Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

08.05.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 08.05.2012 Salı  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN 

İzmit Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E  M

 

1-      Yoklama

 

2-      03.04.2012 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      İzmit Belediyesi 2011 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.04.2012 tarih ve 1824 sayılı yazısı.

 

4-      Bütçe içi İşletme Kurulması teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 25.04.2012 tarih ve 117 sayılı yazısı.

 

5-      İzmit- Yahyakaptan Mahallesi 19.O.1b pafta, 1554 ada, 1 nolu parselin imar planı yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği ile ilgili İmar  ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2012 tarih 1426 sayılı yazısı

 

6-      İzmit- Kabaoğlu Köyü, 20M.2c pafta, 169 ada, 26 parselin ( eski 1- 19- 20-21-22-23-24 parseller)K.B.B.M.K. 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı meclis kararı doğrultusunda yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2012 tarih 1427 sayılı yazısı

 

7-      İzmit-Durhasan Köyü, G23b.25b.4d pafta, 876 ada, 1nolu parselin K.B.B.M.K. 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı meclis kararı doğrultusunda yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2012 tarih 1428 sayılı yazısı.

 

8-      İzmit- Kabaoğlu Köyü, G23b.24b.4a pafta, 204 ada, 19 nolu parsel ve 205 ada, 18 nolu parselin K.B.B.M.K. 16.02.2012 tarih ve 88 sayılı meclis kararı doğrultusunda yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2012 tarih 1429 sayılı yazısı.

 

 

9-      İzmit-Çayırköy G23b.20c.3a pafta, 4441 yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2012 tarih 1430 sayılı yazısı

10-  İzmit- Yenimahalle, G23b.23c.4b ve G23b.23c.1c Uygulama İmar Planı paftalarında yer alan 1021 ada 104 nolu parselin "Konut Alanı" olan kullanımının "Ticaret Alanı" olarak düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonunun 20/04/2012 tarihli raporu.

 

11-  İzmit- Tepeköy Mahallesi (tapuda Deretepe), G23b.25b.1a Uygulama İmar Planı paftası, 116 ada, 4 nolu parselde yer alan "İbadet Yeri" Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 12/04/2012 tarihli raporu.

 

12-  Mahalle sınırlarının yeniden belirlenmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 19.04.2012 tarihli  raporu.

 

13-  Yahyakaptan mahallesi, 4822 ada, 2 nolu parsel üzerindeki (Çağın Göz Hastanesinin güneyi) yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 20.04.2012 tarihli raporu.

 

14-  III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 16.04.2012 tarihli raporu.

 

15-  Yenidoğan Mahallesi 4427 ada 37 nolu , 1049 ada 73 nolu ve Turgut Mahallesi 3519 ada 8 nolu parseller imar planında ´konut alanı´ olarak ayrılmıştır. Yenidoğan Mahallesi 4427 ada 37 (183,00 m2) ve 1049 ada 73 (204,00 m2) nolu parsellerin tamamının Turgut Mahallesi, 3519 ada, 8 nolu parselin 243/422 (243,00 m2) oranındaki hissesinin 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 24.04.2012 tarihli raporu.

 

16-  Asansör Yıllık Kontrol Ücreti teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 30.04.2012 tarihli raporu.