Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.05.2006 Tarihli Meclis Toplantısı 1. Oturum

Saraybahçe Belediye Meclisinin 05.05.2006 Cuma  günü saat 16.00 da yapacağı Meclis Toplantısına ait gündemdir.

 

 

                                                                         Halil Vehbi YENİCE

                                                                         Saraybahçe Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

 

1-     Yoklama

2-     03.05.2006 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-     Körfez mahallesi, 19N-IIIa pafta,  479 ada, 12 nolu parselin 3617.00 m2 lik kısmının 5393 sayılı yasanın  ( e ) bendine göre Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi konusu ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 03.05.2006 tarih ve 434  sayılı yazısı,

4-     Toplum sağlığında kaliteyi artırma stratejimiz ve sağlıkta bilinçlendirme hedefimiz doğrultusunda gıda maddelerini üreten ve satışa sunan iş yerlerinin, okul kantinlerinin, fırınların halk sağlığı, gıda ve işyeri hijyen koşullarına uygunluğunun iyileştirilmesi, periyodik denetimlerinin hangi zaman aralıklarında yapılacağı gibi konuları ve bilgilendirici faaliyetleri meslek odalarıyla işbirliği yaparak görüşülmesi teklifi ile ilgili Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.04.2006 tarih ve 115 sayılı yazısı,

5-     Belediyemiz sınırları içerisinde yapı ruhsatı alarak inşaatına başlanmış ve bir kısım bağımsız bölümleri için kısmi yapı kullanma izin belgesini almış yapılarda; kalan kısımların bugün yapı kullanma izninin talep edilmesi halinde 5 yıllık yapı ruhsatı müddetini doldurmuş olsalar bile bağımsız bölümlerin iskana uygun olması kaydıyla ruhsat temditine gerek olmaksızın yapı kullanma izninin düzenlenmesi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İsmail Uslu ve Hasan Kırlı tarafından verilen 03.05.2006 tarihli takrir,

6-     28 Haziran İzmit´in Kurtuluşu şenlikleri ile ilgili Hazırlıkların yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen 03.05.2006 tarihli takrir,

 

7-     GELEN EVRAK

 

 G-1-  2005 yılı Kesin Hesabı ile ilgili Bütçe komisyonunun 04.05.2006 tarihli raporu,

 G-2- İzmit- Körfez  mahallesi 19N-IId pafta, 3212 ada, 1 nolu parselin imar planı yapılanma     koşullarına  LPG ibaresinin eklenmesi ve yükseklik sınırının 6.50 olarak düzenlenmesi ile   ilgili imar komisyonunun 04.05.2006 tarihli raporu,

G-3- İzmit-Yenimahalle, 19L-IIa pafta, 1813 ada, 21 nolu parselin imar planı yapılanma koşullarına LPG ibaresinin eklenmesi ile ilgili imar komisyonunun 04.05.2006 tarihli raporu,