Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.05.2006 Tarihli Meclis Toplantısı 2. Oturum

İzmit Saraybahçe Belediye Meclisinin 2006 dönemi 
1. birleşiminin 2.oturumu  05.05.2006 Cuma  günü saat 
16.00 da yaptığı Meclis toplantısına ait tutanaktır. 

---------------------------------------------------------------------------

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı  Halil  Vehbi             Yenice Başkanlığında azalardan Metin Kozluca,  Zerrin Türk,  M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı,  Yaşar Can, İsmail Uslu, Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa DAĞ, Hasibe  Hepdurluk, Mesut Yıldırım, Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Asım Eroğlu, Ali ihsan Vardoğan, Alpaslan Seymen,  Necat Çakır, Salim Kukul, Temel Çağlayan,  F.Sadık Bamaç  ve Saffet Koşar´ın   mevcut  oldukları anlaşıldı.
Azalardan Ekrem Durna, İlyas Şeker, Osman Nuri Erturan, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş ve Güler Çetin´ın mevcut olmadığı anlaşıldı.
Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İlyas Şeker ve Osman Nuri Erturan´ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan M.Zekeriya Özak ve Hasan Kırlı tarafından verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
İlyas Şeker ve Osman Nuri Erturan´ın izinli sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.
Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş ve Güler Çetin´in izinli sayılmalarını isteyen azalardan Necat Çakır ve Salim Kukul tarafından  verilen takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş ve Güler Çetin izinli sayılmalarına oybirliği  ile karar verildi.
03.05.2006 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
03.05.2006 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Körfez mahallesi, 19N-llla pafta, 479 ada 12 nolu parselin 3617.00m2 lik kısmının 5393 sayılı yasanın (e) bendine göre Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi konusu ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 03.05.2006 tarih ve 334 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar  verildi.
Toplum Sağlığında kaliteyi artırma stratejimiz ve sağlıkta bilinçlendirme hedefimiz doğrultusunda gıda maddelerini üreten ve satışa sunan iş yerlerinin, okul kantinlerinin,  fırınların halk sağlığı, gıda ve işyeri hijyen koşullarına uygunluğunun iyileştirilmesi, periyodik denetimlerinin hangi zaman aralıklarında yapılacağı gibi konuları ve bilgilendirici faaliyetleri meslek odalarıyla işbirliği yaparak görüşülmesi teklifi ile ilgili Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.04.2006 tarih ve 115 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği  ile karar verildi.  
Belediyemiz sınırları içerisinde yapı ruhsatı alarak inşaatına başlanmış ve bir kısım bağımsız bölümleri için kısmi yapı kullanma izin belgesini almış yapılarda, kalan kısımların bugün yapı kullanma izninin talep edilmesi halinde 5 yıllık yapı ruhsatı müddetini doldurmuş olsalar bile bağımsız bölümlerin iskana uygun olması kaydıyla ruhsat temditine gerek olmaksızın yapı kullanma izninin düzenlenmesi teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri İsmail Uslu ve Hasan

-2-

Kırlı tarafından verilen 03.05.2006 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun  tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi 
28 Haziran İzmit´in kurtuluşu şenlikleri ile ilgili hazırlıkların yapılması hakkındaki  Belediye Meclis üyeleri Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen 03.05.2006 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde: 
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler  Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar  verildi.  
2005 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 04.05.2006 tarihli raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
İzmit- Körfez Mahallesi , 19N-IId uygulama imar planı paftası , 3212 ada , 1 nolu parselde yer alan Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının imar planı üzerinde yapılanma koşullarına LPG gösteriminin eklenmesi ile yükseklik sınırının hmax: 6.50 olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 04.05.2006 tarihli raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde :
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
İzmit- Yenimahalle, 19L-IIa uygulama paftası, 1813 ada 21 nolu parselde yer alan Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının imar planı üzerinde yapılanma koşullarına LPG gösteriminin eklenmesi suretiyle önerilen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 04.05.2006 tarihli raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi
İzmit- Körfez mahallesi, 19N- IIId uygulama imar planı paftası, 3415  ada, 14 nolu parselin 1603 m2 lik kısmının Akaryakıt - Servis ve LPG satış istasyonu olarak, 16537 m2 lik kısmının ise Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 03.05.2006 tarih ve 149 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 
Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 05.05.2006 Cuma  günü saat 16.00´da  yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına, 06.06.2006 Salı  günü saat 16.00 da toplanılmasına oybirliği  ile karar verildi. 

     HALİL VEHBİ YENİCE                         GÜLCAN KOCABIYIK               Mesut YILDIRIM 
       ELEDİYE BAŞKANI                                   KATİP                                KATİP