Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.01.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
                                               
 Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 05.01.2007 Cuma günü saat 15.00 de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

                                                                                            Halil Vehbi YENİCE

                                                                                     Saraybahçe Belediye Başkanı
 

G Ü N D E M

1-     Yoklama,

2-      05.12 .2006 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-     5393 sayılı kanunun 25.maddesinde yer alan hüküm gereği Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.12.2006 tarih ve 147 sayılı yazısı,

4-     Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.12.2006 tarih ve 146 sayılı yazısı,

5-     15 adet sözleşmeli personelin 01.01.2007 tarihinden itibaren sürelerinin uzatılması teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.12.2006 tarih ve 1440 sayılı yazısı,

6-     15 adet kadroya atanacak sözleşmeli personele net ücret ödenmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.12.2006 tarih ve 1441 sayılı yazısı,

7-     03.10.2006 tarih ve 166 sayılı Belediye Meclis kararı ile kadroları dondurulan geçici işçilerin 2007 yılında da çalıştırılması teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.12.2006 tarihli yazısı,

8-     Orhan (Turgut) mahallesi 20N-Id pafta, 3458 ada, 2 parsel nolu park alanına bölgenin ihtiyacı olarak belirlenen spor kompleksi belediyemiz adına Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılmış durumdadır. Belediyemiz yetki alanında kalan sahada bulunan spor kompleksinin belediyemiz tarafından kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığından kullanma hakkı alınması  için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2006 tarih 3161 sayılı yazısı,

9-     İzmit ?Yenidoğan mahallesi , 19M-Ib uygulama imar planı paftası, 1128 ada, 20 nolu parselin  mevcut imar planındaki ticaret kullanımının batısındaki 47 nolu parseldeki İlköğretim Alanına ilave edilmesi suretiyle değiştirilmesi teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 27.12.2006  tarihli raporu,

10- İzmit Kemalpaşa mahallesi, 4 kadastro paftası, 219 ada da korunması gerekli kültür varlığı yapıların  yer aldığı 1,2,3,13 ve 22 nolu  parsellerin koruma alanı olacak şekilde Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge kurulunun 24.06.2005 tarih 760 sayılı kararı doğrultusunda koruma alanı sınırlarının oluşturulması ile ilgili imar komisyonunun 22.12.2006 tarihli raporu,         

11- Saraybahçe Belediyesinin yapmış olduğu  spor komplekslerinin Sarbaş A.Ş tarafından işletilmesi teklifi ile ilgili Bütçe ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının  27.12.2006 tarihli raporu 

12- Belediyemiz sınırları içersinde Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar sistemiyle çalışan, ayrıca projektör sistemi ile ışıklı yansıtma şeklindeki ilan ve Reklamlarla ilgili tarifenin belirlenmesi teklifi ile ilgili Bütçe ve Türlü İşler komisyonlarının 27.12.2006 tarihli raporu, 

13- Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisindeki köylerin sorunları ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi amacı ile muhtarlarla birlikte çalışma yapılması teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 22.12.2006 tarihli raporu,

14- Saraybahçe sınırları içerisindeki görsel kirliliğin ( Özellikle deniz ve sahil kenarlarındaki evsel atıkların ) ve ayrıca Tıbbi atıkların nasıl depolanması gerektiğinin araştırılması teklifi ile ilgili  Çevre Sağlık komisyonunun  27.12.2006 tarihli raporu,

15- GELEN EVRAK