Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.06.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

 İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 06.06.2011 Pazartesi günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN 

İzmit Belediye Başkanı

 

 

 

 

      G Ü N D E  M 

 

 

1-      Yoklama

 

2-      09.05.2011 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      22-26 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan Kırcaali ili Momçilgrad ilçe Belediyesine gitmek üzere, İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN ve Meclis Üyelerinin görevlendirilmeleri  teklifi ile ilgili  Özel Kalem Müdürlüğünün 31.05.2011 tarihli yazısı.

 

4-      Gürol GÜÇLÜ´ye 2011 yılı için geçici işçi vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.04.2011 tarih ve 627 sayılı yazısı.

 

5-      Temizlik Hizmet Alımı işi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 25.05.2011 tarih ve 292 sayılı yazısı.

 

6-      İzmit Belediyesi tarafından Kuruçeşme Kocatepe mahallesi, 4969 ada, 12 nolu parsel üzerinde yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 31.05.2011 tarih ve 573 sayılı yazısı.

 

7-      Karadenizliler Mahallesi 53 pafta 8271 nolu parsel üzerinde Belediyemize ait 2 (iki) katlı binanın 2. (ikinci) katının bir kısmının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddelerine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.05.2011 tarih ve 2947 sayılı yazısı.

 

8-      Tüysüzler (Kabaoğlu Köyü) Mahallesi 211 ada 1 nolu parselde bulunan Tüysüzler Mahalle Konağı binasının sağlık evi olarak ayrılan kısımları ile Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2 nolu parselde bulunan Gündoğdu Mahalle Konağı binasının sağlık evi olarak ayrılan kısımlarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddelerine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.05.2011 tarih ve 2946 sayılı yazısı.

 

9-      Mülkiyeti Belediyemize ait , Ömerağa Mahallesi 12 pafta 278 ada 52 nolu parsel üzerinde bulunan Belsa Plaza 3-4 Blok  6. Kattaki yaklaşık 551,00 m2´lik kullanım alanlı 166 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172, 173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179  180 , 181 , 182 , 183 184 , 185  nolu bağımsız bölümlerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine göre asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü adına kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanı ile Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 18.05.2011 tarih ve 2945 sayılı yazısı.

 

10-       İzmit- MehmetAlipaşa mahallesi, G23B.25d.2d uygulama imar planı paftası, 2543 ada, 1 nolu parselin kullanım kararının akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu olarak yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2011 tarih ve 1587 sayılı yazısı.

 

11-       İzmit- Serdar mahallesi, G23B-24D-1A uygulama imar planı paftası, 219 ada, 2 nolu parselde yer alan İlköğretim alanının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.05.2011 tarih ve 1586 sayılı yazısı.

 

12-       İzmit- Orhan mahallesi, 3466 ada, 15 nolu parselin tamamının ve 16 nolu parselin dik kısmının trafo alanı olan imar planı kullanım kararının park alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.05.2011 tarih ve 1585 sayılı yazısı.

 

13-       İzmit- Yahyakaptan mahallesi, G23B- 23C-1D imar planı paftası, 1554 ada, 1 nolu parselin imar planı kullanım kararının resmi kurum alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.05.2011 tarih ve 1583 sayılı yazısı.

 

14-       İzmit- Yenidoğan mahallesi, G23B-24D-1D uygulama imar planı paftası, 4419 ada, 12 nolu parselin imar planı kullanım kararının resmi kurum alanı (Polis Merkezi), G23B-23C-2C imar planı paftası, 124 ada, 38 nolu parselin bir kısmının imar planı kullanım kararının ise park alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.05.2011 tarih ve 1584 sayılı yazısı.

 

15-       Bekirdere Mahallesi, G23b.25d.1a uygulama imar planı paftası, 372 ada, 21 nolu parselin ada hattının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 12.05.2011 tarihli raporu.

 

16-       Tüysüzler Mahallesi, G23b.24a.3b uygulama imar planı paftası, 157 nolu yapı adasının güney-batısında yer alan 7 m.lik imar yolunun kaldırılmasını ve ada hattının mülkiyet sınırlarına getirilmesini, mülkiyet sınırları ile Nato Boru Hattı Koruma Kuşağı´nın arasında kalan alanın "Yeşil Alan" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 30.05.2011 tarihli raporu.

