Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

07.09.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

      

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 07.09.2011 Çarşamba  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

 

                                                                          Dr.Nevzat DOĞAN 

                                                                      İzmit Belediye Başkanı

 

 

        G Ü N D E  M 

 

1-      Yoklama

 

2-      02.08.2011 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      Evlendirme ve Kreş Birimlerinde uygulanacak 2012 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.08.2011 tarih ve 1291 sayılı yazısı.

 

4-      Yunanistan ve Bulgaristan Kırcaali ili Momçilgrad ilçe belediyesine gitmek üzere, İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN ve Meclis üyelerinin görevlendirilmeleri teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.08.2011 tarihli yazısı.

 

5-      Parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 19.08.2011 tarih ve 945 sayılı yazısı.

 

6-      Maliye hazinesinden tahsis edilen Tepeköy mahallesi, G23b-20d-IIIc pafta, 178 ada, 1 nolu  parsele proje yapımı ve uygulanabilmesi için 5393 sayılı Belediye kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 19.08.2011 tarih ve 4333 sayılı yazısı.

 

7-      Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden tahsis edilen Yenidoğan mahallesi, 4411 ada, 8 nolu parsele proje yapımı ve uygulanabilmesi için 5393 sayılı Belediye kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 19.08.2011 tarih ve 4334 sayılı yazısı.

 

8-      İzmit- Hatipköy, G23b-23d-2a uygulama imar planı paftası, 3401 ada, 1 nolu parselin batısında yer alan 20m.lik imar yolunun Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda mülkiyet sınırından geçecek şekilde batıya doğru kaydırılmasını içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.08.2011 tarihli yazısı.

 

9-      İzmit- Yahyakaptan mahallesi, G23b.25d.2b uygulama imar planı paftasında yer alan 1560 ada ile 1517 ada  arasındaki sınırın yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.08.2011 tarihli yazısı.

 

10-  Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan tüm "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanlarına ait imar planı yapılanma koşullarının E (Emsal ) değeri değişmemek kaydıyla yükseklik değerinin Hmax: 7.00 mt olarak düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 17.08.2011 tarihli raporu.

 

11-  İzmit- Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a ve G23b.24d.2b Uygulama İmar Planı Paftaları, 308 ada, 26, 27, 76 nolu parsellerin bir kısmının ve 28, 22 nolu parseller ile 873 ada, 1 nolu parselin tamamının, Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda konut alanı olarak düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 04.08.2011 tarihli raporu.

 

12-  İzmit- Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c.1c-1d Uygulama İmar Planı paftaları, 1555 ada,1 nolu parsel ve bitişiğindeki otopark alanının bir kısmının Pazar Alanı olarak düzenlenmesiniiçeren Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 19.08.2011 tarihli raporu.

 

13-  Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 4274 ada,12 nolu parselin mevcut imar planında "Konut Alanı" olan kullanım kararının "Özel Yurt Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 19.08.2011 tarihli raporu.

 

14-  Mevcut imar planı üzerinde park alanı olarak ayrılmış İzmit- Yenişehir Mahallesi, G23b.25d.1b uygulama imar planı paftası, 1707 ada, 1 nolu parselin bir kısmı ile Yeşilova Mahallesi, G23b.25a.3a-3b uygulama imar planı paftaları, 173 ada, 1 nolu parselin tamamının Pazar alanı olarak düzenlenmesi, kaldırılan park alanına eş değer alanın ise M.Alipaşa Mahallesi, G23b.24c.2c,  G23b.25d.1d uygulama imar planı paftaları, 542 ada, 1 nolu parselde düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 19.08.2011 tarihli raporu.

 

15-  İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1d Uygulama İmar Planı Paftası, 4419 ada, 12 nolu parselin Resmi Kurum Alanı  G23b.23c.2c Uygulama İmar Planı Paftası, 124 ada, 38 nolu parselin bir kısmının Park Alanı olarak düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun  19.08.2011 tarihli raporu.

 

16-  Mülkiyeti Belediyemize ait olan ekli listede bulunan 140 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.08.2011 tarihli raporu.

 

17-  İzmit Kadıköy Mahallesi, 3661 ada 31 nolu parsel imar planlarında konut alanında kalmakta olup, söz konusu parselin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere parsel maliklerinden satın alınması bu konuda Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.08.2011 tarihli raporu.

 

18-  İzmit - Çukurbağ Mahallesi, 4185 ada, 7 nolu 140,00 m2 yüzölçümlü parselin ve üzerinde bulunan binanın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması, Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek kamulaştırma bedeline karşılık, Mülkiyeti Belediyemize ait Kadıköy Mahallesi, 5008 ada , 1 nolu parsel, 83/49760 arsa paylı, 7.Blok 2.Kat 17 nolu bağımsız bölümün  ( İzmit Kent 1.Etap H/4 Blok 2.Kat 17 nolu Bağımsız bölüm) Belediye kanununun 15.maddesine göre trampa edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.08.2011 tarihli raporu.

 

19-  Yenidoğan Mahallesi, 3879 ada, 5 nolu parselin park olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması ve kamulaştırma bedeline karşılık mülkiyeti Belediyemize ait Arızlı, 166 ada, 6 nolu parselin trampa edilmesi teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.08.2011 tarihli raporu.

 

20-  5393 sayılı Belediyeler Kanununun 38/g maddesi hükümlerine göre Balkan Türkleri Kültür   ve Dayanışma Derneği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanımıza yetki verilmesi teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.08.2011 tarihli raporu.