Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.10.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.10.2007 Çarşamba günü saat 15.00 de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

                                                                                            Halil Vehbi YENİCE 

                                                                                    Saraybahçe Belediye Başkanı
 
G Ü N D E M

1-     Yoklama,

2-     06.09.2007 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-     Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği tarafından Üye Belediyeleri ve Bağlı kuruluşların Personeline yönelik olarak düzenlenen Prag (Çek Cumhuriyeti) ve Varşova (Polonya) Kentlerini içeren ? Teknik inceleme ve Yurtdışı Temas Programı?na katılmak üzere Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice, Meclis Üyeleri Hasibe HEPDURLUK, Mesut YILDIRIM, Müfit KARAKUŞ ve Başkan Yardımcısı T.Yaşar KOCAOĞLU´nun  görevlendirilmesi ve gidiş- dönüş bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.09.2007 tarih ve 123 sayılı yazısı,

4-     2008 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.09.2007 tarih ve 3448 sayılı yazısı,

5-     2008 Senesi Tarife Cetveli teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.09.2007 tarih ve 3359 sayılı yazısı,

6-     Serdar mahallesi, Arızlı Irak Kızılayı konutları sakinleri, yerel yönetimlerinin Serdar mahallesi muhtarlığından alınarak Yenimahalle muhtarlığına devredilmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 31.08.2007 tarih ve 1463 sayılı yazısı,

7-     Arızlı-Akpınar Göller mevkiinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Toplu Konut İdaresinden devir alınacak taşınmazlardan 50.000 m2.sinin Belediyemize devri konusunda yapılacak protokol ve diğer işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 28.09.2007 tarih, 803 sayılı yazısı,

8-     Belediyemiz sınırları içinde yapılacak yapılarda sulama, temizlik ve kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yağmur suyunun biriktirilmesi amacıyla depoların yaptırılması ile ilgili imar komisyonunun 26.09.2007 tarihli raporu,

9-     İzmit-Çukurbağ mahallesi, Musa Kazım caddesinin 17 m. kesitte yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliğine yapılan itiraz teklifi ile ilgili imar komisyonunun 20.09.2007 tarihli raporu,

10- İzmit- Körfez mahallesi, G23B-25D-4B imar planı paftası, 1863 ada, 1 nolu parselin Sağlık Tesisi alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 27.09.2007 tarihli raporu,

11- Engelliliğin önlenmesi konusunda, yeni evlenen çiftlerin bilinçlendirilmesinin büyük öneminin olması sebebi ile söz konusu kitap ve CD ?lerin basılması ve tüm evlenen çiftlere ücretsiz dağıtımının yapılabilmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 24.09.2007 tarihli raporu,

12- Belediyemizde yeni norm kadro esaslarına göre faaliyet gösteren müdürlüklere ait ?Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelik ? oluşturulabilmesi  teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 25.09.2007 tarihli raporu,

13- Evlendirme Birimi olarak Cumhuriyet Kültür Merkezi Düğün Salonuna ait 2007 yılı sonuna kadar geçerli olacak tarife öneri cetveli teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 27.09.2007 tarihli raporu,

14- Zabıta Müdürlüğü İdari Yaptırım Yönetmeliği Taslağı teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 27.09.2007 tarihli raporu,

15- Arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış suyun arıtma tesislerine yakın olan bölgelerdeki yeşil alanların sulanması ve yangın sistemlerinde rezerv su olarak kullanılması konusunda tavsiye kararı alınması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 27.09.2007 tarihli raporu, 

16- GELEN EVRAK