Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.07.2005 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Saraybahçe Belediye Meclisi 5272 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 05.07.2005 Salı günü saat 16.00 da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

Asım EROĞLU 
Saraybahçe Belediye Başkan Vekili 
 
GÜNDEM
Yoklama 
02.06.2005 tarihli tutanak özetinin okunması, 
25.05.2005 tarih, 2005/8928 sayılı ?Kamu Kuruluşları borç- alacak hakkında yapılacak mahsup ve kesinti işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin ? kararname ve tebliğin gereği için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 01.07.2005 tarih ve 242 sayılı yazısı , 
Arıtma Tesisleri İşletim Operatörü Sertifika Programı isimli proje ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.06.2005 tarih ve 398 sayılı yazısı, 
Yuvam İzmit Turgut Toplu Konut alanı içerisinde uygun görülen bir alana semt pazarı kurulması teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 22.06.2005 tarih ve 601 sayılı yazısı,
Cumhuriyet mahallesi, plaj yolu mevkii Demokrasi parkının Büyükşehir Belediyesine devri hakkındaki Emlak İstimlak ve Gecekondu Müdürlüğünün 30.06.2005 tarih ve 399 sayılı yazısı, 
İzmit- Cedit mahallesi, 20N-IV a, b, c, d uygulama paftaları üzerinde plan değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28.06.2005 tarih 67 sayılı yazısı, 
İzmit- Arızlı, 19L-II b uygulama paftası, 154 ada, 6 nolu parselde plan değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28.06.2005 tarih ve 217 sayılı yazısı, 
İzmit- Kabaoğlu 20M-II b uygulama paftası eski 1577 parselin ( yeni 198 ada, 1 nolu parsel) ?Tarımsal Niteliği Korunacak Alan? olan kullanımının ?Konut Alanı? olarak düzenlenmesi suretiyle imar planı değişikliği önerisi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28.06.2005 tarih ve 37(2004) sayılı yazısı, 
İzmit- Çukurbağ ve Cedit mahallelerinde Çınarlı camiinin batısında yer alan Musa Kazım caddesinin kesitinin 17m.olarak yeniden düzenlenmesi ile kuzeyde eski Hastane yolunun imar planı üzerinde güzergahının yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28.06.2005 tarih ve 10 sayılı yazısı,
İzmit- Kemalpaşa mahallesi, 4 kadastro paftası, 219 ada, 1 ve 22 nolu parsellerde plan değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28.06.2005 tarih ve 204 sayılı yazısı,
İzmit- Hacıhızır mahallesi, 20N-IV d uygulama paftası, 4175 ada, 38 nolu parselde plan değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28.06.2005 tarih ve 206 sayılı yazısı ,
İzmit- Körfez mahallesi, 18N-II d pafta, 4205 ada, 5 nolu parselde plan değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28.06.2005 tarih ve 188 sayılı yazısı,
İzmit- Ömerağa mahallesi, 12 pafta, 279 ada, 30 nolu parselin yapılanma şartlarından 20m. maximum derinlik şartının kaldırılması suretiyle önerilen imar planı notu değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 28.06.2005 tarih ve 181 sayılı yazısı,
İzmit- Körfez mahallesi, 19N- I c uygulama paftası, 558 ada, 24 nolu parselde plan değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 30.06.2005 tarih ve 224 sayılı yazısı,
İzmit- Yenidoğan mahallesi, 19M- I d uygulama paftası, 50 kadastro paftası, 146 ada, 5 nolu parsel ile Yenimahalle, 77 kadastro paftası, 39 ada, 1 nolu parselin doğusundaki alanın Karayolları Kamulaştırma Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 09.06.2005 tarihli raporu,
İzmit-Körfez mahallesi, 19 kadastro paftası, 480 ada, 658 nolu parselde önerilen plan değişikliği teklifinin incelenmesine devam edildiğinden Belediye Meclisinden ek süre istenmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyon Başkanlığının 30.06.2005 tarih ve 88 sayılı yazısı,
İzmit- Yenidoğan mahallesi, 20M-IV c uygulama paftası, 4412 ada, 7 ve 8 nolu parsellerin Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği önerisinin incelenmesine devam edildiğinden Belediye meclisinden ek süre istenmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyon Başkanlığının 30.06.2005 tarih ve 9 sayılı yazısı,
Yenimahalle, 19L-Nazım imar planı üzerinde D-100 karayolunun iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarla NATO kriterlerine göre düzenlenen plan değişikliği önerisinin incelenmesine devam edildiğinden Belediye meclisinden ek süre istenmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyon Başkanlığının 30.06.2005 tarih ve 153(2003) sayılı yazısı,
İzmit- Ömerağa mahallesi, 19N-Id uygulama paftası, 13 kadastro paftası, 301 ada, 77 nolu parselde yapılanma şartının yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifinin incelenmesine devam edildiğinden Belediye meclisinden ek süre istenmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyon Başkanlığının 30.06.2005 tarih ve 149 (2004) sayılı yazısı,
2004/2005 Eğitim öğretim döneminin bitmesi sebebiyle tatile giren öğrencilere mahallerinde boş zamanlarını değerlendirmek ve onlara bilgi ve beceri kazandırmak için muhtarlar ile beraber Belediyemiz önderliğinde çeşitli etkinlikler hazırlamak ile ilgili çalışma yapılması hakkındaki teklifin incelenmesine devam edilmesi nedeniyle, çalışmaların tamamlanıncaya kadar ek süre verilmesi ile ilgili Türlü İşler ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarının 29.06.2005 tarih ve 226 sayılı yazısı,
Kreş Müdürlüğünün 2005/2006 öğretim döneminde 01 Eylül 2005 ? 01 Eylül 2006 tarihleri arasında uygulanacak aylık aidat teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 20.06.2005 tarihli raporu,
Yenidoğan mahallesi, şantiyenin doğusunda, 2. beyhan geçidinin kuzeyinde kalan yaklaşık 6 dönümlük alanın ( 968 ada 7 parsel, 997 ada 413 parsel, 4869 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller ) Yenidoğan mahallesinden ayrılarak Fatih mahallesine katılması teklifi ilgili Türlü İşler Komisyonunun 29.06.2005 tarihli raporu
İzmit Zihinsel Engelliler Beceri Geliştirme derneği şu anda çalışmakta oldukları yerlerin eğitim çalışmaları için yetersiz olduğundan eğitim ve beceri çalışmalarında kullanılması için bina yapmak üzere 5000 m2 civarında bir arsanın tahsis edilmesi teklifi ile ilgili imar ve Türlü İşler komisyonlarının 29.06.2005 tarihli raporu,
?Ağız ve Diş Sağlığı? konulu kitapçığın basımı ve dağıtımı teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 30.06.2005 tarihli raporu,
GELEN EVRAK