Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

08.04.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 08.04.2008 Salı günü saat 16.00´ da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ( AKP Grup Odası) teşrifleri rica olunur.

                                                                                                                                       Halil Vehbi YENİCE

                                                                                                                              Saraybahçe Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

1- Yoklama.

2- 04.03.2008 tarihli tutanak özetinin okunması.

3- Saraybahçe Belediye Başkanlığının 01.01.2007- 31.12.2007 tarihleri arasındaki çalışmalarına ait Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.03.2008 tarih ve 1083 sayılı yazısı.

4- Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği tarafından Üye Belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının personeline yönelik olarak düzenlenen Madrid, Toledo, Sevilla, Granada, Cordoba ( İspanya) kentlerini kapsayan bir " Yurtdışı Temas Tanıtım ve Teknik İnceleme programına katılmak üzere Saraybahçe Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Dağ. Yusuf Sami Çınar, İsmail Selçuk, F.Sadık Bamaç ve Strateji Geliştirme Müdür Vekili Altan SADIÇ´ın görevlendirilmeleri ve gidiş- dönüş bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.04.2008 tarih ve 27 sayılı yazısı.

5- Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği tarafından Üye Belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının personeline yönelik olarak düzenlenen Münih ve Salzburg (ALMANYA) kentlerini kapsayan bir " Yurtdışı Temas, Tanıtım ve Teknik İnceleme Programına katılmak üzere Saraybahçe Belediye Meclis Üyeleri Gülcan KOCABIYIK, Hasibe HEPDURLUK, Zerrin TÜRK, Mesut YILDIRIM´ın görevlendirilmeleri ve gidiş- dönüş bedeli ile yasal harcırahının ödenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.04.2008 tarih ve 28 sayılı yazısı.

6- Belediyemiz meclisi tarafından isimsiz mükerrer isim taşıyan, birleşmesi gereken cadde ve sokaklara 02.03.2007 tarih ve 48 sayılı meclis kararı alınmış olup; meclis kararımızla alınan sokak isimlerine mahalle sakinleri tarafından uygunsuzluğu ile ilgili itiraz dilekçelerinin değerlendirilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.03.2008 tarih ve 24 sayılı yazısı.

7- Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.03.2008 tarih ve 233 sayılı yazısı.

8- Zabıtan mahallesine bağlı Atalay, Aslan ve Koçal sokaklar arasında kalan alan ile ilgili hizmetin daha rahat görülebilmesi için Yenidoğan mahallesine bağlanma talebi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 28.03.2008 tarih ve 495 sayılı yazısı.

9- Belediyemiz Umuttepe yerleşkesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinin 14.03.2008 tarih 177 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.04.2008 tarih ve 790 sayılı yazısı.

10- Belediyemiz sınırları içinde sit alanı ilan edilmiş olan ve henüz uygulama imar planı onaylanmamış olan alanların, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarını yapma yetkisinin Büyükşehir Belediyesine devredilmesi ile ilgili imar komisyonunun 20.03.2008 tarihli raporu.

11- Belediyemize ait imar planlarının uygulama hükümlerini içeren plan notlarında, YD1 nolu alanlar olarak tanımlı yerlerde uygulanacak ön bahçe mesafelerinin şartlarını belirlemek amacıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün hazırlamış olduğu plan notu değişikliği teklifine ilişkin imar komisyonunun 20.03.2008 tarihli raporu.

12- Gönüllü Zabıta teşkilatının kurulması ve Gönüllü Zabıta Yönetmeliği teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 27.03.2008 tarihli yazısı.

13- Ağaköy mevkiinde yaşayan vatandaşlarımızın Belediyemize katılmak istemediklerinden meclis kararımızın yeniden incelenmesi konusu devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 25.03.2008 tarihli raporu.

14- Veliahmet Mahallesinde Kabaran çeşme, Hacıhızır, Hacıhasan Çeşme, ve susam sokaklar arasında kalan alanın muhtarlık kayıtlarının Hacıhızır mahallesinde olması sebebiyle Hacıhızır mahallesine bağlanması konusu devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 25.03.2008 tarihli raporu.

15- Yaşadığımız çevreyi korumak, temiz tutmak için ürettiğimiz katı atıkların ( kağıt, plastik, cam) değerlendirilmesi konusunda ilköğretim okullarında eğitim verilmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür sanat ve Sosyal Hizmetler ve Çevre Sağlık komisyonlarının 21.03.2008 tarihli raporu.

16- Stratejik planlama kriteri konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 24.03.2008 tarihli raporu.

17- Denetim komisyonunun hazırlamış olduğu rapor hakkında bilgi sunulması.

18- Müdür ve üstü unvanlı personel listesi hakkında bilgi sunulması.

19- GELEN EVRAK