Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

07.08.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 07.08.2012 Salı  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

                                                                         Dr. Nevzat DOĞAN

                                                                       İzmit Belediye Başkanı

 

G Ü N D E  M

 

1-  Yoklama

 

2-  03.07.2012 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-  Pazar yerlerinin işgal harçları ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih ve 3352 sayılı yazısı.

 

4-  Belediyemiz tarafından Revizyonu gerçekleştirilenisimsiz ve yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 30.07.2012 tarih ve 853 sayılı yazısı.

 

5-  İzmit-Tepecik Mahallesi, G23b.24d.2c Uygulama İmarPlanı paftası, 228 Ada 41 nolu (eski 20) parselde yer alan tescilli yapınınKoruma Alanını oluşturan 228 ada 1, 2, 3, 4, 43, 32 ve 33 nolu parseller, 233ada 21, 24, 25 ve 6 nolu parseller ile 236 ada 15 ve 17 nolu parsellerikapsayan Koruma alanı sınırının imar planı üzerine aktarılmasını içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili imar komisyonunun 12.07.2012 tarihli raporu.

 

6- İzmit-Erenler Mahallesi (tapuda Kadıköy), G23b.24c.2buygulama imar planı paftası, 3699 ada 6 nolu parselde tespit edilen kanalkalıntılarının tescil edilmesini ve 3699 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerikapsayan koruma sınırının imar planı üzerine aktarılmasını içeren uygulama imarplanı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar Komisyonunun 06.07.2012 tarihli raporu.

 

7- İzmit-Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25a.3c. uygulamaimar planı paftası, 4983 ada 4 nolu parsel, 4985 ve 4986 ada 1 nolu parsellerdehazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun12.07.2012 tarihli raporu.

 

8- Müdürlükler arası Bütçe ödeneği aktarımlarının yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun13.07.2012 Tarihli raporu.

 

9-  II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ile, III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Planve Bütçe Komisyonunun 02.08.2012 tarihli raporu.

 

10-  Belediyemiz sınırları içerisinde mesken alanlardan kaynaklanan tüm atıkların 26927 sayılı Atık yönetimi Genel esaslarına ilişkin yönetmelik gereğince, kaynakta efektif ayrıştırılması teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun 27.07.2012 tarihli raporu.

 

 

GELEN EVRAK