Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

13.05.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Belediye Meclisinin 13.05.2010 Perşembe günü saat 15.00´de yapacağı Meclis Toplantısına ait gündemdir.              

                                                                                              Dr.Nevzat DOĞAN  

                                                                                                      İzmit Belediye Başkanı 

 

 

 

 

G Ü N D E M

 

1-   Yoklama.

 

2-   04.05.2010 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-   Dünyamızda Enerji tasarrufu uygulamalarının ön plana çıktığı şu günlerde yenilenebilir enerjinin ( rüzgar, güneş ve şarj edilebilir elektrik gibi) kullanım alanları giderek yaygınlaşmaktadır. Bizlerin de yerel yöneticiler olarak halkımızı bilgilendirmek, enerji tasarrufunu aşılamak ve çevre kirliliğinin azaltılması için bu sistemlerin öncelikle kamu binaları olmak üzere, ticari binalar ve konutlardaki uygulanabilirliğinin araştırılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri İbrahim Elgin, Emine Okanalp ve Şaban Sarıgülle tarafından verilen  04.05.2010 tarihli takrir.

 

4- 5393 sayılı  Belediye Kanunu´nun 64.maddesi gereğince İzmit Belediyesine ait 2009 yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.05.2010 tarihli raporu.

 

5- Belediyemiz mülkiyetinde olup imar planında konut alanı olarak ayrılan Durhasan mahallesi, 20O-IIa pafta, 187 ada, 8 nolu parsel (500 m2) ve 7 nolu parselin (551 m2) tamamı ile 6 nolu parseldeki  116/444 (116.00m2) oranındaki hissemizin kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ait konutları ile trampa edilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.05.2010 tarihli raporu.