Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.04.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04.04.2007 Çarşamba   günü saat 16.00 da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

                                                                                Halil Vehbi YENİCE 

                                                                        Saraybahçe Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1-     Yoklama,

2-     02.03.2007 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-     Saraybahçe Belediye Başkanlığının 01.01.2006- 31.12.2006 tarihleri arasındaki çalışmalarına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 20.03.2007 tarih ve 1012 sayılı yazısı,

4-     Osman Nuri Erturan´ın İstifa talebi nedeniyle boşalan Türkiye Belediyeler Birliği, Kent Konseyi üyeliği ve Türlü İşler komisyon üyeliğine yeni üyelerin belirlenmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2007 tarih ve  36  sayılı yazısı,

5-     Osman Nuri Erturan´ın İstifa talebi nedeniyle boşalan Meclis II.Başkan Vekilliğine yeni üyenin belirlenmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2007 tarih ve            37 sayılı yazısı,

6-     Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik düzenlenerek  22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu nedenle Müdürlüklerin faaliyete geçirebilmesi ve Standartlara İlişkin Yönetmeliğe göre kurulabilmelerini sağlamak amacıyla kadrolarını belirleyebilmek için Teşkilat yapısı ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.03.2007 tarih ve 238 sayılı yazısı,

7-     Saraybahçe belediyesi tarafından yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 21.03.2007 tarih ve 190 sayılı yazısı,

8-     Köpek toplama faaliyetlerinin Zabıta Müdürlüğüne devri ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 22.03.2007 tarih ve 194  sayılı yazısı,

9-     03.07.2001 tarih ve 73 sayılı Valilik oluru ile Tıbbi Atıkların Toplanması ve Taşınması sınırlarımızda ve tüm Kocaeli´de Kocaeli Valiliği İl Çevre Koruma Birliği tarafından yapılmakta olduğundan 11.01.2007 tarih 12 sayılı meclis kararının değişikliği teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 05.03.2007 tarih ve 137 sayılı yazısı,

10- Belediyemiz Encümenince alınan kararlardaki İmar Para Cezalarına Bölge İdare Mahkemelerince önceden belirlenmiş objektif ölçütler bulunmadığı, cezanın tayinine yönelik somut herhangi bir kriter bulunmadığı gerekçesi ile yürütmeyi durdurma kararları mevcut olup, 3194 sayılı İmar Kanunu´nun 42. maddesine istinaden Encümenin belirlemiş olduğu para cezaları belirlenirken hangi kriterlerin alınması teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  29.03.2007 tarih ve 977 sayılı yazısı,

11- Belediye Meclisinin 02.03.2007 tarih 37 sayılı kararı ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığının 28.03.2007 tarih 3092- 13455 sayılı yazısıyla düzeltme yapılabilmesi teklifi konusunda  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  29.03.2007 tarih ve 986 sayılı yazısı,

12- Tüysüzler mahallesine bağlı Yeni Burcu ve Çiğdem sokakların Fatih mahallesine bağlama teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.03.2007 tarih ve 738 sayılı yazısı,

13- Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2006 tarih, 791 sayılı kararı ile uygun görülen imar planı değişikliğine Veliahmet mahallesi, 29 kadastro paftası, 349 ada, 2 nolu parsel sahibinin itirazı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29 03.2007 tarih ve 962 sayılı yazısı,

14-  Orhan mahallesi, 20M-IIIb uygulama imar planı paftası,  3483 ada ve 3484 adalar arasındaki imar yolunun yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2007 tarih  ve 963 sayılı yazısı,

15- Yenidoğan mahallesi, 19M-Ib uygulama imar planı  paftası, 4413 ada, 28 nolu parselin batısından geçen imar yolunun 12.50 m. genişlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2007 tarih ve 964 sayılı  yazısı,

16- Saraybahçe bölgesinde özellikle şehir merkezinde bulunan binaların kör cephe ve yan duvarlarına vinil, profil ve yazı şeklindeki reklamlara izin verilip verilmeyeceği  konusunun  incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 27.03.2007 tarihli raporu,

17- Halkevi yolu balık Pazarı olarak bilinen yerdeki Saraybahçe Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve projelerinde manav- pişmaniye büfesi olarak gösterilmiş işyerleri ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 29.03.2007 tarihli raporu ,

18- Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunda görüşülen konuda Çocuk meclisinin kurulması tamamlanmış olup, Gençlik ve Kadın meclislerinin kurulması konusunun incelenmesi devam ettiğinden devam eden konularla ilgili meclisten ek  süre istenmesi teklifi hakkında  Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 28.03.2007 tarihli raporu,

19- Seka alanındaki yeni gelişmelerle ilgili Seka alanıyla alakalı olası tehlike bölgelerinin tespiti ve Saraybahçe ile alakalı ilave olası önerilerin oluşturulması konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 29.03.2007 tarihli raporu,

20- Denetim Komisyonunun 30.03.2007  tarihli raporu hakkında bilgi verilmesi,

21- GELEN EVRAK