Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.08.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 05.08.2008 Salı günü saat 16.00´ da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ( Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

Halil Vehbi YENİCE

İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1- Yoklama

2- 08.07.2008 tarihli tutanak özetinin okunması

3- İzmit Saraybahçe Kültürevi isminin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.07.2008 tarih ve 839 sayılı yazısı.

4- Norm kadro Esas Cetvel Değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.07.2008 tarih ve 649 sayılı yazısı.

5- Bütçe Komisyonunun isim değişikliği teklifi ile ilgili Yazı işleri Müdürlüğünün 29.07.2008 tarihli yazısı.

6- İzmit-Orhan mahallesi G23 b-24b-4d imar planı paftası 3460 ada,21 nolu parselin Ticaret alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2008 tarih ve 1874 sayılı yazısı.

7- İzmit Körfez mahallesi 11 pafta 479 ada 11 nolu parselin yapılanma koşullarının değiştirilmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2008 tarih ve 1875 sayılı yazısı

8- İzmit -Arızlı ,Akpınar mevkiinde nazım imar planı kararları doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 29.07.2008 tarihli raporu.

9- İzmit -Körfez Mahallesi,479 ada 2 nolu parselin batısından eski gölcük yoluna paralel servis yolu düzenlenmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 29.07.2008 tarihli raporu.

10- Cedit Mahallesi Tepe Geçidi ( Kurtuluş Sokak) 457 ada 1 parseldeki alana yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 25.07.2008 tarihli raporu.

11- GELEN EVRAK