yapı adasının yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2009 tarih ve 2248 sayılı yazısı.

6- İzmit-Tüysüzler mahallesinde imar planı koşullarının yeniden düzenlenmesi talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2009 tarih ve 2249 sayılı yazısı.

7- İzmit-Körfez mahallesi, G23b-25d-4d uygulama imar planı paftası, 3415 ada, 11 ve 12 nolu parsellerin doğusundan geçen 15.m.lik imar yolunun doğusundaki Sefa Sirmen Bulvarına bağlanması talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2009 tarih ve 2250 sayılı yazısı.

8- İzmit- Fatih mahallesi, Sultan Murat caddesi ve çevresinde imar planı koşullarından kat sayısının arttırılması talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2009 tarih ve 2251 sayılı yazısı.

9- İzmit- Yahyakaptan mahallesi, G23b- 25d-2b uygulama imar planı paftası, 1560 ada, 5 nolu parselde yer alan yurt alanının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2009 tarih ve 2252 sayılı yazısı.

10- İzmit-Körfez mahallesi, G23c-04b-2c uygulama imar planı paftası 2531 ada, 1 nolu parselin ve batısındaki bir kısım alanın Akaryakıt-Bakım ve LPG istasyonu olarak yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 25.06.2009 tarihli raporu.

11- İzmit- Hacıhızır mahallesi, 26 kadastro paftası, 403 ada, 48 nolu parselin bulunduğu alanda düzenlenmiş imar yolunun parselin dışında yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği talebi ile ilgili İmar komisyonunun 18.06.2009 tarihli raporu.

12- İzmit- Hacıhızır mahallesi, 26 kadastro paftası, 409 ada, 11 nolu parselin bulunduğu imar adasının yapılanma koşullarında yer alan tevhit şartının kaldırılması suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 11.06.2009 tarihli raporu.

13- İzmit- Yenidoğan mahallesi, G23b-24-1c imar planı paftası, 45 kadastro paftası,1049 ada, 20 nolu parselin güneyindeki imar hattının yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 04.06.2009 tarihli raporu.

14- İzmit- Yenidoğan mahallesi, 20M-IIIa uygulama paftası, 4354 ada, 11 nolu parselin trafo alanı olan kullanımının konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 11.06.2009 tarihli raporu.

15- İzmit- Yenimahalle, G23b-23d-4b imar planı paftası, 19L-Ic pafta, 3553 ada, 4 nolu parselin bulunduğu yerde konut alanı, park ve imar yolunun yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 18.06.2009 tarihli raporu.

16- İzmit- Mehmetalipaşa mahallesi, 38 pafta, 1092 ada, 14 nolu parselin ilköğretim alanı olan kullanımının konut alanı olarak düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 18.06.2009 tarihli raporu.

17- Tem otoyolunun güneyinde yer alan yaklaşık 98 hektarlık alan ile Tem otoyolunun kuzeyinde yer alan yaklaşık 95 hektarlık alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmeleri teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 18.06.2009 tarihli raporu.

18- İzmit-Çukurbağ mahallesi, G23B-24C-1B imar planı paftası, 494300-494400 düşey; 4515100- 4515200 yatay koordinatlar arasında yer alan Şeref Meydanının bir kısmının trafo alanı olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 04.06.2009 tarihli raporu.

19- Gündoğdu mahallesi ile Malta mahallesinin sınırlarının yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 25.06.2009 tarihli raporu.

20- 5747 sayılı kanun ile belediyelerin birleşmesinden sonra oluşan mükerrer cadde- sokak isimlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 25.06.2009 tarihli raporu.

21- Yenidoğan mahallesi, Çağdaş yaşamı Destekleme Derneği toplantı binasının isminin "Prof. Dr. Türkan Saylan" olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonun 10.06.2009 tarihli raporu.

22- Saraybahçe , Bekirpaşa, Kuruçeşme, Alikahya, Akmeşeden oluşan İzmit Belediyesinin sınırları içerisinde oluşturulacak "içkili yer bölgesi " tespit edilmesi teklifi ile ilgili Sosyal Hizmetler ve İmar komisyonlarının 11.06.2009 tarihli raporu.

23- Belediyemize bağlı benzer hizmetlerin daha sağlıklı, aksamadan yapılabilmesi amacı ile 31.08.2009 da sona erecek olan Temizlik Hizmet alımı ihalesinin 31.12.2011 tarihine kadar ihale edilmesi için 5393 sayılı belediye kanununun 67. maddesine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 15.06.2009 tarihli raporu.

24- Gündoğdu mahallesi, Orhan mahallesi, Yenidoğan mahallesi parselleri ile Belediye çarşı işhanı olarak bilinen Tepecik mahallesindeki bağımsız bölümlerin 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin (e) bendine göre satış işleminin yapılması, bu konuda Belediye Başkanı´na ve Encüme´ne yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 10.06.2009 tarihli raporu.

25- Kocaeli İl Özel İdaresine, imar planında ilköğretim alanı olarak ayrılan tapuda Körfez mahallesi, 1865 ada, 1 nolu parseldeki belediyemize ait hissenin 5393 sayılı kanunun 75. maddesine göre bedelsiz devir talebi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 09.06.2009 tarihli raporu.

26- İmar planlarında Pazar alanı olarak ayrılan Maliye Hazinesi adına kayıtlı tapuda Durhasan 669 ada, 1 nolu parselin belediyemize bedelsiz olarak tahsis edilmesi konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 08.06.2009 tarihli raporu.

27- Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının tapuda Hatipköy 2105 ada, 12 parsel üzerinde bulunan belediyemize ait binanın Kocaeli Vergi ve İdare Mahkemelerince kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 75. maddesine göre bedelsiz tahsis talebi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 10.06.2009 tarihli raporu.

28- 31.05.2009 Tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede "Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik" yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin 5.maddesinin 1.fıkrasının ( c) bendine göre Belediyemiz C13 gurubunda yer almaktadır.Belediyemizin yeni belirlenen gurubuna göre organizasyonel yapısı, müdürlüklerin ve kadro durumlarının belirlenebilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 25.06.2009 tarihli raporu.

29- GELEN EVRAK