Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.08.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE   BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN       

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04.08.2006 Cuma  günü saat 16.00 da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur. 

                                                                         Halil Vehbi YENİCE

                                                                  Saraybahçe Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1-     Yoklama,

2-      10.07.2006 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-     Saraybahçe Belediye meclisinin 04.06.2004 tarih ve 8 sayılı kararı ile Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliğine üye olunmasına ve belediyemizi temsilen birliğinize katılmak üzere asil üyeliğe Hasan Kırlı ve Cengiz Sille yedek üyeliğe Şemsettin  Ceyhan seçilmişlerdir.  Belediye meclis üyesi Cengiz Sille´nin vefat etmesi  ve Şemsettin Ceyhan´nın da meclis üyeliğinden istifa etmesinden dolayı boşalan Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliğine belediyemizi temsilen 1 asil, 1 yedek meclis üyesi seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün 27.07.2006 tarih ve 92 sayılı yazısı,

4-     İzmit- Yenidoğan mahallesi, 20M-IIIa ve 20M-IVb uygulama imar planı paftaları 4868 ada, 1 nolu parsel ile 4869 ada, 9 nolu parsellerin konut alanı olarak düzenlenmesini içeren koruma amaçlı imar planı değişikliğinin 25.06.2006 tarihli Koruma Kurulu kararı ile belirlenen düzeltmeler ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28.07.2006 tarih ve 236 sayılı yazısı,

5-     Belediyemize ait imar planlarının bilgisayar ortamına aktarılması ve imar planlarının yenilenen halihazır haritalar üzerine aktarılması ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28.07.2006 tarih ve 237 sayılı yazısı,

6-     Yenidoğan mahallesi, 20M-IIc uygulama imar planı, 4709 ada, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 nolu parsellerin yapılanma koşullarının 5/A-2/3, 0,35/0,70 olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırama Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28.07.2006 tarih ve 238 sayılı yazısı,

7-     Mağdur ailelerin çocuklarının tespit edilip sünnet ettirilmesi konusunda mahallelerde ve köylerde çalışma yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve Türlü İşler komisyonlarının 26.07.2006 tarihli raporu,

8-     Belediyemiz ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili çalışmaların toparlanarak bir döküman haline getirilmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 27.07.2006 tarihli raporu,

9-     2006/2007 Öğretim döneminde 01 Eylül 2006- 01 Eylül 2007 tarihleri arasında uygulanacak aylık aidat teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 27.07.2006 tarihli raporu,

10- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ve 60. maddesinin a) bendi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi hükümleri gereğince 2007-2008-2009 ve diğer yıllara ilişkin olarak hazırlanan Stratejik plan ve programlarının ; 5393 sayılı Kanunun 18. maddesi a) bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 31.07.2006 tarihli raporu,

11- Müdürlüklerin faaliyete geçirilebilmesi ve standartlara ilişkin esaslara göre kurulabilmelerini sağlamak amacı ile kadrolarını belirleyebilmek için teşkilat yapısı ile ilgili Bütçe komisyonunun 31.07.2006 tarihli raporu,

12-  GELEN EVRAK