Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.02.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 06.02.2007 Salı günü saat 15.00 de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

                                                                                    M.Zekeriya ÖZAK

                                                                         Saraybahçe Belediye Başkan Vekili
 

G Ü N D E M

1-     Yoklama,

2-     11.01.2007 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-     Belediye meclis üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.01.2006 tarih ve 8 sayılı yazısı,

4-     Marmara Boğazları ve Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Seul, Pusan (Güney Kore), Osaka, Kobe, Kyoto, Tokyo (Japonya) kentlerini içeren ?Teknik İnceleme ve Yurtdışı Temas Programı? na katılmak üzere Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi YENİCE, Meclis Üyeleri Zerrin TÜRK, Mustafa DAĞ, İbrahim GÜÇLÜ ve İmar ve Şehircilik Müdür vekili Necati CEYLAN´nın  görevlendirilmesi ve gidiş-dönüş bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.01.2007 tarih ve    11 sayılı yazısı,

5-     Zabıta personelinin fazla mesai ücretinin tespiti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 15.01.2007 tarih ve 55 sayılı yazısı,

6-     3 Adet kadroya atanacak sözleşmeli personelin net ücretinin ödenebilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.01.2007 tarih ve  118  sayılı yazısı,

7-     Hacıhızır mahallesi, 20N ?IVd  uygulama imar planı paftası 4172 ada ile 4176 adalar arasında bulunan 6m´lik imar yolunun güzergahının yeniden düzenlenmesi ile 4176 ada 3 nolu parselin bir kısmının yeşil alan olarak düzenlenmesini içeren plan değişikliğine 4176 ada 3 nolu ve 4172 ada 6 nolu parsel maliklerinin itirazları ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2007 tarih 251 sayılı yazısı,

8-     Tepecik mahallesi,235 ada, 6 nolu parselin bulunduğu yerin imar planı üzerinde trafo yeri olarak ayrılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2007 tarih ve 252 sayılı yazısı,

9-     İzmit-Körfez mahallesi, 8 kadastro paftası, 605 ada, 1-2-3-4-5-6-7 nolu parsellerin bulunduğu kesimde nazım imar planı kararları doğrultusunda İlköğretim Alanı ile Konut Alanı arasındaki sınırın mevcut duvar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2007 tarih ve 253 sayılı yazısı,

10- İzmit-Yenimahalle, 19 L-IIb uygulama imar planı paftası, 1799 ada, 1 nolu parselde ifraz yapılabilmesine uygun koşullar oluşturulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2007 tarih ve 254 sayılı yazısı,

11- İzmit-Cedit mahallesi, 20 N-Id ve 20 N-Ic uygulama imar planı paftaları 4052 -  4053 -  4055 ? 4057 ? 4058 ? 4059 ? 4060 ? 4190 adaların bulunduğu kesimde konut alanı, park alanı ve imar yollarının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili  İmar Komisyonunun 25.01.2007 tarihli raporu.

12- Kamuya yönelik hizmetlerin derinleşmesi ve yaygınlaşması için projelendirmeler ile birlikte Belediyenin taşınmazlarının kiraya verme aşamasında engellilerin ihtiyaçlarının dikkate alınması, ilimizde yaşayan engellilerin ağız ve diş sağlığına yönelik teşhis ve tedavi hizmeti verilen çalışmalar ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 29.01.2007 tarihli raporu,

13- Belediyemiz sınırları içinde isimsiz sokaklara isim verilmesi, mükerrer isim taşıyan ve birleşmesi gereken cadde, sokaklar var ise birinin isminin verilmesi konusunun  incelenmesi devam ettiğinden, meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 30.01.2007 tarihli raporu,  

14- GELEN EVRAK