Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.12.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 03.12.2009 Perşembe günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

Dr.Nevzat DOĞAN

İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M

 

1- Yoklama.

2- 03.11.2009 tarihli tutanak özetinin okunması.

3- Gagauz Özerk bölgesinin şehirlerinden biri olan Çadır-Lunga şehrinin İzmit Belediyesi ile kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.11.2009 tarih ve 136 sayılı yazısı

4- Belediyemiz sınırları içerisinde cadde ve sokakların vakumlu yol süpürge aracı ile süpürülmesi işinde kullanılmak üzere, 237 Sayılı Taşıt Kanununun 7. maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde söz konusu araçlardan 1 adet küçük ve 1 adet büyük yol süpürge aracı alınabilmesi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 20.11.2009 tarih ve 613 sayılı yazısı.

5- İzmit Belediyesi tarafından yapılan ve yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 20.11.2009 tarih ve 613 sayılı yazısı.

6- Araç Kiralama Hizmet Alımı teklifi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 19.11.2009 tarih ve 114 sayılı yazısı.

7- İzmit Yenişehir mahallesi,G23b-25d-1a uygulama imar planı paftası 200- IVd kadastro paftası 2527 ada 10 nolu parselde trafo yeri ayrılması şeklinde önerilen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.11.2009 tarih ve 4344 sayılı yazısı.

8- İzmit Arızlı 241 ada, 2 nolu parsel ve 125 ada, 5 nolu parsellerin ifraz edilebilmesi amacıyla 241 ada, 2 nolu parselin doğu ve kuzey cephelerinde 7 metrelik imar yolunun açılmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun

19.11.2009 tarihli raporu.

9- 2010 yılı Tarife Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.11.2009 tarihli raporu.

10- Çevre Temizlik Vergisi Dereceleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.11.2009 tarihli raporu.

11- Tüysüz Mahallesi, 1794 ada, 7 parselde yapımı tamamlanan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 18.11.2009 tarihli raporu.

12- Kuruçeşme Fatih Mahallesinden, Orman Kadastro Komisyonlarında, Kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 18.11.2009 tarihli raporu.

13- Sokak hayvanlarının vatandaşlarımıza verdiği rahatsızlıktan dolayı bu konunun gerek bölgesel gerekse ülke çapında örnek belediyecilik uygulamaları araştırılmak suretiyle kalıcı bir çözüm bulunması ile ilgili Çevre ve Sağlık ile Eğitim ve Gençlik Komisyonla-

rının 20.11.2009 tarihli raporu.

14- Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak konuyla ilgili programların düzenlenmesi ve iş takviminin belirlenmesi teklifi ile ilgili Eğitim ve Gençlik Komisyonunun 05.11.2009 tarihli raporu.

15- İzmit belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerdeki suç işleme oranlarının azaltılması amacıyla; belediyemizin sosyal hizmetler planlaması ile ilgili çalışmaları tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Sosyal Hizmetler komisyonunun 24.11.2009 tarihli raporu.