Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.11.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                   

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04.11.2008 Salı günü saat 15.00´ de toplanacaktır.

 

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ( Belsa Plaza)  teşrifleri rica olunur.

 

 

  

                                                                                                                                                   Halil Vehbi YENİCE

                                                                                                                                                  İzmit Belediye  Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M

 

1-     Yoklama.

 

2-     07.10.2008 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-     Sağlıklı Kentler Birliğine üyelik teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 17.10.2008 tarih ve 317 sayılı yazısı.

 

4-     İzmit-Orhan mahallesi, G23b-24b-4d uygulama imar planı paftası, 3460 ada, 21 nolu parselde plan değişikliği teklifi ile ilgili Belediyemiz meclisinin 07.10.2008 tarih 80 sayılı kararının yeniden düzenlenmesini içeren İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2008 tarih ve 2661 sayılı yazısı,.

 

5-     İzmit- Yenimahalle, G23b-23d-3a uygulama imar planı, paftası, 2805 ada, 11 nolu parselde yer alan çocuk bahçesi alanının kuzeydoğusundaki konut alanı olarak düzenlenmiş 9 ve 10 nolu parselleri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2008 tarih ve 2662 sayılı yazısı.

 

6-     İzmit-Yenidoğan mahallesi, G23b-24a-3d, G23b-24-4c uygulama imar planı paftaları, 4856 ada, 1 nolu parselin Dini Tesis alanı olarak düzenlenmesi suretiyle  plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2008 tarih ve 2663 sayılı yazısı.

 

7-     İzmit- Orhan mahallesi, G23b-24b-4c uygulama imar planı paftası, 3452 ada, 2 nolu parselin bir kısmının park alanı G23b-24b-4d uygulama imar planı paftası, 3466 ada, 21 nolu parselin bir kısmı ile 20 nolu parselin tamamının konut alanına dönüştürülmesini içeren plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2008 tarih ve 2664 sayılı yazısı.

  

8-     İzmit-Arızlı, G23b-23c-2b uygulama imar planı paftası, 125 ada, 5 nolu parselin kuzeyinden imar yolu düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2008 tarih ve 2665 sayılı yazısı,

 

9-     İzmit-Körfez mahallesi, G23b-25d-1c uygulama imar planı paftası, 1855 ada, 4 nolu parselde LPG ibaresi eklenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2008 tarih ve 2666 sayılı yazısı,

 

10- İzmit-Yenidoğan (Gültepe) mahallesi, 4363 nolu ada ile 4366 nolu ada arasında yer alan imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği konusunda çalışmalar tamamlanmadığından çalışmalar  tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesini içeren imar komisyonunun 24.10.2008 tarihli raporu.

 

11- İzmit-Körfez mahallesi, G23b-25d-4b uygulama imar planı paftası, 1862 ada, 1 nolu parselin, Akaryakıt -Bakım ve LPG alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 16.10.2008 tarihli raporu.

 

12- İzmit-Kabaoğlu, G23b-19c pafta, 2116 nolu parselin bulunduğu alanın Akaryakıt -Bakım ve LPG alanı olarak ayrılması suretiyle imar planı teklifi ile ilgili imar komisyonunun 09.10.2008 tarihli raporu.

 

13- İzmit- Kabaoğlu,G23b-19c pafta, 2113 ve 2114 nolu parsellerin Ticaret Akaryakıt -Bakım ve LPG alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 23.10.2008 tarihli raporu,

 

14- 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan " Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları hakkında Yönetmelik" ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9.maddesi gereğince Belediyemiz 2009 Mali Yılı ve izleyen iki yılın (  2010- 2011) Müdürlük Performans  programları teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.10.2008 tarihli raporu.

 

15- 2009  Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.10.2008 tarihli raporu.

 

16- 2009 Senesi Tarife Cetveli konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 15.10.2008 tarihli raporu,

 

17- Memur Personelin sosyal denge yardımı ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 15.10.2008 tarihli raporu.

 

18- Sanayi Mahallesinde Belediyemiz tarafından yaptırılan çim halı sahası tesislerinin isminin Şehit Taner Güner olarak belirlenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 27.10.2008 tarihli raporu.

  

19- Fatih Mahallesinde bulunan Irmak Sokak ile Yıldız Sokak arasında kalan 4434 ve 4438 nolu adaları kapsayan alanın Yenidoğan mahallesine bağlanma teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunu 27.10.2008 tarihli raporu.

 

20- Sınırlarımız içinde erozyonun önlenmesi ile ilgili ağaçlandırma alanlarının bulunmasına yönelik eğitim ve araştırma çalışmalarının yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının  24.10.2008 tarihli raporu.

 

21- GELEN EVRAK