Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.10.2005 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04.10.2005 Salı günü saat 16.00 da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

Osman Nuri ERTURAN 
Saraybahçe Belediye Başkan Vekili 
 
GÜNDEM
Yoklama,
02.09.2005 tarihli tutanak özetinin okunması,
2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 29.09.2005 tarih ve 375 sayılı yazısı
2006 Senesi Rusum ve Harçlar Tarife Cetveli ile ilgili Gelir Müdürlüğünün 29.09.2005 tarih ve 1507 sayılı yazısı,
Orhan mahallesi, 20N-Id pafta, 3458 ada, 2 parsel nolu park alanı ( 8758 .00 m2) imar kanununun 18. maddesi uygulama yönetmeliğinin 4. maddesinin ( c ) bendine göre düzenlemeye tabi tutulan yerlerden olup, yasa gereği yol- meydan- park ? yeşil saha gibi umumi hizmetlere ayrılan bu gibi sahalar tescile tabi tutulmamaktadır. Bölgenin ihtiyacı olan spor tesisi yapılmasına uygun olan bu park sahasına Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından spor tesisi yapılması ve kullanılması için 5393 sayılı kanunun 75. maddesinin (d) bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak ve Gecekondu Müdürlüğünün 29.09.2005 tarih ve 554 sayılı yazısı,
Yenimahalle Şirintepe mevkiinde Gündüz Hastanesi olarak kullanılan 27 ada, 453 nolu parselin kuzeyinde bulunan imar planında açık Pazar alanı ve Sağlık Tesisi sahası olarak gözüken 1278 ada 5 parsel nolu yerin hastaların ayakta tedavi amaçlı uğraşı yeri olarak kullanılması için 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendine göre Kocaeli Üniversitesine tahsis edilmesi ve protokol düzenlenmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak ve Gecekondu Müdürlüğünün 29.09.2005 tarih ve 555 sayılı yazısı,
İzmit- Arızlı 20L-IIIc, 19L-IIb uygulama paftaları 152 adada yan bahçe mesafesinin 3m. olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.09.2005 tarih ve 304 sayılı yazısı,
Ömerağa mahallesi, 19N-Id uygulama paftası, 13 kadastro paftası, 300 ada, 22 ve 41 nolu parsellerin Belediye hizmet alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 29.09.2005 tarih ve 229 sayılı yazısı,
Turgut mahallesi, 19M-IIa uygulama paftası, 18 nolu parselin bulunduğu yapı adasında yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 29.09.2005 tarih ve 306 sayılı yazısı,
Turgut mahallesi, 20M-IIId uygulama paftası, 4267 adanın yapılanma koşullarının -/B-3 ; 0,40/1.20olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.09.2005 tarih ve 297 sayılı yazısı,
Yenidoğan mahallesi, 109 pafta, 965 ada, 114 nolu parselin doğusundan geçen imar yolunun kaydırılması ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.09.2005 tarihli yazısı,
Körfez mahallesi, 19 kadastro paftası, 480 ada, 658 nolu parselde yapı bloğu işlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği ile ilgili imar komisyonunun 28.09.2005 tarihli raporu,
Kemalpaşa mahallesi, 4 kadastro paftası, 219 adanın ?Kültür Tepesi Kültür Varlıkları Ortak Koruma Alanı ? olarak düzenlenmesi suretiyle plan değişikliği ile ilgili imar komisyonunun 28.09.2005 tarihli raporu,
Hacıhızır mahallesi, 20N-IVd ve 19N-Ia uygulama imar planı paftaları 403 adanın bulunduğu kesimde yer alan imar yollarının yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 29.09.2005 tarihli raporu,
Yenimahalle, D-100 Devlet yolunun iyileştirilmesi ve Nato Tank Sahası ile doğusunda kalan servis yolunun Nato kriterlerine göre düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifinin Müdürlüğüne iadesi ile ilgili imar komisyonunun 29.09.2005 tarihli raporu,
Kemalpaşa mahallesi, 19M-IIc uygulama paftası, 3 kadastro paftası, 5 ve 14 nolu parsellerin bulunduğu kesimde imar hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 26.09.2005 tarihli raporu,
Körfez mahallesi, 19N-IIId uygulama paftası, 3420 ada 6 numaralı parselin küçük sanayi alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 26.09.2005 tarihli raporu ,
Körfez mahallesi, 19N-IIIa ve 19N-IId uygulama paftaları , 8 pafta 479 ada, 12 numaralı parselin bir kısmının konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 15.09.2005 tarihli raporu,
Kozluk mahallesi, 63 kadastro paftası, 204 ada, 7 numaralı parselin doğusundan geçen imar yolunun genişletilmesi ile ilgili imar komisyonunun 08.09.2005 tarihli raporu,
Kozluk mahallesi, 64 kadastro paftası, 211 ada, 2 nolu parselde plan değişikliği ile ilgili imar komisyonunun 29.09.2005 tarihli raporu,
Körfez mahallesinde yapılması hedeflenen spor tesisi hakkında imar komisyonunun 29.09.2005 tarihli raporu,
Plan notları revizyonu ile ilgili teklifin incelenmesi için Belediye Meclisinden ek süre istenmesi ile ilgili İmar Komisyon Başkanlığının 29.09.2005 tarih ve 285 sayılı yazısı,
Yenidoğan mahallesi, 20M-IVc uygulama paftası, 4412 ada, 7 ve 8 nolu parsellerin Sağlık tesisi alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifinin incelenmesine devam edildiğinden Belediye Meclisinden ek süre istenmesi ile ilgili İmar Komisyon Başkanlığının 29.09.2005 tarih ve 9 sayılı yazısı,
5 yıllık imar programı ile ilgili teklifin incelenmesine devam edildiğinden Belediye Meclisinden ek süre istenmesi ile ilgili İmar Komisyon Başkanlığının 29.09.2005 tarih ve 62 sayılı yazısı,
Yenidoğan mahallesi, 20M-IIIa uygulama paftası, 4868 ve 4869 adalarda konut alanı düzenlenmesi ile ilgili teklifin incelenmesine devam edildiğinden Belediye Meclisinden ek süre istenmesi ile ilgili İmar Komisyon Başkanlığının 29.09.2005 tarih ve 275 sayılı yazısı,
Saraybahçe Belediyesi sınırlarındaki binalara ruhsat ve iskan verilmesi aşamasında alınan ruhsat ve harçların taksitlendirilmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 12.09.2005 tarihli raporu,
Yeni Hizmete açılacak olan Dolphin Nikah salonu ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 19.09.2005 tarihli raporu,
GELEN EVRAK