Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.09.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

 SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN       

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 05.09.2006 Salı  günü saat 16.00 da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

                                                                         Halil Vehbi YENİCE

                                                                         Saraybahçe Belediye Başkanı
 

G Ü N D E M

1-     Yoklama,

2-      04.08.2006 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-     Seçimler

a) Encümen üyeleri seçimi,

b) Bütçe komisyon üyeleri seçimi,

           c) İmar komisyon üyeleri seçimi,

           d) Türlü İşler komisyonu üyeleri seçimi,

           e)  Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyon üyeleri seçimi,

           f) Çevre Sağlık komisyon üyeleri seçimi,

4-     İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 07.08.2006 tarih ve 7432 sayılı ? geçici işçiler? hakkındaki genelgesinin 3. maddesine istinaden 343  geçici işçi kadrolarının dondurulabilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.08.2006 tarih ve 1042 sayılı yazısı, 

5-     İzmit- Turgut mahallesi, 20M-IIIc uygulama imar planı paftası, 4317 ada, 10 nolu parselin bulunduğu kesimde imar yolu hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 31.08.2006 tarih ve 1976 sayılı yazısı,

6-     İzmit- Yenidoğan mahallesi, 20M-IIc uygulama imar planı paftası,, 4709 ada, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 nolu parsellerin yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 10.08.2006 tarihli raporu,

7-     İzmit- Yenidoğan mahallesi, 20M-IIIa ve 20M-IVb uygulama imar planı paftaları,  4868 ada, 1 nolu parsel ile 4869 ada, 9 nolu parsellerin konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 10.08.2006 tarihli raporu,

8-     İzmit- Hacıhızır mahallesi 20N-IVd uygulama imar planı paftası, 4172 ile 4176 adalar arasında bulunan 6m.lik imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 28.08.2006 tarihli raporu,

9-     Belediyemize ait imar planlarının bilgisayar ortamına aktarılması ve imar planlarının yenilenen halihazır haritalar üzerine aktarılması ile ilgili inceleme çalışmaları devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar ek süre istenmesi ile ilgili imar komisyonu Başkanlığının 31.08.2006 tarihli raporu,

10- Vatandaşlarımızı kan verme konusunda Kızılay ile ortak çalışarak gerekli bilgilendirme seminerlerinin düzenlemesi konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi  teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 29.08.2006 tarihli raporu

11- GELEN EVRAK