Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
25°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.02.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 05.02.2008 Salı günü saat 15.00´ de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

                                                                                       Halil Vehbi YENİCE 
                                                                                Saraybahçe Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1-     Yoklama.

2-     16.01.2008 tarihli tutanak özetinin okunması.

3-     Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Estetik kurul ve tabela yönetmeliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  22.01.2008 tarih ve 203 sayılı yazısı.

4-     Dolphin Kültür Merkezi isminin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29.01.2008 tarih ve 126 sayılı yazısı.

5-     Gönüllü Zabıta teşkilatının kurulması teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 30.01.2008 tarih ve 226 sayılı yazısı.

6-      6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun  90. maddesine göre gayrimenkullerin satışı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.01.2008 tarih ve 536 sayılı yazısı.

7-     İzmit-körfez mahallesi, G23b-24c-2cİmar planı paftası,19N-IIa uygulama imar planı paftası  3209 ada 6 nolu parselin yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 29.01.2008 tarihli raporu.

8-     İzmit- Arızlı G23b-23c-2b imar planı paftası,  20M -IVd uygulama paftası,131 ada 11 nolu parselin yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 29.01.2008 tarihli raporu.

9-     Belediyemiz sınırları içersinde yer alan tescilli ve koruma altındaki yapı cephelerine konulmak istenen reklam tabelalarına standart getirilmesi teklifi ile ilgili imar Komisyonunun 29.01.2008 tarihli raporu.

10- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü faaliyetleri içersinde yer alan bazı hizmet bedellerinin tarifelendirilmesi teklifi  ile ilgili İmar komisyonunun 29.01.2008 tarihli raporu.

11- Belediyemiz sınırları içersinde yer alan yapılarda basit tamir- tadil izinlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 29.01.2008 tarihli raporu.  

12- 02.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli personele net ücretin ödenebilmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 29.01.2008 tarihli raporu.

13- Memur personele ödenen sosyal denge yardımı teklifi ile ilgili Bütçe Komisyonunun 29.01.2008 tarihli raporu .

14- Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 21.01.2008 tarihli raporu.

15- Denetim komisyonunda görevlendirilecek kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Bütçe komisyonunun 10.01.2008 tarihli raporu.

16- Zabıta Personelinin Maktu mesai ücretleri teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 10.01.2008 tarihli raporu.

17- İnternet Salonları ve oyun yerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsat harçları teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 21.01.2008 tarihli raporu.

18- Topçular mahallesi 4086 ada 16 parselde bulunan Umut Parkının isminin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.01.2008 tarihli raporu.

19- Köy ürünleri satanların sayılarının, ürünlerini sattıkları yerlerin tespiti ve satış yeri temini konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili Türlü işler Komisyonunun 28.01.2008 tarihli raporu.

20- Kültürevlerimizdeki kursiyerlerin çevre bilinci ve katı atıkların ayrıştırılması konusunda çalışmaların yapılması ve bu konularda eğitim verilmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler ve Çevre Sağlık Komisyonlarının 23.01.2008 tarihli raporu. 

21- GELEN EVRAK