Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.04.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04.04.2006 Salı günü saat 16.00 da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur. 

Halil Vehbi YENİCE                                                                                                     
Saraybahçe Belediye Başkanı 

G Ü N D E M

 1-     Yoklama,

 2-      02.03.2006 tarihli tutanak özetinin okunması,

 3-     Saraybahçe Belediye Başkanlığının 01.01.2005 - 31.12.2005 tarihleri arasındaki çalışmalarına ait  Faaliyet Raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 30.03.2006 tarih ve 101 sayılı yazısı,

 4-     Belediyemizin Veliahmet mahallesi, Kertil Çeşme meydan dereüstü park düzenlemesi ve Kültür Merkezi yapımı işi için 950.000,00 YTL İller Bankasından kredi alınabilmesi ve Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice´ye yetki verilmesi teklifi ile ilgili Hesap işleri Müdürlüğünün 28.03.2006 tarih ve 100 sayılı yazısı,

 5-     Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği teklifi ile ilgili Personel ve Eğitim Müdürlüğünün 27.03.2006 tarih ve 306 sayılı yazısı,

 6-     Bulgaristan Momçilgrad Belediyesi ile Saraybahçe Belediyesinin ekonomik, kültür ve sosyal alanda işbirliği yapılabilmesi için iki belediyenin kardeş belediye olması amacıyla Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Dağ ve Osman Nuri Erturan´ın 6-7-8-9 Nisan 2006 tarihleri arasında Bulgaristana gitmek üzere görevlendirilmesini, gidiş dönüş bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi teklifi ile ilgili Yazı işleri ve Kararlar Müdürlüğünün 27.03.2006 tarih ve 42 sayılı yazısı,

 7-     Almanya Hannover Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi almak, geri dönüşüm uygulamaları, saha uygulamaları ve proje uygulamalarında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmak amacıyla Almanya Hannover Belediyesinin daveti üzerine Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi YENİCE, Belediye Meclis Üyesi  M.Zekeriya ÖZAK, Başkan Yardımcısı Erol YILMAZ ve Proje Müdürü Nilgün POYRAZ´ın 26-27-28-29-30 Nisan 2006 tarihleri arasında Almanya´ ya  gitmek üzere görevlendirilmesini, gidiş dönüş bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi teklifi ile ilgili Yazı işleri ve Kararlar Müdürlüğünün 27.03.2006 tarih ve 41sayılı yazısı,

 8-     Belediye Hizmetlerimizin daha etkin ve verimli olması, mahalle ve köylerde yaşanan sorunların ve taleplerin Belediyemiz ilgili birimlerince daha hızlı iletilebilmesi ve koordinasyonun sağlanabilmesi açısından söz konusu muhtarlıklara kurumsal hat tahsisi ve mahalli müşterek diğer ihtiyaçları karşılanması teklifi ile ilgili İdari İşler Müdürlüğünün 10.03.2006 tarih ve 35 sayılı yazısı,

 9-     Gürcistan ?Gori Vilayeti Belediyesi, Belediyemiz ile Kardeş Şehir olması teklifi ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.03.2006 tarih ve 218 sayılı yazısı,

 10-  Belediyemize ait hisseli veya müstakil parseller üzerinde binası bulunan kişilerden, hissemiz oranında kira (ecrimisil) alınması hakkında Başkana ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 30.03.2006 tarih ve 316 sayılı yazısı,

 11- Kabaoğlu köyü, Malta mevkii 20N-Ib imar planı paftasında düzenlenmiş mevzii plan üzerinde Nato Boru Hattı güzergahı ve güvenlik mesafelerinin işlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 16.03.2006 tarihli raporu,

 12- İzmit- Yenidoğan mahallesi, 19M-Ia uygulama imar planı, 97 ada, 4 ve 7 nolu parsellerin konut alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen uygulama imar planı ile ilgili çalışmaların yeniden değerlendirilmesi için müdürlüğüne iade edilmesi ile ilgili İmar komisyonunun 30.03.2006 tarihli raporu,

 13- Çağın vebası olan sigaraya başlama yaşının ilköğretim çağlarına inmesi nedeniyle bu konu hakkında belediyemiz tarafından çalışmaların başlatılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 07.03.2006 tarihli raporu,

 14- Dolphin Kültür merkezinde çarşamba günleri, Eğitim Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü tarafından yapılacak olan  ?ANNE BENİ ANLA? konulu aile bilinçlendirme eğitimlerine katılanlara verilmek üzere,  hamilelik öncesi ve sonrası kadın psikolojisi konularını içeren  kitapçık hazırlanması ve bastırılması teklifi ile ilgili  Çevre Sağlık Komisyonunun  10.03.2006 tarihli raporu,

 15- Sinek ve  Sivri Sineklerin yok edilmesi ile ilgili en etkin mücadele  yöntemlerinin araştırılması konusu  hakkında çalışmalar yapılması konusunun  incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 29.03.2006 tarihli raporu,

 16-  Eğlence vergisi ek tarifesinin görüşülmesi teklifi ile ilgili Bütçe Komisyonunun 22.03.2006 tarihli raporu,

 17- Toplumumuzda eksikliğini hissettiğimiz Spor çalışmalarının belediyemiz tarafından belirlenerek halka yayılması konusunda çalışmalar yapılması teklifi ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun  30.03.2006 tarihli raporu,

 18-  Denetim Komisyonunun 30.03.2006 tarihli raporu hakkında bilgi verilmesi

 19- GELEN EVRAK