Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.03.2008 tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04.03.2008 Salı günü saat 15.00´ de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.                                                                

                                                                              Halil Vehbi YENİCE
                                                                       Saraybahçe Belediye Başkanı

                                                                                                                                                                                 
G Ü N D E M

1-     Yoklama.

2-     05.02.2008 tarihli tutanak özetinin okunması.

3-     Tepecik mahallesi 239 ada, 50 nolu parseldeki yapının kat mülkiyetli C Blok 107 bağımsız bölüm nosu ile Belediyemiz adına tescilli olan yerin (eski Yemekhane ve Sosyal tesisler ) borcumuzu karşılayacak kadar bölümünün satılmasına, mülkün  başkası tarafından satın alınması halinde elde edilen gelirin sendikaya olan borçların ödenmesi için kullanılması  hakkında Başkana ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 29.02.2008 tarih ve 343 sayılı yazısı,

4-     Arızlı köyü muhtarı Selahattin Aracı 28/01/2008 tarihli dilekçesinde Ağa köy mevkiinde yaşayan vatandaşlarımızın belediyemize katılmak istemediklerinden meclis kararımızın yeniden incelenmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 21.02.2008 tarih ve 300 sayılı yazısı.

5-     Veliahmet mahallesinde Kabaran Çeşme, Hacıhızır, Hacıhasan Çeşme ve Susam sokaklar arasında kalan alanın muhtarlık kayıtlarının Hacıhızır mahallesinde olması sebebiyle Hacıhızır mahallesine bağlanması teklifi ile ilgi Emlak İstimlak Müdürlüğünün 21.02.2008 tarih ve 301 sayılı yazısı.

6-     Saraybahçe Polis Merkezi bina tahsisi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 27.02.2008 tarih ve 329 sayılı yazısı,

7-     Stratejik planlama kriteri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.02.2008 tarih ve 225 sayılı yazısı.

8-     Belediyemiz sınırları içersinde sit alanı ilan edilmiş olan ve henüz uygulama imar planı onaylanmamış olan alanların 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapma yetkisinin

Büyükşehir Belediyesine devredilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.02.2008 tarih ve 544 sayılı yazısı.

9-     Uygulama imar planı notlarına bahçe mesafelerinin düzenlenmesinde açıklık kazandırılması amacıyla yeni madde ilave edilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.02.2008 tarih ve 545 sayılı yazısı.

10- İmar yönetmeliğinin minimum parsel cephesi koşullarını belirleyen hükmünün 5 kata kadar olan yapılanma şartlarının bulunduğu alanlarda minimum parsel cephesi sınırının 6m.olarak düzenlenmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 28.02.2008 tarihli raporu.

11-  Kocaeli Büyükşehir Belediyesince belirlenen Estettik Kurul İlke Kararları  ve İlan Reklam yönetmeliği ile ilgili Belediyemiz görüşü belediyemizin ilgili müdürlüğünce Büyükşehir Belediyesine iletildiğinden öneri dosyasının dairesine iletilmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 21.02.2008 tarihli raporu.

12- Dolphin Kültür Merkezi isminin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 27.02.2008 tarihli raporu.

13- Gönüllü Zabıta teşkilatının kurulması konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 27.02.2008 tarihli raporu.

14- Sağlıksız beslenme hastalıklara yakalanmanın temelini oluşturmaktadır. Sağlıksız beslenmenin insan sağlığına vereceği zararlar konusunda bilinçlendirme eğitimlerinin kültürevlerinden başlayarak daha geniş kitlelere ulaşabilmekle ilgili çalışmaların yapılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal  Hizmetler ve Çevre Sağlık komisyonlarının 22.02.2008 tarihli raporu.

15- GELEN EVRAK