Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.08.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 03.08.2010 Salı  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

 

                                                                                                            Dr.Nevzat DOĞAN  

                                                                         İzmit Belediye Başkanı 

 

G Ü N D E M

 

1-   Yoklama.

 

2-   06.07.2010 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-   İzmit-Sanayi Mahallesi, G23c.05a.4a uygulama imar planı paftası üzerinde yer alan  "Akaryakıt ve Servis İstasyonu" kullanımına ayrılmış ( eski 2321 no´lu )  299 ada , 1 nolu parselin ; Kocaeli 1.İdare Mahkemesinin 2008/780 esas no´lu dava dosyası ile ilgili 2009/1169 kararı göz önünde bulundurularak , yapı yaklaşma mesafelerinin ve imar planı yapı adası sınırlarının mülkiyet sınırları esas alınarak yeniden  düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 29.07.2010 tarihli raporu.

 

4-   İzmit-Gündoğdu Mahallesi G23b-25a-1d uygulama imar planı paftası üzerinde yer alan su kemerinin tescil kararının imar planı üzerine aktarılması ile ilgili İmar Komisyonunun 08.07.2010 tarihli raporu 

 

5-        İzmit, Alikahya Bölgesi Merkez Mahallesi , 754 ve 749 nolu yapı adalarının güneyinden, 753 ve 750 nolu yapı adalarının kuzeyinden geçen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı´nda 12m. olarak belirlenmiş olan imar yolu kesitinin yeniden değerlendirilmesi ve 751 ile 752 nolu yapı adalarının güneyinden geçen 10m.lik imar yolunun kesitinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı´na uygun şekilde 12m.olarak yeniden düzenlenmesini içeren İmar Komisyonunun 15.07.2010 tarihli raporu.

 

6-        Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Asansörlerin yıllık bakımı konusu Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Belediyemizin ortak bir çalışması ile yapılması düşünülmektedir. Ancak söz konusu işin yapılması esnasında Odalar ile bir protokol yapılması ve odalara ödenecek bedel ile belediyemizin alacağı hizmet bedelinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının 14.07.2010 tarihli raporu.

 

7-        Kentimiz insanına faydası olacak Halk Ekmek Fabrikasının kurulabilirliğinin araştırılması için gerekli etüd çalışmaların  yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.07.2010 tarihli raporu.

 

8-        Yenidoğan Mahallesi, 4868 ada, 1 nolu parseldeki 1545/2400 oranındaki Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait hissenin satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına  ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.07.2010 tarihli raporu.

 

9-        Kadastral veriler ve Tapu Sicil Bilgilerinin paylaşım, değişiklik ve kontrollük hizmetleri ile döner sermaye ücret ödemelerine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürlüğü ile Protokol yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.07.2010 tarihli raporu.

 

10-         Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait imar planında park ve kültür alanında kalan Kemalpaşa mahallesi,  219 ada, 59 nolu parsel, Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinin 12/ 02/2010 tarih 78 sayısı ile 5393 sayılı kanunun 18/e ve 75/d maddelerine göre belediyemize bedelsiz olarak 10 yıl süre ile tahsis edilmiş olup, bu alana 5393 sayılı kanunun 75/ a maddesi hükümlerine göre Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylı çevre düzenleme ve peyzaj projesinin Belediyemizce uygulanması ve bu konuda  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.07.2010 tarihli raporu.

 

11-         Alikahya Karadenizliler mahalle muhtarı Celal ŞAR, Alikahya Fatih mahalle Muhtarı Yaşar KELEŞ, Alikahya Atatürk Mahalle Muhtarı Cemil MARUL bilirkişi olarak seçilmiştir. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3.maddesi gereğince Muhtarlar Kadastro ekibinin asıl üyesi olduğundan yukarıda isimleri yazılı her mahalleden muhtarların yerine yeniden 1 (bir) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 21.07.2010 tarihli raporu.

 

12-         İzmit Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve tamamlanan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 21.07.2010 tarihli raporu.

 

13-         Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait imar planında park ve kültür alanında kalan Kemalpaşa mahallesi,  219 ada, 59 nolu parsel, Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinin 12/ 02/2010 tarih 78 sayısı ile 5393 sayılı kanunun 18/e ve 75/d maddelerine göre belediyemize bedelsiz olarak 10 yıl süre ile tahsis edilmiş olup, bu alana 5393 sayılı kanunun 75/ a maddesi hükümlerine göre Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylı çevre düzenleme ve peyzaj projesinin Belediyemizce uygulanması konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün              28.07.2010tarih ve  2547 sayılı yazısı.

 

14-         İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, 3050 ada, 9 nolu parsel ve 3058, 3059 ada, 6 nolu parsellerin cephe aldığı 10m ve 7m kesitteki imar yollarının, toplu site yapılması amacıyla kaldırılması ve oluşan donatı alan kaybına eşdeğer alan kadar 3058, 3059 ada, 6 nolu parsellerin bir kısmının park alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün  23.07.2010 tarih ve 1860 sayılı yazısı.

 

15-         İzmit-Kadıköy Mahallesi, 786 adada yer alan "Özel Sağlık Tesisi Alanı" kullanımına sahip 94 nolu parsel ile "Ticaret Alanı" kullanımına sahip 95 nolu parselin aralarında yer alan ada ayrım hattının güncellenen mülkiyet durumuna göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.07.2010 tarih ve 1861 sayılı  yazısı.

 

16-         İzmit-Gündoğdu Mahallesi´nde takriben 94 ha´lık alanda yer alan derelere ilişkin sınırların alınan kurum görüşleri doğrultusunda imar planı üzerine aktarılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.07.2010 tarih ve 1859 sayılı yazısı.

 

17-         Alikahya, G23b.24c.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 3348 ada, 5 nolu parselde yer alan "Sağlık Tesis Alanı" nın güneyinden geçen 8m.lik imar yolunun halihazırdaki durumuna göre söz konusu parselin kuzeyine kaydırılmasını içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.07.2010 tarih ve 1865 sayılı yazısı .

 

18-         Orhan mahallesi 3473 ada, 1 nolu parselde bulunan futbol sahasına isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün  26.07.2010 tarih ve  470 sayılı yazısı.

 

19-         Esnaf ve vatandaşların, ticari amaçlı reklam ve tanıtım yapmak üzere stant kurma ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 22.07.2010 tarih ve 1647 sayılı yazısı.