Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.05.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

 İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 04.05.2010 Salı  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

 

                                                                              Dr.Nevzat DOĞAN  

                                                                          İzmit Belediye Başkanı 

 

 

     G Ü N D E M

 

1-   Yoklama.

 

2-   06.04.2010 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-   5393 sayılı  Belediye Kanunu´nun 64.maddesi gereğince İzmit Belediyesine ait 2009 yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.04.2010 tarih ve 1892 sayılı yazısı.

 

4-   Alikahya Fatih mahallesinde (1) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.04.2010 tarih ve 1853 sayılı yazısı,

 

5-    Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Hatipköy mahallesi 3358 ada, 27 nolu parsel imar planında Belediye Hizmet alanı olarak ayrılmıştır.  Söz konusu parseli, çok amaçlı Kültür Merkezi yapmak, yapıldıktan sonra parsel ve üzerindeki yapı ile beraber belediyemize iade edilmek üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre bedelsiz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne devir edilmesi ve aynı konu ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapma konularında Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.04.2010 tarih ve 1882 sayılı yazısı.

 

6-   Belediyemiz mülkiyetinde olup imar planında konut alanı olarak ayrılan Durhasan mahallesi, 20O-IIa pafta, 187 ada, 8 nolu parsel (500 m2) ve 7 nolu parselin (551 m2) tamamı ile 6 nolu parseldeki 116/444 (116.00m2) oranındaki hissemizin kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ait konutları ile trampa edilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.04.2010 tarih ve 1883 sayılı yazısı.

 

7-   Hatip köy Harman sokak, Hatip köy Nato caddesi ve Gündoğdu mahallesi Tarihi Çeşme yanında  İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28.04.2010 tarih ve 277 sayılı yazısı.

 

8-   İzmit-Gündoğdu mahallesi, 601 ada, 13 nolu parsel, 609 ada, 9 ve 11 nolu parseller arasında ve 667 ada, 14 nolu parselde yer alan çeşmelerin tescil kararının plana aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2010 tarih ve 1055 sayılı yazısı.

 

9-   İzmit-Cedit mahallesi, 460 ada, 59 nolu parseldeki kalıntının tescil kararının plana aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  27.04.2010 tarih ve 1056 sayılı yazısı.

 

10-    İzmit-Kozluk mahallesi, G23b-24d-2d uygulama imar planı paftası, 176 ada, 5 nolu parselde bulunan Seka Camii´nin imar planı üzerindeki yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  26.04.2010 tarih ve 1057 sayılı yazısı.

 

11-    İzmit-Gündoğdu mahallesi, G23b-25a-3b uygulama imar planı paftası, 119 nolu yapı adasının yapılanma koşullarının yeniden düzenlemesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  26.04.2010 tarih ve 1058 sayılı yazısı.

 

12-    İzmit-Veliahmet mahallesi,  G23b-24c-1d uygulama imar planı paftası, 356 ada, 4, 5, 6 ve 23 nolu parsellerin cephe aldığı 6 metrelik imar yolu hattının yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  26.04.2010 tarih ve 1059 sayılı yazısı.

 

13-    İzmit-Deretepe Mevkii G23b-25a-2a, 2b uygulama imar planı paftalar, 231, 232 nolu yapı adalarının kuzeyinden geçen 15m.lik imar yolu hattının yeniden düzenlenmesini içeren nazım imar planı değişikliği önerisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 tarih ve 162 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2010 tarih ve 1060 sayılı yazısı.

 

14-    İzmit-Karabaş mahallesi, G23b-24c-1c, G23b-24c-4b uygulama imar planı paftaları 1056 ada, 57 nolu parselin yapılanma koşullarından yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2010 tarih ve 1061 sayılı yazısı.

 

15-    İzmit-Mehmetalipaşa mahallesi, G23b-25d-1c, G23b-25d-4b uygulama imar planı paftaları, 772 ada, 1 nolu parsel maliklerinin 1. İdare Mahkemesinde , 2008 /940 esas numarasıyla açmış oldukları davaya göre söz konusu parselde yapılması talep edilen uygulama imar planı değişikliğinin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi gerektiği kararı alınmıştır. Bu doğrultuda önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2010 tarih ve 1062 sayılı yazısı.

 

16-    İzmit, Yeşilova MahallesiG23b-25a-2c uygulama imar planı paftası, 130 ada, 10 nolu parsel üzerinde yer alan Beyazıt Caminin Uygulama İmar Planında yeşil alanda kaldığı ve yine aynı mahallede bulunan Belediyemize ait Park Bahçeler Müdürlüğünün kullandığı 145 ada, 1 nolu parselin mevcut planda ibadet yeri olduğu gerekçesiyle bu parselin "park alanı", Beyazıt Camiinin yer aldığı 130 ada, 10 nolu parselin bulunduğu alanın ise ibadet yeri olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 20.04.2010 tarihli raporu.

 

17-    İzmit-Bekirdere mahallesi, G23b-25a-4d uygulama imar planı paftası, 326 ada, 1 nolu parselde bulunan  Dini Tesis Alanının ve 2463 ada 5 nolu parselde bulunan halihazırda Başaran Camiine ait lojman binasının 20.00 m.lik imar yolunda kalmaları gerekçesiyle; Dini Tesis alanı ve lojman Binasının 313 ada, 1 nolu parsele taşınması şeklinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 20.04.2010 tarihli  raporu.

