Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.09.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 06.09.2007 Perşembe  günü saat 16.00 da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

                                                                                        Halil Vehbi YENİCE 

                                                                                  Saraybahçe Belediye Başkanı
 
G Ü N D E M

1-     Yoklama,

2-     02.08.2007 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-     Seçimler

a) Encümen üyeleri seçimi,

      b) Bütçe komisyon üyeleri seçimi,

           c) İmar komisyon üyeleri seçimi,

           d) Türlü İşler komisyon üyeleri seçimi,

           e) Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyon üyeleri seçimi,

           f) Çevre Sağlık komisyon üyeleri seçimi,

4-     Belediyemiz sınırları içinde yapılmakta olan yapılarda, yapıların bahçelerinde bulunan bitkilerin sulama ihtiyacında temizlik ve kullanma suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yapılarda ya da bahçelerinde su depoları yaptırılması ve bu depolarda yağmur suyu biriktirilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.08.2007 tarih ve 2376 sayılı yazısı,

5-     Çukurbağ mahallesi, 54 kadastro paftası, 425 ada, 52 nolu parsel sahibi genişletilen yolun daha doğrusal hale gelebilmesi amacıyla alternatif imar yolu hattı önerisi ile birlikte itirazda bulunmuştur. Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin hazırlanması gösterimi, uygulaması, denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 9. maddesi gereği itiraz teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.08.2007 tarih ve 2350 sayılı yazısı,

6-     Körfez mahallesi, 19N-IIc imar planı paftası, 1857 ada, 3 ve 4 nolu parsellerin Ticaret alanı olarak düzenlenmesi sureti ile plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.08.2007 tarih ve 2380 sayılı yazısı,

7-     Engelliliğin önlenmesi konusunda, yeni evlenen çiftlerin bilinçlendirilmesinin büyük öneminin olması sebebi ile söz konusu kitap ve CD ?lerin basılması ve tüm evlenen çiftlere ücretsiz dağıtımının yapılabilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.08.2007 tarih 1179 sayılı yazısı,

8-     Evlendirme Birimi olarak Cumhuriyet Kültür Merkezi Düğün Salonuna ait 2007 yılı sonuna kadar geçerli olacak tarife öneri cetveli teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 17.08.2007 tarih ve 1153 sayılı yazısı,

9-     Arıtma tesisinden kazanılan sular ile Saraybahçe Belediyesi sınırları içinde bulunan parkların yeşil alanlarının sulanması teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28.08.2007 tarih ve 58 sayılı yazısı,

10- Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine istinaden sınırlarımız dahilinde bulunan işyerlerinin imalat atıklarının (evsel katı atıklar ) alınarak İZAYDAŞ´a dökülmesi karşılığında  2007 yılı Ağustos-Aralık döneminde uygulanacak olan ve 2008 yılında uygulanmak üzere İmalat atık ücreti tarifesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 14.08.2007 tarihli raporu,

11- Belediyemizde yeni norm kadro esaslarına göre faaliyet gösteren müdürlüklere ait ?Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelik ? oluşturulabilmesi  teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 21.08.2007 tarihli raporu,

12-  Kreş Müdürlüğünün 2007/2008 eğitim-öğretim döneminde 01.09.2007-01.09.2008 tarihleri arasında uygulanacak aylık aidat  teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 14.08.2007 tarihli raporu,

13- Pazar tezgahlarından arta kalan katı atıkların ( çöplerin ) poşetlenerek bulundukları yerlere bırakılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 24.08.2007 tarihli raporu,

14- Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan enerji tasarrufu ile ilgili alınabilecek tedbirler ve önlemler konusunda Makine Mühendisler Odası ile birlikte okullarda eğitim verilmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının 24.08.2007 tarihli raporu,

15- Topçular mahallesi kuzeyinde bulunan yaklaşık 21 hektarlık alanda yaşayan vatandaşların Orhan mahallesine bağlanma teklifi ile ilgili Türlü işler ve İmar komisyonlarının 22.08.2007 tarihli raporu,

16- Zabıta Müdürlüğü İdari Yaptırım Yönetmeliği Taslağı teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 22.08.2007 tarihli raporu,

17-  GELEN EVRAK