Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.10.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
    
Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.10.2006 Salı  günü saat 15.00 de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

                                                                                       Halil Vehbi YENİCE

                                                                                Saraybahçe Belediye Başkanı
 

G Ü N D E M

1-     Yoklama,

2-      05.09.2006 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-     2007 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 28.09.2006 tarih ve 937 sayılı yazısı,

4-     2007 senesi Rüsum ve harçlar tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 28.09.2006 tarih ve  936 sayılı yazısı,

5-     2006-2007 yılı için Ambulans ücreti teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 25.09.2006 tarih  321 sayılı yazısı,

6-     Yenidoğan mahallesi, Mürselpaşa  caddesinin alt tarafında kanal kenarında yapılan çocuk parkına, mahallesinde 10 yıl hizmet veren ve yakın zamanda vefat eden merhum ?İSMAİL TOPDEMİR?  isminin verilmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 26.09.2006 tarih ve 357 sayılı yazısı,

7-     Norm Kadro İlke ve Standartları çerçevesinde  değişen kadro cetvellerinin teklifi ile ilgili İnsan  Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.09.2006 tarih ve 1165 sayılı yazısı,

8-     İzmit- Körfez mahallesi, 19N-IId uygulama imar planı paftası, 478 ada, 49 nolu parselin spor tesisi alanı, 19N-IVb uygulama paftası, 3411 ada, 2 nolu parselin bir kısmının yeşil alan olarak düzenlenmesini içeren plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2006 tarih ve 2300 sayılı yazısı,

9-     Turgut mahallesi, 20M-IIIc uygulama imar planı, 4317 ada, 10 nolu parselin bulunduğu kesimde mevcut yapılaşma göz önünde bulundurularak imar hattının yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi  ile ilgili imar komisyonunun 26.09.2006 tarihli raporu,

10- Vatandaşlarımızı kan verme konusunda Kızılay ile ortak çalışarak gerekli bilgilendirme seminerlerinin düzenlemesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 27.09.2006 tarihli raporu,

11- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 07.08.2006 tarih ve 7432 sayılı ? geçici işçiler? hakkındaki genelgesinin 3. maddesine istinaden 343 adet  geçici işçi kadrolarının dondurulabilmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 18.09.2006 tarihli raporu,

12- GELEN EVRAK