 

18-    5747 sayılı yasa ile Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme ve Akmeşe Belediyelerinin birleşmeleri sonucu oluşan İzmit İlçe Belediyesinin, belediyelerin imar planlarının ve uygulama hükümlerinin bütünleştirilmesi, aynı başlık altında tanımlanması ve ifadelendirilmesi çalışması kapsamında hazırlanan uygulama hükümleri (plan notları) ile gösterim sembollerinin (lejant) yeniden düzenlenmesi şeklinde revizyonu ile ilgili imar komisyonunun 22.04.2010 tarihli raporu.

 

19-    İzmit, Arızlı MevkiiG23b-23b-3d, G23b-23c-2a uygulama imar planı paftaları, 1707, 1706 nolu parsellerin spor alanı, 1702, 1703, 1704 nolu parsellerin kültürel alan ve 2460 nolu parselin ortaöğretim alanı olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 13.04.2010 tarihli raporu.

 

20-    İzmit-Gündoğdu mahallesi, 2999 parselde ve 1196 ve 1217 nolu parsellerin arasında bulunan su kemerlerinin tescil kararının uygulama imar planı üzerine aktarılmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 21.04.2010 tarihli  raporu.

 

21-    İzmit-Körfez Mahallesi, 1296 ada, 16 nolu parseldeki imar hakkının, 17 ve 18 nolu parsellerin içinde bulunduğu blok alanına dahil edilmesi ve 1296 ada, 16,17,18 nolu parselleri kapsayan bloğun "90x20" olan ölçülerinin "95x20" olarak ve söz konusu bloğun batısında yer alan mevcutta 60x20 ebatlarındaki bloğun 1296 ada, 15 nolu parsel sınırında sonlanacak şekilde 55x20 ebatlarında yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun  19.04.2010 tarihli raporu.

 

22-    İzmit, Gündoğdu, 179 ada, 1 parselin imar hattı düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 12.04.2010 tarihli raporu.

 

23-    İzmit, M.Alipaşa Mahallesi, G23b-25d-1d uygulama imar planı paftası, 542 ada, 168 ve 169 nolu parsellerin batısından geçen 6 metrelik imar yolunun mülkiyet durumuna göre düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 14.04.2010 tarihli raporu.

 

24-    İzmit-Yenişehir mahallesi, 2522 ada, 11 nolu parselin tamamının Karayolu Kamulaştırma sınırı içinde kalması sebebiyle "Ticaret Alanı" olan kullanımının "Otopark Alanı" olarak planlanması ve Karayolu İstimlak Sınırının söz konusu parseli kapsayacak şekilde düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili imar komisyonunun 15.04.2010 tarihli raporu.

 

25-    İzmit-Alikahya Fatih mahallesi, Durhasan mevkii, G23b-25b-3b uygulama imar planı paftası, 684 ada, 2 nolu parselde, 5 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 08.04.2010 tarihli  raporu.

 

26-    İzmit-Arızlı Akpınar mevkii, G23b-23a-2b, 2d, 2c, 3a, 3b, G23b-23b-1d uygulama imar planı paftalarında TOKİ tarafından hazırlanan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2008 tarih ve 521 sayılı kararıyla kabul edilen imar planının, güncellenen mülkiyet durumları esas alınmak üzere sayısal ortama aktarılmasını içeren uygulama imar planı teklifi ile ilgili imar komisyonunun 19.04.2010 tarihli raporu.

 

27-    Kentlilik ve Hemşerilik bilincinin oluşması ve gelişmesi adına, yaşadığı şehri ve mahallesini özümseme, mahalle halkını birbiri ile kaynaştırma ve sosyal yaşamın içine katma amacı ile 5 pilot mahalleden başlayıp daha sonraları diğer mahallelere de yayılmasını sağlamak için oluşturulacak proje üzerinde çalışma yapılması teklifi ile ilgili Sosyal Hizmetler komisyonunun 27.04.2010 tarihli raporu.

 

28-    Eski valilerimizden İhsan Dede´nin isminin Belediye sınırları içerisinde oluşturulacak yeni bir parka verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 28.04.2010 tarihli raporu.

 

29-    5393 sayılı yasanın 49. maddesinin 10.fıkrasına istinaden Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenlerin ücretlerinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 15.04.2010 tarihli raporu.

 

30-    Vatandaşlarımız tarafından Müdürlüğümüze özel mülkiyetlerdeki ağaçların budanması ile atıl ve boş olarak duran özel mülkiyetteki alanların biçilmesi ile ilgili yoğun şekilde talep gelmektedir. Talep edilen bu hizmetin Belediye gelirleri kanununda karşılığı olmadığından bununla ilgili bir ücret belirlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.04.2010 tarihli raporu.

 

31-    Mehmetalipaşa düğün salonu ve Mevlana kültür merkezinde yapılan nikah merasimlerinde vatandaşlarımızdan  dış nikah ücreti alınmaktadır 2009 Aralık meclisinde aldığımız bu kararın değiştirilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.04.2010 tarihli raporu.