Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
27°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

07.10.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                   

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 07.10.2008 Salı günü saat 16.00´ da toplanacaktır.

 

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ( Belsa Plaza)  teşrifleri rica olunur.

 

 

 

G Ü N D E M

 

 

1-     Yoklama.

 

2-     02.09.2008 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-     Memur Personelin sosyal denge yardımı ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.09.2008 tarih ve 800 sayılı yazısı.

 

4-     2009  mali yılı bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2008 tarih ve 4023 sayılı yazısı.

 

5-     2009- 2010- 2011 yıllarına ait performans proğramı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2008 tarih ve 4024 sayılı yazısı.

 

6-     2009 Senesi Tarife Cetveli teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2008 tarih ve 4027 sayılı yazısı.

 

7-     Sanayi Mahallesinde Belediyemiz tarafından yaptırılan çim halı sahası tesislerinin isminin Şehit Taner Güner olarak belirlenmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 05.09.2008 tarih ve 1719 sayılı yazısı.

 

8-     Fatih Mahallesinde bulunan Irmak Sokak ile Yıldız Sokak arasında kalan 4434 ve 4438 nolu adaları kapsayan alanın Yenidoğan mahallesine bağlanma teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 10.09.2008 tarih ve 1732 sayılı yazısı.

 

9-     İzmit-Kabaoğlu G23b19c pafta, 2116 nolu parselin 15.08.2008 tarihinde Büyükşehir Belediye meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun akaryakıt LPG istasyonu olarak ayrılması suretiyle 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2008 tarih ve 2451 sayılı yazısı.

  

10- İzmit- kabaoğlu G23b19c 1a pafta 2113 nolu parselin 15.08.2008 tarihinde Büyükşehir Belediye meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun akaryakıt ve LPG istasyonu olarak ayrılması suretiyle 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2008 tarih ve 2452 sayılı yazısı.

 

11- İzmit- Körfez mahallesi, 19N- IIc pafta, 1862 ada, 1 nolu parselin 15.08.2008 tarihinde Büyükşehir Belediye meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun akaryakıt ve LPG istasyonu olarak ayrılması suretiyle 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2008 tarih ve 2453 sayılı yazısı.

 

12- İzmit- Gültepe mahallesi,  4363 ada ile 4336 ada arasındaki imar yolunun yeniden düzenlenmesi suretiyle imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2008 tarih ve 2454 sayılı yazısı.

 

13- İzmit-Orhan mahallesi, G23b-24b-4d imar planı paftası, 3460 ada, 21 nolu parselin imar planı üzerinde ticaret alanı olarak düzenlenmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 25.09.2008 tarihli raporu.

 

14- Kreş Müdürlüğünce  2008-2009 Eğitim - Öğretim döneminde 01.09.2008- 01.09.2009  tarihleri arasında uygulanacak aylık aidat teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.09.2008 tarihli raporu.

 

15- Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan Orman yangınları ile ilgili halkımıza eğitim çalışmaları yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ,Türlü İşler, Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının 23.09.2008 tarihli raporu.

 

 

16- GELEN EVRAK