Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.07.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04.07.2006 Salı  günü saat 16.00 da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

                                                                                             Halil Vehbi YENİCE
                                                                                      Saraybahçe Belediye Başkanı
 

G Ü N D E M

1-     Yoklama,

2-      06.06.2006 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-     5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ve 60. maddesinin a) bendi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi hükümleri gereğince 2007-2008-2009 ve diğer yıllara ilişkin olarak hazırlanan Stratejik plan ve programlarının ; 5393 sayılı Kanunun 18. maddesi a) bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 23.06.2006 tarih ve 266 sayılı yazısı,

4-     İller Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı´nın 26.04.2006 tarih, 17522 sayılı yazısıyla, onaylanmış olan ; 1 adet greyder, 1 adet yükleyici, 1 adet paletli dozer ve yol süpürme aracı alımına ilişkin 910.000.-YTL ? lik  kredi tahsisimiz içinde kalmak üzere; 1 adet paletli dozer yerine 1 adet paletli yükleyici alımı teklifi ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 23.06.2006 tarih ve 265 sayılı yazısı,

5-     2006/2007 Öğretim döneminde 01 Eylül 2006- 01 Eylül 2007 tarihleri arasında uygulanacak aylık aidat teklifi ile ilgili Kreş Müdürlüğünün 21.06.2006 tarih ve 1 sayılı yazısı,

6-     Yenidoğan mahallesi, 20M-IVc uygulama imar planı paftası, 4412 ada, 7 ve 8 nolu parsellerin Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28.06.2006 tarih ve 206 sayılı yazısı,

7-     İzmit- Orhan mahallesi,  20N-Id uygulama imar planı paftası, 3452 ada, 1 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 15.06.2006 tarihli raporu,

8-     Belediyemiz 5 yıllık imar programında yer alan yatırımların 2006 yılı programında yer alacakları hakkındaki imar komisyonunun 28.06.2006 tarihli raporu,

9-     İzmit- Körfez mahallesi, 19N- IIId uygulama imar planı paftası, 3415 ada, 14 nolu parselin Ticaret alanı ve Akaryakıt ? Servis ve LPG satış istasyonu olarak düzenlenmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 28.06.2006 tarihli raporu,

10- Toplum sağlığında kaliteyi artırma stratejimiz ve sağlıkta bilinçlendirme hedefimiz doğrultusunda gıda maddelerini üreten ve satışa sunan iş yerlerinin okul kantinlerinin fırınların halk sağlığı gıda ve işyeri hijyen koşullarına uygunluğunun iyileştirilmesi periyodik denetimlerinin hangi zaman aralıklarında yapılacağı gibi konuları ve bilgilendirici faaliyetleri meslek odalarıyla işbirliği yaparak görüşülmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 23.06.2006 tarihli raporu,

11-  Akpınar köyünde bulunan mesire alanına ? Akpınar köyü Çınaraltı Sinan Obuz ?  isminin verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 27.06.2006 tarihli raporu,

12-   Saraybosna llidza Belediyesinin, Belediyemiz ile Kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 20.06.2006 tarihli raporu,

13- Dolphin Nikah Salonu ek tarifesi ile ilgili Bütçe Komisyonunun 28.06.2006 tarihli raporu,

14- GELEN EVRAK