Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.12.2011Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

                                                

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 06.12.2011 Salı günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

 

            Dr.Nevzat DOĞAN 

        İzmit Belediye Başkanı

 

 

 

 

        G Ü N D E  M 

 

 

1-      Yoklama

 

2-      01.11.2011 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      2012 yılı için Geçici  işçi Vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.11.2011 tarih ve 1407 sayılı yazısı.

 

4-      Zabıta Personelinin Maktu mesai ücretinin tespiti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 22.11.2011 tarih ve 2628 sayılı yazısı.

 

5-      Belediyemiz tasarrufunda bulunan İzmit Kabaoğlu, 211 ada, 1 nolu parseldeki Tüysüzler mahalle konağı binasının ikinci katında derslik olarak ayrılan ve ekli projede gösterilen iki adet yerin İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından " Kurs Merkezi" olarak kullanılması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.11.2011 tarih ve 6639 sayılı yazısı.

 

6-      Alikahya,  Küçük Sanayi Alanı İY-1 planlama bölgesi uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.11.2011 tarihli yazısı.

 

7-      Alikahya, Sanayi Alanı İ-16 planlama bölgesi uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.11.2011 tarihli yazısı.

 

8-      Gündoğdu -Yeşilova şuyulandırma bölgesi kapsamında mülkiyet ve mevcut yapılaşma durumu göz önünde bulundurularak hazırlanan uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazları içeren İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.11.2011 tarihli yazısı.

  

9-      İzmit Tepeköy, G23b-20d-3d uygulama imar planı paftası, 158 ada, 1 nolu parselin Kapalı Pazar alanı olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2011 tarihli yazısı.

 

10-  İzmit-Ağaköy mevkiinde imar kanununun 18. Maddesi uygulaması aşamasında, uygulama sonrası yaşanacağı tahmin edilen mülkiyet dokusu ve mevcut yapılaşma arasında uyumsuzluktan kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 25.11.2011 tarihli raporu.

 

11-  İzmit-Durhasan, G24a.21a.4a-4c, G24a.21d.1a-1b uygulama imar planı paftaları, 740,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757 nolu yapı adalarının imar planı yapılanma koşullarının mevcut yapılaşma ve parsel dokusu göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 10.11.2011 tarihli raporu.

 

12-  İzmit Kocatepe mahallesi, 384,388,584 ve 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yolu konut alanı ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 17.11.2011 tarihli   raporu.

 

13-  2012 yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.10.2011 tarihli raporu.

 

14-  Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan M.Alipaşa mahallesi, G23B25D2B pafta, 1560 ve 1556 adalar arasındaki 1830 m2 lik otopark alanının 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.11.2011 tarihli raporu.

 

15-  Bekirdere mahallesi, Sezer sokak, 337 ada, 16 parselde yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.11.2011 tarihli raporu.