Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
27°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

07.12.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                          

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 07.12.2010 Salı günü saat 14.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

 

İbrahim BULUT 

İzmit Belediye Başkan V.

 

 

G Ü N D E M

 

 

1-   Yoklama.

 

2-   02.11.2010 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-   2011 yılı için Geçici İşçi Vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.11.2010 tarih ve 1362 sayılı yazısı.

 

4-   Güvenliğin sağlanma işinin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinden çıkartılarak Zabıta Müdürlüğü bünyesine alınması teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 27.10.2010 tarih ve 830 sayılı yazısı.

 

5-   Yenidoğan mahallesi, 19M-1-b pafta, 2180 ada, 1 nolu parselin 192/2600 (192,00m2 ) oranındaki hissemizin Maliye Hazinesi adına bedelsiz devrine ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün  10.11.2010 tarih ve 5240 sayılı.

 

6-   Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Ömerağa mahallesi, 13 pafta, 281 ada, 15 nolu parseldeki Pertev Paşa hamamının restorasyon karşılığı kiralanması işi ile ilgili protokol yapmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 10.11.2010 tarih ve 5238 sayılı yazısı.

 

7-   Alikahya 164 ada, kuzeyinde Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altındaki2070,00 m2 alanın açık otopark olarak 10 yıl süre ile kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 12.11.2010 tarih ve 5239 sayılı yazısı.

 

8-   Karabaş Mahallesi 1045 ada 108 parselin güneyindeki imar planında otopark olarak gözüken alanın açık otopark olarak 10 yıl süre ile kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesiteklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.11.2010 tarih ve 5350 sayılı yazısı.

9-   5393 sayılı Belediye yasasının 18 (e ) maddesine dayalı olarak Hatipköy Kuruçeşme mevkii 272 nolu bölme içerisindeki 21,4 hektarlık Devlet Ormanının Belediyemize tahsis edilmesi, tahsisle ilgili olarak hazırlanan protokolün kabul edilmesi, Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi, bölge halkı için yapılması planlanan Rekreasyon projesinin uygulanması teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 28.11.2010 tarih ve 4369  sayılı yazısı.

 

10-    Zabıta personelinin fazla mesai ücretinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 25.11.2010 tarih ve 2604 sayılı yazısı.

 

11-    Şirintepe Mahallesi, G23b.23d.1c uygulama imar planı paftasında x:4514492-4514140, y:488252-488635 koordinatları arasında yer alan "Bölge Parkı"nın ekolojik park olarak düzenlenmesi projesinin sürdürülebilir olmasını ve bölgede oluşacak yeme-içme-dinlenme- konaklama servislerine hizmet etmesini sağlamak amacıyla x:4514456-4514200, y:488390-488170 koordinatları arasında kalan 1595m² yüzölçümlü, yerinde kullanılmayan ve imar planı üzerinde "Belediye Kreşi" olarak tanımlanan "Belediye Hizmet Alanı" kullanımının "Belediye Hizmet, Ticaret ve Sosyal-Kültürel Tesis Alanı" olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.11.2010 tarih ve 2908 sayılı yazısı.

 

12-    Karabaş Mahallesi, G23b.24c.1c-2d uygulama imar planı paftaları, 1045 ada, "Akaryakıt ve Bakım İstasyonu" kullanımına sahip 125 nolu parselin formunun yeniden düzenlenmesini, kullanımının "MİA-2 tanımlı Ticaret Alanı" olarak değiştirilmesini ve "E: 0.30, Hmax: 5.50" olan yapılaşma koşullarının "3/A-4/-" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.11.2010 tarih  ve 2907 sayılı yazısı.

 

13-    Arızlı Mevkii, G23b.23c.2b uygulama imar planı paftası, 201 ada, 36 ve 25 nolu parsellerin üzerinden geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 25.03.2004 tarihli kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği´nde kaldırıldığı tespit edilen 7 m.lik imar yolunun sonraki yıllarda yapılan planların sayısallaştırılması çalışması kapsamında plana sehven yeniden işlendiği belirlendiğinden söz konusu mağduriyetin giderilmesi için yolun imar planından kaldırılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunu 25.11.2010 tarihli raporu.

 

14-    Yenidoğan Mahallesi, G23b-24d-1b,  2a uygulama imar planı paftaları, 4363 ada, 46, 47, 53, 54, 56, 58 no´lu parseller ile 4366 ada, 36, 37, 38, 39, 23, 41, 42  no´lu parsellerin cepheli olduğu 8 m. kesitteki imar yolu hattının mevcut durumu göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 29.11.2010 tarihli raporu .

 

15-    Kuruçeşme bölgesindeki parklara ve Alikahya Atatürk mahallesinde yeni yapılmakta olan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 30.11.2010                          tarihli raporu.

 

16-     2011 yılı Tarife Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon  raporu.