Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.11.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN                                                       
                                                       

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.11.2006 Cuma  günü saat 14.00 de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur. 

                                                                         Halil Vehbi YENİCE

                                                                         Saraybahçe Belediye Başkanı
 

G Ü N D E M

1-     Yoklama,

2-      03.10.2006 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-     5393 sayılı Belediye Kanununun ?Meclisin Görev ve Yetkileri? başlıklı 18.maddesinin g) bendinde ?şartlı bağışları kabul etmek? hükmü yer almaktadır. Belediyemize hibe edilecek 1 adet Traktör ve 1 adet Arazöz´ün noterde yapılacak devir işlemlerinde Belediyeye temsilen Hesap İşleri Müdürü Seyhan Özcan´a yetki verilmesi teklifi ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 16.10.2006 tarih ve 1139 sayılı yazısı,

4-     Cedit mahallesi, 19N-Ib ve 20N-IVc uygulama imar planı paftaları, 437 ada, 31 nolu parselin mevcut imar planında yurt alanı olan kullanımının Ticaret alanı olarak düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği ile ilgili imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.10.2006 tarih ve 2571 sayılı yazısı,

5-     Yenidoğan mahallesi, 19M-Ib uygulama imar planı paftası, 3916 ada, 2 nolu parselin 1 nolu parselle birlikte okul alanı olarak düzenlenmesi, 3918 ada, 2 nolu parselin bir kısmı ile kuzeyinde kamuya terkli yaklaşık 0.8. ha. Alanın park alanı olarak düzenlenmesi ve 3916 adanın güneyinde meydan olarak düzenlenmiş alanın bir kısmının konut alanına ilave edilmesini içeren imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.10.2006 tarih ve 2572 sayılı yazısı,

6-     Veliahmet mahallesi, 29 kadastro paftası, 349 ada, 1 nolu, 349 ada, 2 nolu ve 730 ada, 5 ve 6 nolu parsellerin park alanı olarak düzenlenmesi suretiyle imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 10.10.2006 tarihli raporu,

7-     Körfez mahallesi, 7-8 kadastro paftası, 478 ada, 49 nolu parselin Spor Tesisi Alanı, 19N-IVb uygulama imar planı paftası, 3411 ada, 2 nolu parselin bir kısmının ise park alanı olarak düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 12.10.2006 tarihli raporu,

8-     Belediyemize ait imar planlarının Bilgisayar ortamına aktarılması çalışması kapsamında, yenilenen halihazır harita ve mülkiyet bilgileri üzerinde düzeltmeler ile bu bilgiler doğrultusunda yapılaşma koşullarında yeni düzenlemeleri içeren ve tüm imar planı paftalarının yeni halihazır haritalar üzerine aktarılmasını kapsayan çalışmanın tadilen  teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 27.10.2006 tarihli raporu,

9-     Yenidoğan mahallesi, Mürselpaşa  caddesinin alt tarafında kanal kenarında yapılan çocuk parkına, mahallesinde 10 yıl hizmet veren ve yakın zamanda vefat eden merhum ?İSMAİL TOPDEMİR?  isminin verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 17.10.2006 tarihli raporu,

10- Yenimahalle, 27 ada, 104 ( 8394.00m2), 152 (539.00m2), 376 (3897.00m2), 106 (4755.00m2), 458 (9687.00m2), 120( 1726.00m2), 105( 4227.00m2), 51 (4546.00m2),103 (2,00m2) parsel nolu gayrimenkullerin 5393 sayılı kanunun 18/e ve 75/d maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına devir edilmesi teklifi ile ilgili Bütçe ve İmar komisyonlarının 10.10.2006 tarihli raporu,

11- 2007 senesi Rüsum ve harçlar tarife cetveli ile ilgili Bütçe komisyonunun 16.10.2006 tarihli raporu, 

12-  007 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe komisyonunun 20.10.2006 tarihli raporu,

13- Norm Kadro İlke ve Standartları çerçevesinde  değişen kadro cetvellerinin teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 12.10.2006 tarihli raporu,

14- 2006-2007 yılı için Ambulans ücreti teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 27.10.2006 tarihli raporu,

15-  Saraybahçe sınırları içerisindeki görsel kirliliğin ( Özellikle deniz ve sahil kenarlarındaki evsel atıkların ) ve ayrıca Tıbbi atıkların nasıl depolanması gerektiğinin araştırılması konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 27.10.2006 tarihli raporu,

16- GELEN EVRAK