 

17-       M.Alipaşa Mahallesi, G23B-25D-1B-2A uygulama imar planı paftaları, 1708 nolu yapı adasının "5/A-3/3; 0.40/1.20"olan yapılaşma koşulunun alanın kuzeyindeki diğer imar adaları ile uyum sağlayacak şekilde  "A- olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili  İmar komisyonunun 18.05.2011 tarihli raporu.

 

18-       Cedit Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 460 nolu adanın ortasından geçen 6 m.lik imar yolu ile Maslak Sokağın Şeyhakif Caddesi ile kesiştiği noktadaki imar hatlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili İmar komisyonunun 26.05.2011 tarihli raporu.

 

19-       Yeşilova Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 130 ada, 10, 15 ve 17 nolu parsellerde yer alan "Dini Tesis Alanı" kullanımının parsel sınırlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 26.05.2011 tarihli raporu.

 

20-       Kabaoğlu Köyü, G23b.19c.1b uygulama imar planı paftası, 2124 nolu "Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" kullanımına sahip parselin "E:0.30, Hmax:5.50 m" olan yapılanma koşullarının "E:0.30, Hmax:7.00 m" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 26.05.2011 tarihli raporu.

 

21-       Hacıhızır Mahallesi, G23b.24c.1a-1d uygulama imar planı paftaları, 350 ile 408 nolu yapı adalarının arasından geçen 6 m. kesitindeki imar yolunun mevcutta kapalı su kanalı bulunmasından dolayı "Kanal" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 30.05.2011 tarihli raporu.

 

22-       Gündoğdu ve Tepeköy Mahalleleri, G23b.25a.1b-1c-1d, G23b.25a.2a-2b-2c-2d ve G23b.25a.4a-4b uygulama imar planı paftalarında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından başlatılan şuyulandırma çalışmaları sırasında alana ait ulaşım kararları ve fonksiyon kararlarının alınan kurum görüşleri doğrultusunda mevcut yapılaşma ve mülkiyet durumları da göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesini içeren İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 30.05.2011 tarihli raporu.

 

23-       M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, 3254 ada, 2 nolu parselin güneyinde yer alan "Dini Tesis Alanı" kullanımının 3254 ada, 1 nolu parsele kaydırılmasını içeren  Kocaeli 1. İdare Mahkemesi´nin 03.11.2010 tarih ve E.2010/976 sayılı kararı gereği yeniden değerlendirilmesine ilişkin İmar komisyonunun 12.05.2011 tarihli raporu.

 

24-       Kocatepe Mahallesi, G23b.23d.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 384, 388, 584, 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda 388 ve 584 nolu parsellerin güneyinden geçen 10 m.lik imar yolunun kaldırılması, bu alanın konut alanına ilave edilmesi ve kaldırılan yol alanına eş değer büyüklükte park alanının 384 nolu parselin doğusunda düzenlenmesi ile ilgili  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar Komisyonunun 30.05.2011 tarihli raporu.

25-       İlçemiz mücavir alanında bulunan Sarıhocalar köyünde Pazar yeri kurulması teklifi  ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 27.05.2011 tarihli raporu.

 

26-       Kemalpaşa mahallesi, 219 ada, 59 nolu 8.607,13 m2 yüzölçümlü taşınmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 12.02.2010 tarih ve 78 sayılı Meclis kararı ile belediyemize 10 yıl süre ile tahsis edilmiş olup, taşınmazın üzerinde belediyemiz tarafından yapılan 85 m2´lik kafeterya ve teras alanlarının 8 yıl süre ile kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanı ile encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 17.05.2011 tarihli raporu.

 

27-       Mülkiyeti Belediyemize ait Ş.Hatip 3379 ada, 11 nolu parsel (450,00 m2), 12 nolu parsel (942,56m2) 13 nolu parsellerin (1099,29 m2) satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin  ( e ) fıkrasına göre Belediye Başkanına ve encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.05.2011 tarihli raporu.