Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.06.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

                                           

                           İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 05.06.2012 Salı  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN 

İzmit Belediye Başkanı

 

G Ü N D E  M

 

 

1-      Yoklama

 

2-      11.05.2012 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      Kanada Vancouver ´da yapılacak olan VELO - CITY 2012 Bisiklet kongresine katılmak üzere, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN´ın görevlendirilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.

 

4-      Akçakoca mahallesi, 377 ada 19 nolu parselin 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e) fıkrasına göre  parselin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 11.05.2012 tarih ve 3378 sayılı yazısı.

 

5-      İzmit- Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3b Uygulama İmar Planı paftası 167 ada 9 nolu parselin "Konut Alanı" olan kullanımının  "Ticaret Alanı" olarak düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.05.2012 tarih ve 1748 sayılı yazısı.

 

6-      İzmit- Yenimahalle 1274 ada, 9 parsel ve 27 ada, 461 parselin mevcut imar planında sehven kaldığı belirlenen  "5/A-2/3, 0.40/1.20 yapılanma koşulunun yeniden eski yapılanma koşulu olan "5/A-2/3, 0.40/0.80" oranına dönüştürülmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.05.2012 tarih ve 1747 sayılı yazısı.

 

7-      İzmit- Yahyakaptan Mahallesi 19.O.1b pafta, 1554 ada, 1 nolu parselin imar planı yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar planı ile ilgili imar komisyonunun 28.05.2012 tarihli raporu.

 

8-      İzmit- Kabaoğlu Köyü, 20M.2c pafta, 169 ada, 26 parselin ( eski 1- 19- 20-21-22-23-24 parseller) K.B.B.M.K. 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı meclis kararı doğrultusunda yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar planı ile ilgili imar komisyonunun 10.05.2012 tarihli raporu.

 

9-      İzmit-Durhasan Köyü, G23b.25b.4d pafta, 876 ada, 1nolu parselin K.B.B.M.K. 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı meclis kararı doğrultusunda yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar planı ile ilgili imar komisyonunun 17.05.2012 tarihli raporu.

 

10-  İzmit- Kabaoğlu Köyü G23b.24b.4a pafta 204 ada, 19 nolu parsel ve 205 ada, 18 nolu parselin K.B.B.M.K. 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı meclis kararı doğrultusunda yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar planı ile ilgili imar komisyonunun 10.05.2012 tarihli raporu.

 

11-  İzmit-Çayırköy G23b.20c.3a pafta, 4441 yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar planı ile ilgili imar komisyonunun 24.05.2012 tarihli raporu.

 

12-  Mahalle sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili  İmar komisyonunun 28.05.2012 tarihli raporu.

 

13-  Bütçe içi İşletme Kurulması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 29.05.2012 tarihli raporu.

 

14-  Asansör Yıllık Kontrol Ücreti teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 29.05.2012 tarihli raporu.

 

15-  Bahçecik Servetiye karşı köyü sınırları içerisindeki orman alanının Gölcük Orman İşletme Müdürlüğünden kiralanması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 29.05.2012 tarihli raporu.   

16-  Orhan Mahallesi G23- G24,647 pafta  3452 ada 2 parsel  üzerinde toplam 2190 M2 alanda yapılacak Kültür Merkezine isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 25.05.2012 tarihli raporu.