Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
27°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.03.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 06.03.2012 Salı günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

                                                                             Dr.Nevzat DOĞAN 

                                                                         İzmit Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E  M

 

 

1-      Yoklama

 

2-      07.02.2012 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      Kardeş Şehir olduğumuz Bosna Hersek´in Travnik Belediye sınırları içerisinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g  maddesine göre yapılması planlanan Spor ve Eğlence Parkının yaptırılabilmesi ile ilgili TİKA T.C Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 23.02.2012 tarih ve 171 sayılı yazısı.

 

4-      Belediyemiz Şirketleri Sarbaş A.Ş ile Bekaş A.Ş´nin  5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin "İ"bendi gereğince sermaye artırımı yapılması teklifi ile ilgili İşletme ve iştirakler  Müdürlüğünün 27.02.2012 tarihli yazısı.

 

5-      5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun 67. Maddesindeki  ilgili kanun hükmü gereğince (27 ay süreli) Araç Kiralama Hizmeti ihalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 27.02.2012 tarih ve 168 sayılı yazısı.

 

6-      İlçemiz Yenişehir mahallesi, Ahmet Ziya Sokak 1707 ada üzerinde bulunan alana "Kapalı Pazar Yeri" kurulması teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 27.02.2012 tarih ve 503 sayılı yazısı.

 

7-      Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Gündoğdu Mahallesi, 636 ada, 1 nolu parseldeki binanın 5 yıl süreyle kreş olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.02.2012 tarih ve 1466 sayılı yazısı.

 

8-      İzmit -Yeşilova mahallesi, G-23b.25.b.1d uygulama imar planı paftası, 4426 nolu parselin, Kentsel Çalışma Alanı olan imar planı arazi kullanım kararının, söz konusu parselin bir kısmının 4427 nolu parselin Akaryakıt Bakım ve LPG ikmal istasyonu olan kullanımına ilave edilmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili 09.02.2012 tarihli İmar Komisyonu Raporu.

 

9-      İzmit -Alikahya ,G23b.25b.4d uygulama imar planı paftası, 207 ada, 32 ve 39 nolu parsellerin imar planı arazi kullanım kararının Ticaret Alanı olarak değiştirilmesi ile 38 nolu parselin yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili 16.02.2012 tarihli İmar Komisyonu Raporu.

 

10-  Alikahya , Sanayi Alanı İ-16 Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili  21.02.2012

      tarihli İmar Komisyonu Raporu.

 

11-  Alikahya,  Küçük Sanayi Alanı İY-1 planlama bölgesi uygulama imar planı ile ilgili İmar komisyonunun 23.02.2012 tarihli raporu.

 

12-  İzmit- Yenimahalle,G23b.23c.4b;G23B.23c.1c uygulama imar planı paftaları ,1021 ada,104 nolu parselin Konut Alanı olan imar planı arazi kullanım kararının Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 27.02.2012 tarihli raporu.

 

13-  İzmit- Çayırköy ( İ-1) , İzmit- Arızlı  (İ-9), İzmit- Akpınar ( İ-10) gelişme konut alanlarına ait 1/1000 ölçekli uygulama İmar planları ile ilgili 27.02.2012 tarihli İmar Komisyonu Raporu.

 

14-   Terzibayırı Mahallesi, (Tapuda Çukurbağ) 411 ada, 25 nolu parselin tamamı, Yenidoğan 2171 ada, 5 nolu parselin tamamı, Tepecik mahallesi 233 ada 1 nolu parselin tamamı  ve Orhan mahallesi 3493 ada, 7 nolu parselin 87/108 oranındaki hissesinin  5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.02.2012 tarihli raporu.

 

15-   Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan Sepetçi köyü, 4445 nolu parselde bulunan   Sosyal Tesisin yaklaşık 150m2  kapalı alan ile parseldeki açık alanların 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.02.2012 tarihli raporu.

 

16-  Mülkiyeti Belediyemize ait olan 35 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda, Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.02.2012 tarihli raporu.

 

17-   Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Akçakoca Mahallesi 86 pafta, 371 ada, 3 nolu parselde bulunan binanın üst katını, Kocaeli Valiliği İl Müftülüğü tarafından " Kurs Merkezi" olarak kullanılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.02.2012 tarihli raporu.

 

18-  Belediyemiz tarafından yeni yapılan parklar ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize devri yapılan isimsiz parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.02.2012 tarihli raporu.

 

19-   Yeni yapılacak binalara ruhsat verilirken yağ tutucu şartının aranması teklifi ile ilgili  Çevre  ve Sağlık Komisyonunun 28.02.2012 tarihli raporu.