Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
25°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.01.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN                                       

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 06.01.2009 Salı günü saat 15.00´ de toplanacaktır.

 

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ( Belsa Plaza)  teşrifleri rica olunur.

 

 

 

 

                                                                                                                                            Halil Vehbi YENİCE 

                                                                                                                                           İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M

 

1-     Yoklama.

 

2-     02.12.2008 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-     Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.12.2008 tarih ve 984 sayılı yazısı.

 

4-      Sözleşmeli personel istihdamının 5393 sayılı kanunun 49.maddesinin 3.parağrafında "Belediye ve bağlı kuruluşlarında Norm kadroya uygun olarak teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."denildiğinden sözleşmeli personellerin 01.01.2009- tarihinden itibaren çalıştırılma yetki süresinin uzatılması teklifi ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.12.2008 tarih ve 985 sayılı yazısı.

 

5-     01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2009 tarihine kadar sözleşmeli personellere net ücretinin ödenebilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.12.2008 tarih ve 986 sayılı yazısı.

 

6-     Geçici işçilerin 01.01.2009 -31.12.2009 tarihleri arasında çalıştırılabilmeleri teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.12.2008 tarih ve 987 sayılı yazısı.

 

7-     5393 sayılı kanunun 25.maddesinde yer alan hüküm gereği Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2008 tarih ve 143  sayılı yazısı.

 

8-     5393 sayılı kanunun 25 maddesinde kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret meclis tarafından kararlaştırılır. Denildiğinden Denetim komisyonunda çalıştırılacak kişi veya kuruluşlara verilecek ücretin tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2008 tarih ve 144 sayılı yazısı.

 

 

 

9-     Belediye Meclis üyesi Salim Kukul´un istifası nedeniyle boşalan Bütçe komisyon üyeliğine yeni üyenin belirlenmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2008 tarih ve 145 sayılı yazısı.

 

10- Zabıta personelinin maktu mesai ücreti teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 22.12.2008 tarih ve 1893 sayılı yazısı.

 

11-  Mülkiyeti belediyemize ait olan Tepecik mahallesi 1 pafta, 239 ada, 50 nolu parseldeki C blok 7. kat 202 nolu bağımsız bölümün tamamının veya bir kısmının Kocaeli Büyükşehir Belediyesine satılması veya takas edilmesi konusunda 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e/bendi gereğince Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 29.12.2008 tarih ve 2398 sayılı yazısı.

 

12-  Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ömerağa mahallesi  13 pafta, 301 ada, 65 nolu parseldeki merkez hizmet binası, Ömerağa mahallesi, 13 pafta, 300 ada, 44 nolu parseldeki ek hizmet binası, Körfez mahallesi, 19N-Ib pafta, 2547 ada, 5 nolu parseldeki 2 nolu bağımsız bölüm, Yenidoğan mahallesi, 20M-IIId pafta, 4375 ada, 12 nolu parsel ve hisseli olarak malik olduğumuz Cedit mahallesi 58 pafta, 432 ada, 1 nolu parsellerin tamamının veya bir kısmının ayrıca yukarıda belirtilen Gayrimenkullerin her birinin kısmen veya tamamen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine satılması veya takas edilmesi konusunda 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e/bendi gereğince Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 29.12.2008 tarih ve 2399 sayılı yazısı.

 

13- İzmit- Yenimahalle, 1834 adanın bulunduğu bölgede 17m.genişliğindeki imar yolunun Nazım imar planı kararları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12:2008 tarih ve 3152 sayılı yazısı,

 

14-  Belediyemiz sınırlarında yer alan Ticaret alanlarında, binaların zemin katlarındaki işyerlerinin ön bahçe mesafelerinin kullanma isteklerinin değerlendirilmesi için imar yönetmeliği hükümlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2008 tarih  ve 3153 sayılı yazısı.

 

15-  İzmit- Arızlı G23b-23c-2b uygulama imar planı paftası, 241 ada, 2 nolu parsel ve 125 ada, 5 nolu parselin bulunduğu alanda 7m. Genişliğinde yeni bir yaya yolu oluşturulması suretiyle imar planı değişikliği teklifinin inceleme çalışmaları tamamlanmadığından, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 25.12.2008 tarihli raporu,

 

16- İzmit-Körfez mahallesi, G23b-24c-2c imar planı paftası, 19N-IId uygulama paftası, 3209 ada, 2 nolu parselin bulunduğu yapı adasında kat artışı suretiyle önerilen imar planı değişikliği talebinin çalışmaları tamamlanmadığından, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 25.12.2008 tarihli raporu.

  

17- Belediyemiz sınırları içersinde ruhsatsız ve izinsiz yapılan yapılara beton veren firmalara cezai müeyyide uygulanması teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili İmar komisyonunun 18.12.2008 tarihli raporu.

 

18- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımıza organ bağışı hakkında bilgi verilmek üzere eğitim çalışmaları yapılması konusu devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık, Eğitim Gençlik kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının 26.12.2008 tarihli raporu.

 

19- GELEN EVRAK