Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
27°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.01.2009 Tarihli Meclis Toplantı Gündemi

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 05.01.2010 Salı günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

Dr.Nevzat DOĞAN

İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M

 

1- Yoklama.

2- 03.12.2009 tarihli tutanak özetinin okunması.

3- Seçimler

a- Plan ve Bütçe komisyonu

b- İmar komisyonu

c- Çevre ve Sağlık komisyonu

d- Eğitim ve Gençlik Komisyonu

e -Kültür Turizm ve Sanat komisyonu

f- Sosyal Hizmetler Komisyonu

g- Türlü İşler Komisyonu

 

4- 5393 sayılı kanunun 25.maddesinde yer alan hüküm gereği Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.12.2009 tarih ve158 sayılı yazısı.

 

5- 5393 sayılı kanunun 25.maddesinde kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, meclis tarafından kararlaştırılır.denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.12.2009 tarih ve 159 sayılı yazısı.

6- Çıkan Hizmet harçlarında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Etüd İmar Birimi ile ilgili Hizmet bedellerinde sehven yanlışlık yapıldığı için konunun yenilenmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2009 tarih ve 4728 sayılı yazısı.

7- İzmit Yenişehir mahallesi 2527 ada 10 nolu parselin batısında trafo alanı ayrılmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 24.12.2009 tarihli raporu.

8- İzmit Arızlı 241 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin arasından 7 metrelik imar yolunun açılmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 24.12.2009 tarihli raporu.

9- İzmit- Çayırköy 64 nolu kadastro paftası, 3305 nolu parselin yapılaşma koşulunun 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notları doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 17.12.2009 tarihli raporu.

10- Zabıta Personelinin Maktu mesai ücretinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 24.12.2009 tarihli raporu.

11- Kamuda geçici iş pozisyonlarında çalışanların sürekli iş kadrolarına veya sözleşmeli Personel statüsüne geçirilmeleri, geçici işçi çalıştırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.12.2009 tarihli raporu.

12- Serdar Mahallesinden, Orman Kadastro Komisyonlarında, Kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 1 adet bilirkişi seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 23.12.2009 tarihli raporu.

13- İzmit Belediyesi tarafından yapılan ve yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 23.12.2009 tarihli raporu.

14- Gagauz Özerk bölgesinin şehirlerinden biri olan Çadır-Lunga şehrinin İzmit Belediyesi ile kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 21.12.2009 tarihli raporu.

15- İzmit Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerdeki suç işleme oranlarının azaltılması amacıyla; belediyemizin sosyal hizmetler planlaması ile ilgili Sosyal Hizmetler komisyonunun 24.12.2009 tarihli raporu.