Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
25°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

08.04.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 08.04.2009 Çarşamba günü saat 14.00´ de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ( Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

Dr. Nevzat DOĞAN

İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1- Yoklama.

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

3- 03.03.2009 tarihli tutanak özetinin okunması.

4- Meclis katiplikleri seçimi. (2 asil, 2 yedek.)

 

5- Meclis I.ve II.Başkan Vekilleri seçimi.

6- Encümen üyeleri seçimi.

7- İhtisas komisyonu tespiti ve seçimi .

 

8- Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliğine 3 asil 2 yedek üyenin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 06.04.2008 tarih ve 26 sayılı yazısı.

9- Sağlıklı Kentler Birliğine 2 asil, 2 yedek meclis üyesinin birlik meclisinde görevlendirilmeleri teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 06.04.2009 tarih 69 sayılı yazısı.

10- 5393 sayılı yasanın 49. maddesinin 10. fıkrasına istinaden Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenlerin ücretlerinin tespiti ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 06.04.2009 tarih ve 215 sayılı yazısı.

11- Belediye Meclis Üyelerinin Huzur Hakları ücretinin tespiti ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 06.04.2009 tarih ve 216 sayılı yazısı.

12- Bekirpaşa Belediyesinin 13.03.2009 tarihli imar komisyon raporu.

13- İzmit Belediyesinin Denetim komisyonunun hazırlamış olduğu rapor hakkında bilgi sunulması .

14- Bekirpaşa Belediyesinin Denetim komisyonunun hazırlamış olduğu rapor hakkında bilgi sunulması.

15- Alikahya Belediyesinin Denetim komisyonunun hazırlamış olduğu rapor hakkında bilgi sunulması.

16- Akmeşe Belediyesinin Denetim komisyonunun hazırlamış olduğu rapor hakkında bilgi sunulması.

17- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 41. maddesi ve 5393 sayılı Belediye kanununun 56. maddesi gereğince 01.01.2008- 31.12.2008 mali yılı İzmit Belediyesinin Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.04.2009 tarih ve 876 sayılı yazısı.

18- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 41. maddesi ve 5393 sayılı Belediye kanununun 56. maddesi gereğince 01.01.2008- 31.12.2008 mali yılı Kuruçeşme Belediyesinin Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.04.2009 tarih ve 879 sayılı yazısı.

19- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 41. maddesi ve 5393 sayılı Belediye kanununun 56. maddesi gereğince 01.01.2008- 31.12.2008 mali yılı Bekirpaşa Belediyesinin Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.04.2009 tarih ve 877 sayılı yazısı.

20- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 41. maddesi ve 5393 sayılı Belediye kanununun 56. maddesi gereğince 01.01.2008- 31.12.2008 mali yılı Alikahya Belediyesinin Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.04.2009 tarih ve 880 sayılı yazısı.

21- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 41. maddesi ve 5393 sayılı Belediye kanununun 56. maddesi gereğince 01.01.2008- 31.12.2008 mali yılı Akmeşe Belediyesinin Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.04.2009 tarih ve 878 sayılı yazısı.

22- GELEN EVRAK