Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.12.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN                                                     

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 05.12.2006 Salı  günü saat 15.00 de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

                                                                         Halil Vehbi YENİCE

                                                                  Saraybahçe Belediye Başkanı
 

G Ü N D E M

1-     Yoklama,

2-      03.11 .2006 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-     Belediyemiz sınırları içersinde Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar sistemiyle çalışan, ayrıca projektör sistemi ile ışıklı yansıtma şeklindeki ilan ve Reklamlarla ilgili tarifenin belirlenmesi teklifi ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 28.11.2006 tarih ve 1526 sayılı yazısı,

4-     08.10 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliğinin 8. maddesi d fıkrasına istinaden ? Meclis üye tam sayısının %30 unu geçmemek üzere? oluşturulacak olan Kent Konseyi üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.11.2006 tarih ve 136 sayılı yazısı,

5-     İzmit ?Yenidoğan mahallesi , 19M Nazım imar  planı 19M-IIb uygulama imar planı, 1128 ada, 20 nolu parselin  mevcut imar planındaki ticaret kullanımının batısında yer alan 47 nolu parseldeki İlköğretim Alanına dahil edilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2006 tarih ve 2866 sayılı yazısı,

6-     İzmit Kemalpaşa mahallesi, 4 pafta, 219 ada da korunması gerekli kültür varlıklarının yer aldığı parseller ve çevresinde yer alan komşu parsellerin koruma alanına dahil edilmesini kapsayan plan tadilatı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2006 tarih ve  2867 sayılı yazısı,

7-     İzmit- Cedit mahallesi, 19N-Ib, 20N-IVc uygulama imar planı paftaları, 437 ada, 31 nolu parselin mevcut imar planında yurt alanı kullanımının Ticaret alanı olarak düzenlenmesi  ile ilgili imar komisyonunun 23.11.2006 tarihli raporu ,

8-     İzmit- Yenidoğan mahallesi, 19M-Ib, 20M-IVc uygulama imar planı paftaları, 3916 ada, 2 numaralı parselde bulunan çocuk bahçesi alanının batısındaki okul alanı ile birleştirilmesi, bu alanının güneyinde yer alan 3914 nolu adanın kuzeyindeki imar yolunun aynı kesitte, 3916 nolu adaya doğru kaydırılması ve bu kesimde oluşan alanın,

3914 nolu adaya ilave edilmesi ile 3918 nolu ada, 2 nolu parselin bir kısmı ve kuzeyindeki tescil harici alanın park alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili  imar komisyonunun 09.11.2006 tarihli raporu ,

9-     İlköğretim okullarında Diş Sağlığı Eğitimi konusunda çalışmalar yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının 21.11.2006 tarihli raporu,

10- Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisindeki köylerin sorunları ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi amacı ile muhtarlarla birlikte çalışma yapılması konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu,

11- Saraybahçe Belediyesinin yapmış olduğu ve yapacağı spor komplekslerinin Sarbaş A.Ş tarafından işletilmesi konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Bütçe ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının  28.11.2006 tarihli raporu,

12- Saraybahçe sınırları içerisindeki görsel kirliliğin ( Özellikle deniz ve sahil kenarlarındaki evsel atıkların ) ve ayrıca Tıbbi atıkların nasıl depolanması gerektiğinin araştırılması konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili  Çevre Sağlık komisyonunun  30.11.2006 tarihli raporu,

13- GELEN EVRAK