Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.12.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04.12.2007 Salı  günü saat 14.30 da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

                                                                              Mehmet Zekeriya ÖZAK  

                                                                         Saraybahçe Belediye Başkan V.  

                                                                                            
 
G Ü N D E M
 

1-     Yoklama,

2-     02.11.2007 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-     Geçici işçilerin 01.01.2008 -31.12.2008 tarihleri arasında çalıştırılabilmeleri teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.11.2007 tarih ve 1115 sayılı yazısı,

4-     Sözleşmeli personel istihdamının 5393 sayılı Kanunun 49.maddesinin 3.paragrafında ?Belediye ve bağlı kuruluşlarında norm kadroya uygun olarak teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir.? denildiğinden, sözleşmeli personellerin 01.01.2008 tarihinden itibaren çalıştırılma yetki süresinin uzatılması teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.11.2007  tarih ve 1119 sayılı yazısı,

5-     Zabıta Personelinin Maktu mesai ücretleri teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 27.11.2007 tarih ve 1975 sayılı yazısı,

6-     Tescilli ve koruma altında bulunan yapılarda yapılan Restorasyon  çalışmaları ile yapılar günümüze tarih ile kazandırılmaktadır ne varki bu yapıların cephelerine konulan gelişigüzel reklam tabelaları hem yapının dokusuna olumsuz görünüm katmakta, hem de antipati toplayacak şekilde dikkat çekmektedir.Bu türdeki yapı cephelerine konmak istenilen reklam tabelalarına standart getirmek ve konuya çözüm üretmek teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.11.2007 tarih ve 3049 sayılı yazısı,

7-     Yapıların Cephe Tamir tadillerinde çevre düzeni teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.11.2007 tarih ve 3118 sayılı yazısı,

8-     Kozluk mahallesi 63 pafta 210 adanın İmar planlarının Bilgisayar ortamına aktarılması aşamasında imar planı yapılanma koşullarından kat sayısı ifadesinin 3 yerine sehven 5 yazıldığı belirlendiğinden, 210 adanın yapılanma koşulunun -/ B- olması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  28.11.2007 tarih ve 3082 sayılı yazısı,

9-     Körfez mahallesi, 19N- IIc pafta,1855 adanın batı sınırının imar planlarının bilgisayar ortamında aktarılması aşamasında batısındaki kavşakla ilgili kamulaştırma sınırı ile farklılık oluşturduğu belirlendiğinden bu alandaki imar hattı ile kamulaştırma sınırının uyumlandırılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.11.2007 tarih ve 3083 sayılı yazısı,

10- İzmit Hacıhızır  mahallesi G23b-24c-1a pafta 4172 ada 6 nolu parselden geçen imar yolunun 5 nolu parsele kaydırılarak yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar komisyonunun 22.11.2007 tarihli raporu,

11- Suyun okullarda ekonomik kullanımını öğretmek ve öğrencileri bilgilendirmek maksadı ile çalışma yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının  27.11.2007 tarihli raporu, 

12- 2008 Senesi Tarife Cetveli ile ilgili Bütçe komisyonunun  28.11.2007 tarihli raporu, 

13- Belediyemiz mücavir alanında bulunan Arızlı köyüne ait ekli krokide A ve B harfi ile gösterilen alanların 5393 sayılı Belediye kanununun 8. maddesine göre Belediyemiz sınırlarına katılması; 5393 sayılı kanunun 9. maddesine göre A harfi ile gösterilen kısmının Yenimahalle mahallesine, B harfi ile gösterilen alanın Serdar mahallesine bağlanması ve Arızlı köyü sınırlarındaki Irak Kızılay konutları sakinlerinin Serdar Mahalle Muhtarlığından alınarak Yenimahalle muhtarlığına devredilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 27.11.2007 tarihli raporu,

14- Atık plastik maddelerin hijyenik olmadan dönüştürülmesi ile elde edilen siyah poşetler konusu devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 27.11.2007 tarihli raporu,

15- GELEN EVRAK