Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.09.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

ZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 06.09.2010 Pazartesi günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

 

                                                                        Dr.Nevzat DOĞAN  

                                                                   İzmit Belediye Başkanı 

 

G Ü N D E M

 

1-   Yoklama.

 

2-   03.08.2010 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-   Kadro değişiklik cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 11.08.2010 tarih ve 1049 sayılı yazısı.

 

4-   İzmit Belediyesine bağlı Bıçkıdere Göleti, Çayırköy Gölkay Tesislerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve yaptırmak üzere 5188 sayılı kanun doğrultusunda ( 10 ) adet Silahsız Özel Güvenlik Hizmeti satın alınması teklifi ile ilgi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 19.08.2010 tarih ve 630 sayılı yazısı.

 

5-   Belediyemiz tarafından yapımı devam eden ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Belediyemize devredilen parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 26.08.2010 tarih ve 559 sayılı yazısı.

 

6-   Moldova´nın Gagauz Özerk Bölgesinin Çadır-Lunga Belediyesine park yapılması teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 26.08.2010 tarih ve 560 sayılı yazısı.

 

7-   Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Evlendirme ve Kreş birimlerinde uygulanacak 2011 yılı tarife cetveli ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.08.2010 tarihli yazısı.

 

8-   İzmit-Kuruçeşme mevkii, Kocatepe mahallesi, G23b-23d nazım imar planı paftası, G23b-23d-2a, 2b, G23b-23a-3d,3c uygulama imar planı paftaları, 3401, 3402, 180, 181, 168, 166, 165, 164, 159, 179, 3399, 3398 nolu yapı adalarının cepheli olduğu, mevcut uygulama imar planında 15 metre olan imar yolunun nazım plan değişikliği doğrultusunda 10 metre olarak yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.08.2010 tarih ve 2137 sayılı yazısı.

 

9-   İzmit-Gündoğdu mahallesi, G23b.25a.2a uygulama imar planı paftası, 2999 nolu parselde yer tescilli su kemerinin "Koruma Alanı Sınırı´nın yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.08.2010 tarih ve 2139 sayılı yazısı.

 

 

10-    İzmit-Cedit mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 1849 ada, 1 nolu parselde yer alan Endüstri Meslek Lisesi yapılarında; tescilli taş bina ve bu binaya bağlı 4 adet atölye yapısı için belirlenen "Koruma Alanı Sınırı" nın plan üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.08.2010 tarih ve 2138 sayılı yazısı.

 

11-    İzmit-Bekirdere mahallesi, G23b.25a.4d uygulama imar planı paftası, 326 ada, 1 nolu parselin "Dini Tesis Alanı" olan kullanımının "Çocuk Bahçesi Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini ve 313 ada, 1 nolu parselin güneydoğusunda 1260 m2 lik alanın "Çocuk Bahçesi Alanı" olan kullanımının "Dini Tesis Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini içeren

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik      Müdürlüğünün 26.08.2010 tarih ve 2141 sayılı yazısı.

 

12-    İzmit, Yenidoğan Mahallesi, G23b-24d-1b,  2a uygulama imar planı paftaları, 4363 ada, 46, 47, 53, 54, 56, 58 no´lu parseller ile 4366 ada, 36, 37, 38, 39, 23, 41, 42 no´lu parsellerin cepheli olduğu 8 m. kesitteki imar yolu hattının, topoğrafik özelliklerden dolayı söz konusu parsellerde yapı yapılamaması sebebiyle, imar yolunun batı hattının sabit tutularak doğu hattının 4366 ada, 36, 37, 38, 39, 23, 41, 42 no´lu parsellerden kamulaştırılma yapılacak şekilde kaydırılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 25.08.2010 tarih ve 2140  sayılı yazısı.

 

13-    İzmit-Kadıköy Mahallesi, 786 ada, 94 ve 95 nolu parsellerin arasında yer alan ada ayrım çizgisinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 05.08.2010 tarihli raporu.

 

14-    İzmit-Gündoğdu Mahallesi G23b.20d.3d, G23b.1b.1c, G23b.25a.2a-2b-2d uygulama imar planı paftalarında yer alan Çukur Dere, İsimsiz Dere ve İsimsiz Dere ( 2 ) olarak adlandırılan 3 adet derelere  ilişkin sınırların imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile ilgili İmar Komisyonunun 12.08.2010 tarihli raporu. 

 

15-    İzmit- Alikahya Akarca mahallesi, 3348 ada, 5 nolu parselde yer alan "Sağlık Tesis Alanı" nın güneyinden geçen 8m.lik imar yolunun halihazırdaki durumuna göre söz konusu parselin kuzeyine kaydırılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili  İmar Komisyonunun 25.08.2010 tarihli raporu.

 

16-    İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, 3050 ada, 9 nolu parsel ve 3058, 3059 ada, 6 nolu parsellerin cephe aldığı 10m ve 7m kesitteki imar yollarının, toplu site yapılması amacıyla kaldırılması ve oluşan donatı alan kaybına eşdeğer alan kadar 3058 ile 3059 ada, 6 nolu parsellerin bir kısmının park alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun  26.08.2010 tarihli raporu.

 

 

 

 

17-    Orhan mahallesi 3473 ada, 1 nolu parselde bulunan futbol sahasına isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 17.08.2010 tarihli raporu.

 

18-    Esnaf ve vatandaşların, ticari amaçlı reklam ve tanıtım yapmak üzere stant kurma ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.08.2010 tarihli raporu.