Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
27°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.10.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 04.10.2011 Salı  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN 

İzmit Belediye Başkanı

 

 

        G Ü N D E  M 

 

 

1-      Yoklama

 

2-      07.09.2011 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      2010-2014 Stratejik Planından alınan 2012 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi a bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 23.09.2011 tarih ve 138 sayılı yazısı.

 

4-      2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.09.2011 tarih ve 4637 sayılı yazısı.

 

5-      2012 yılı tarife cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.09.2011 tarih ve 4635 sayılı yazısı.

 

6-      Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, M.Alipaşa (Yenişehir) Mahallesi, 1744 adada bulunan mahalle konağının zemin katının bir bölümünü, Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılmak üzere tahsisi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 26.09.2011 tarih ve 5596 sayılı yazısı.

 

7-      Orhan Mahallesi  G23b-24b-4c  pafta 3452  ada  2  nolu   2184  M2 li  parsel Uygulama İmar planında Belediye Hizmet alanı olarak ayrılmıştır. Belediyemize ait olan parsele gerekli olan projenin yapılması ve uygulanabilmesi için 5393 sayılı Belediye  kanununun 75/a maddesine göre ortak proje yapmak  ve aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 26.09.2011 tarih ve 4944 sayılı yazısı  

 

8-      İzmit Körfez mahallesi G23b-25d-1c uygulama imar planı paftası 1855 ada 4 nolu parselin yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2011 tarih ve 2763 sayılı yazısı.

 

9-      İzmit Kuruçeşme G23b23c1d ; G23b23d2c uygulama imar planı paftası 2107 ve 2110 nolu adalar 1-2 ve 12 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yolu hatlarının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2011 tarih ve 2764 sayılı yazısı.

 

10-       İzmit Gündoğdu mahallesi G23b-25a-3d uygulama imar planı paftası, 231 nolu yapı adasının yapılanma koşulunun yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2011 tarih ve 2765 sayılı yazısı.

 

11-       İzmit-Kocatepe mahallesi, G23b-23d-1b-2a uygulama imar planı paftaları, 384, 388, 584, 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yolu, konut alanı ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2011 tarih ve 2766 sayılı yazısı.

 

12-       İzmit-Durhasan Mahallesi,G23b-25a-2c-3b, G23b.24b.1a-1b-1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftalarında yer alan kentsel çalışma alanı ve konut alanı kullanımına ayrılmış bölgenin uygulama imar planına yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2011 tarih ve 2768 sayılı yazısı.

 

13-       İzmit- Hatipköy, G23b-23d-2a uygulama imar planı paftası, 3401 ada, 1 nolu parselin batısında yer alan 20m.lik imar yolunun Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda mülkiyet sınırından geçecek şekilde batıya doğru kaydırılmasını içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 22.09.2011 tarihli raporu

 

14-       İzmit- Yahyakaptan mahallesi, G23b.25d.2b uygulama imar planı paftasında yer alan 1560 ada ile 1517 ada  arasındaki sınırın yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar komisyonunun 15.09.2011 tarihli raporu.

 

15-       Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 4274 ada,12 nolu parselin mevcut imar planında "Konut Alanı" olan kullanım kararının "Özel Yurt Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 23.09.2011 tarihli  raporu.

 

16-       Evlendirme ve Kreş Birimlerinde uygulanacak 2012 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 13.09.2011 tarihli raporu. 

 

17-       Parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 23.09.2011 tarihli raporu.