Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.03.2018 Tarihli Mrclis Gündemi

  İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 06.03.2018 Salı günü saat 15.00’da toplanacaktır.

                         

 Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

                   

                                                                                                                                                                         Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                                                                                                                                       İzmit Belediye Başkanı

                                                                                                                     

                                                                               

         

            G Ü N D E  M    

1-         Yoklama

 

2 -       06.02.2018 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-         Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 10.01.2018 tarihli yazılarında; Mülkiyeti Belediyemize ait olan , Bağlıca Mahallesi 1037 nolu 32.920,00 m2’lik parselin 69,73 m2’lik kısmının, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesine göre TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi talep edilmektedir. Bağlıca Mahallesi 1037 nolu 32.920,00 m2’lik parselin 69,73 m2’lik kısmının, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesine göre TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 12.02.2018 tarih ve 1078 sayılı yazısı.

 

4-         Belediyemiz sınırları dahilinde yer alan Yenimahalle, Kuruçeşme Fatih ve Doğan mahallelerini kapsayan sınır değişikliği ile ilgili olarak ilgi (a) dilekçe ile Barış Caddesinin güneyi, D-100 Karayolunun kuzeyi arasında kalan kısmın Kuruçeşme Fatih Mahallesine bağlanması, ilgi (b) dilekçe ile Lozan Caddesinin güneyi, D-100 Karayolunun kuzeyi arasında kalan kısmın Doğan Mahallesine bağlanması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.02.2018 tarihli yazısı.

 

5-         İzmit-Atatürk Mahallesi (tapuda Durhasan),  G24a.21d.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 806 ada 1 nolu parselin T3 lejantlı B-3(Bitişik nizam,3 kat) yapılanma koşuluna sahip  “Ticaret Alanı” olan kullanımının E:0.30, Hmax:7.00mt yapılaşma koşuluna sahip “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olarak planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.02.2018 tarihli yazısı.

 

 

6-             İzmit-Mehmet Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.1c Uygulama İmar Planı paftası, “B-3, 0.50/1.50” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımındaki 3241 ada 20 nolu parsel ve "Çocuk Bahçesi" kullanımına sahip 19 nolu parselde yer alan Şehit Ahmet Yakut Parkı’nda yapılması düşünülen proje doğrultusunda Çocuk Bahçesi büyüklüğünün azaltılmaksızın fonksiyon sınırının yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 16.02.2018 tarihli raporu.

 

7-             İzmit-Kadıköy (tapuda M.Alipaşa) Mahallesi G23b.24c.2c uygulama imar planı paftası, “Çocuk Bahçesi” kullanımındaki 4934 ada 16 nolu parselin kuzeyinde yer alan 6 mt genişliğinde kuldesak ile sonlanan imar yolunda kalan bir kısım tescil harici alanın Belediyemiz, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yapılması düşünülen proje doğrultusunda “Çocuk Bahçesi” Alanına dâhil edilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 16.02.2018 tarihli raporu.

8-             İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Ruhsat Birimi’nin İzmit İlçesi, Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin bazı maddeleri üzerinde değişiklik yapılması talebini içeren plan notu değişiklik teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.02.2018 tarihli raporu.

 

9-         İmar planında Konut Alanında kalan, M.Alipaşa Mahallesi 4811 ada 58 nolu 258,77 m2, M.Alipaşa Mahallesi 4817 ada 60 nolu 304,53 m2 ve İmar planında Ticaret Alanında kalan Kadıköy Mahallesi 3726 ada 2 nolu 351 m2 yüzölçümlü parsellerin Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.02.2018 tarihli raporu.

 

10-       Cedit mahallesindeki 4104 ada 5 nolu, 4104 ada 6 nolu ile 4107 ada 30 nolu parsellerdeki trampa ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.02.2018 tarihli raporu.

 

11-       Gündoğdu mahallesi 180 ada 10 nolu parsel imar planındaki Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.02.2018 tarihli raporu.

 

12-       İzmit Cedit mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 10/07/2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, “6306  sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”  kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen 12.6 hektarlık alanda gerçekleştirilecek planlama, projelendirme ve uygulamalarla ilgili çalışmaların yürütülmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.02.2018 tarihli raporu.

13-        İlimiz dahilinde görev yapmakta olan mahalle muhtarlarının birlik ve beraberliklerinin pekiştirilmesi, bilgi ve tecrübelerinin görsel olarak arttırılması temini amacıyla Nisan- Mayıs aylarında Yunanistan, Makedonya ve Kosava’ya karayolu kültür gezisi düzenlenmesi ve tüm giderlerin müdürlüğümüz bütçesinden ödenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.02.2018 tarihli raporu.

 

 

14-        Çayırköy Mahallesi, Gölkent 1.Etap Sokak, 165 Ada, 1 Parselde yapımı devam eden parka isim verilmesi  teklifi ile ilgili Kırsal ve İsimlendirme Komisyonunun 23.02.2018 tarihli raporu.

 

15-       İzmit Belediyesi çocuk ve gençlerin zamanımızın olumsuz şartlarından etkilenmemesi için bir çok çalışma içinde bulunarak destekleyicisi de olmuştur. Sosyal Belediyeciliğin gereği olarak halihazırda gelişen teknolojik şartlar ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi için alınacak tedbirlerin neler olabileceğinin araştırılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik ve Spor komisyonunun 23.02.2018 tarihli raporu.

 

16-      İlçemiz sınırlarında bulunan inşaat işlerinde çalışan beton mikserlerinin özellikle eğimli yollarda yol üst kaplamalarına beton dökerek zarar verdiği tespit edilmiştir. Söz konusu olumsuzlukların önüne geçilmesi için sınırlarımız içerisinde bulunan hazır beton/ çimento işi yapan firmalara ait beton mikserlerinde Ekolojik Yarım Kapak kullanma şartı aranması hususunda karar alınması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 14.02.2018 tarihli raporu

 

17-   Çağdaş Belediyecilikte esas olan engelli yurttaşlarımızın, engelli hallerini hissettirmeden her yurttaş gibi eşit yaşam koşullarından soyutlanmadan, Belediyelerin tüm hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla ‘ENGEL OLMAK İÇİN DEĞİL DESTEK OLMAK İÇİN’ sloganıyla İzmit’te engelli yurttaşlarımızın bu hizmet alımlarında sorunlarının sıkıntılarının tespit edilmesi ve çözüm yollarının hayata geçirilmesi teklifi ile ilgili  Sosyal Hizmetler Komisyonu  14.02.2018 tarihli raporu.