Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.07.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

   

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 05.07.2011 Salı  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN 

İzmit Belediye Başkanı

 

 

 

        G Ü N D E  M 

 

 

1-      Yoklama

 

2-      06.06.2011 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      Sicil Amirleri Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 13.06.2011 tarih ve 683 sayılı yazısı.

 

4-      5393 sayılı Belediyeler Kanununun 38/g maddesi hükümlerine göre Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanımıza yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 31.05.2011 tarih ve 3036 sayılı yazısı.

 

5-      Karabaş mahallesi, 1045 ada, 108 ve 131 parsellerin güneyindeki, imar planında otopark olarak ayrılan yaklaşık 729,00 m2´lik alanın açık otopark olarak 10 yıl süre ile kiraya verilmesi bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.06.2011 tarih ve 3148 sayılı yazısı.

 

6-      Yenişehir Mahallesi (Tapuda M.Alipaşa) 37 pafta 744 ada 15 ve 17 nolu parsellerin 35 nolu düzenleme alanında yapılan parselasyon işlemine tabi tutularak bedele dönüştürülmesine ilişkin işlemin iptaline istemiyle Kocaeli İdare mahkemesine açılan davanın yerine getirilmesi adına hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 27.06.2011 tarih ve 1960 sayılı yazısı.

 

7-      İzmit-Hacıhızır Mahallesi G23b-24c-1a Uygulama İmar Planı Paftası, 409 ada 1 nolu parselin güneydoğusundan geçen imar yolunun, 2 nolu parsel sınırına kaydırılması şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 27.06.2011 tarih ve 1958 sayılı yazısı.

  

8-           İzmit-Kozluk Mahallesi, G23b-24d-2d Uygulama İmar Planı Paftası, 1189 ada 15 nolu parselden geçen imar yolunun, 16 no´lu parselin güneyinden geçecek şekilde yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 27.06.2011 tarih ve 1959 sayılı yazısı.

 

9-           İzmit- Körfez Mahallesi, G23b-24c-3b Uygulama İmar Planı Paftası, 478 ada 49 nolu parselin yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 27.06.2011 tarih ve 1963 sayılı yazısı.

 

10-       İzmit-Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b-25d-2d Uygulama İmar Planı paftası, 2543 ada, 1 nolu parselin kullanım kararının Akaryakıt Bakım Ve LPG İstasyonu olarak yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 17.06.2011 tarihli raporu.

 

11-       İzmit-Serdar Mahallesi G23b-24d-1a Uygulama İmar Planı paftası, 219 ada 2 no´lu parselde yer alan İlköğretim alanının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 17.06.2011 tarihli raporu.

 

12-       İzmit-Orhan Mahallesi, 3466 ada,  15 no´lu parselin tamamının ve 16 no´lu parselin bir kısmının Trafo Alanı olan imar planı kullanım kararının Park Alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 23.06.2011 tarihli raporu.

 

13-       İzmit-Yahyakaptan Mahallesi  G23b-23c-1d imar planı paftası, 1554 ada, 1 no´lu parselin imar planı kullanım kararının Resmi Kurum Alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgi İmar Komisyonunun 27.06.2011 tarihli raporu.

 

14-       İzmit-Yenidoğan Mahallesi G23b-24d-1d Uygulama İmar Planı paftası, 4419 ada, 12 no´lu parselin imar planı kullanım kararının Resmi Kurum Alanı (Polis Merkezi), G23b-23c-2c imar planı paftası, 124 ada, 38 no´lu parselin bir kısmının imar planı kullanım kararının ise Park Alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 27.06.2011 tarihli raporu.

 

15-       İzmit-Kocatepe Mahallesi G23b-23d-1b-2a Uygulama İmar Planı paftaları, 384, 388, 584, 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yolu, Konut Alanı ve Park Alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 23.06.2011 tarihli raporu.

 

16-       Gürol GÜÇLÜ´ye 2011 yılı için geçici işçi vizesi verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.06.2011 tarihli raporu.

 

17-       Temizlik Hizmet Alımı işi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.06.2011 tarihli raporu.

  

18-       Mülkiyeti Belediyemize ait , Ömerağa Mahallesi 12 pafta 278 ada 52 nolu parsel üzerinde bulunan Belsa Plaza 3-4 Blok  6. Kattaki yaklaşık 551,00 m2´lik kullanım alanlı 166 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172, 173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179  180 , 181 , 182 , 183 184 , 185  nolu bağımsız bölümlerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine göre asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü adına kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanı ile Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.06.2011 tarihli raporu.

 

19-       Karadenizliler Mahallesi 53 pafta 8271 nolu parsel üzerinde Belediyemize ait 2 (iki) katlı binanın 2. (ikinci) katının bir kısmının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddelerine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.06.2011 tarihli raporu.

 

20-       Tüysüzler (Kabaoğlu Köyü) Mahallesi 211 ada 1 nolu parselde bulunan Tüysüzler Mahalle Konağı binasının sağlık evi olarak ayrılan kısımları ile Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2 nolu parselde bulunan Gündoğdu Mahalle Konağı binasının sağlık evi olarak ayrılan kısımlarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddelerine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.06.2011 tarihli raporu.

 

21-       İzmit Belediyesi tarafından Kuruçeşme Kocatepe mahallesi, 4969 ada, 12 nolu parsel üzerinde yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 27.06.2011 tarihli raporu.