Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.06.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINADAN                                                  

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 06.06.2006 Salı  günü saat 16.00 da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

Halil Vehbi YENİCE
Saraybahçe Belediye Başkanı
 

G Ü N D E M

1-     Yoklama,

2-      05.05.2006 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-     09 Ekim  2005 tarih ve 25961  sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesinde ?Meclis, Mahalli İdareler seçiminden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından ve gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere en az dört katip üyeyi iki yıl görev yapmak üzere seçer? dendiğinden İki yedek katip üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün 01.06.2006 tarih ve 68 sayılı yazısı,

4-     Dolphin Nikah Salonu ek tarifesi ile ilgili Gelir Müdürlüğünün 31.05.2006 tarih ve 817 sayılı yazısı,

5-     Saraybosna llidza Belediyesinin, Belediyemiz ile Kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.05.2006 tarih ve 397 sayılı yazısı,

6-     Belediyemiz 5 yıllık imar programında yer alan yatırımların 2006 yılı programında yer alacaklarının Belediyemiz meclisinde görüşülmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.05.2006 tarih ve 127 sayılı yazısı,

7-     Orhan mahallesi 20N-Id uygulama paftası, 3452 ada, 1 nolu parselin Belediye Hizmet alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama Koordinasyon Müdürlüğünün 01.06.2006 tarih ve 179 sayılı yazısı

8-     İzmit- Çukurbağ mahallesi, 51 kadastro paftası, 418 ve 420 numaralı adaların güneyinde 17m.lik imar yoluna cepheli kısımların yapılanma koşulunun B-5  olarak düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 26.05.2006 tarihli raporu,

9-     İzmit-Çukurbağ mahallesi 54 kadastro paftası, 426 ada, 5 nolu parselin güneyindeki imar yolunun mevcut duvarlara göre düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 26.05.2006 tarihli raporu,

10-  Belediyemiz sınırları içerisinde yapı ruhsatı alarak inşaatına başlanmış ve bağımsız bölümleri için kısmi yapı kullanma izin belgesi almış yapılarda kalan kısımların yapı ruhsatı geçerliliğini doldurmuş olsada temdit edilmeksizin yapı kullanma izinlerinin verilmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 30.05.2006 tarihli raporu,

11-  Körfez mahallesi, 19N-IIIa pafta, 479 ada, 12 nolu parselin imar planı üzerinde konut dışı kentsel çalışma alanı olarak tanımlanmış kısmının Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili imar komisyonunun 31.05.2006 tarihli raporu,

12-  Turgut mahallesi, 20M-IIIc uygulama paftası, 3507 ada, 105 nolu parseller ile 308 ada, 25 nolu parselin bulunduğu alan yol ve yeşil alan düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun  18.05.2006 tarihli raporu,

13- Körfez mahallesi, 19N-IIId uygulama paftası, 3415 ada, 14 nolu parselin Ticaret alanı ve Akaryakıt ?Servis ve LPG satış istasyonu olarak düzenlenmesi ile ilgili inceleme devam ettiğinden çalışmanın tamamlanması için ek süre istenmesi ile ilgili İmar Komisyonu Başkanlığının 05.06.2006 tarihli yazısı,

14- Toplum sağlığında kaliteyi artırma stratejimiz ve sağlıkta bilinçlendirme hedefimiz doğrultusunda gıda maddelerini üreten ve satışa sunan iş yerlerinin okul kantinlerinin fırınların halk sağlığı gıda ve işyeri hijyen koşullarına uygunluğunun iyileştirilmesi periyodik denetimlerinin hangi zaman aralıklarında yapılacağı gibi konuları ve bilgilendirici faaliyetleri meslek odalarıyla işbirliği yaparak görüşülmesi konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 29.05.2006 tarihli raporu,

15- 28 Haziran İzmit´in Kurtuluşu şenlikleri ile ilgili Hazırlıkların yapılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 30.05.2006 tarihli raporu,

16- GELEN EVRAK